of 61043 LinkedIn

Gemeente moet hulpverlening rampen verbeteren

Reageer
De hulpverlening bij rampen moet beter worden georganiseerd. Er moet een ‘landelijk pakket harde kwaliteitseisen’ komen en er moeten duidelijke afspraken komen over samenwerking, volgens ‘modelconvenanten’.

Onvoldoende zicht
De besturen van de vijfentwintig GHOR-organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, hebben nu ‘onvoldoende zicht’ op hun organisatie. Dat zegt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

 

Hoger niveau
De IOOV heeft voor het eerst de vijfentwintig regionale GHOR-organisaties doorgelicht. ‘Het rapport geeft aan dat deze organisaties de komende jaren op een aanzienlijk hoger niveau moeten worden getild. Hier ligt een taak voor de besturen van de vijfentwintig veiligheidsregio’s waar de GHOR onderdeel van uitmaakt,’ schrijft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken aan de Kamer.

 

Betere samenwerking
Volgens Ter Horst is in de tien jaar dat de GHOR bestaat ‘veel verbeterd’, maar er zijn nog veel verbeteringen nodig. Onlangs zijn de besturen van de brandweer en de GHOR samen gebracht in het bestuur van de veiligheidsregio, om de samenwerking te bevorderen.

 

Gemeentelijke verantwoordelijkheid
De GHOR is decentraal georganiseerd; ze zijn opgenomen in de vijfentwintig veiligheidsregio’s. Toch is de GHOR ‘in eerste aanleg een gemeentelijke verantwoordelijkheid’, schrijft Ter Horst. De minister is niet tevreden over hoe gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en wil dat de GHOR verder professionaliseert. De afspraken met zorgaanbieders zijn nu ‘divers en soms heel beperkt’. Veel regio’s hebben onvoldoende zicht op het operationeel presterend vermogen van de eigen geneeskundige hulpverleningsketen. Als oplossing neemt de minister de aanbevelingen van de inspectie over. Zo moet er ‘een landelijk pakket harde kwaliteitseisen voor de GHOR-organisatie’ vastgesteld worden.

 

Kwaliteit kost geld
De koepel GHOR Nederland is tevreden met het rapport, zegt woordvoerder Michiel Hoorweg. ‘Wij zijn ook voorstander van duidelijke afspraken en kwaliteitsnormen. Maar als je kwaliteitsnormen opstelt moet je niet vergeten dat er ook een budget bij hoort. Die discussie moet gevoerd worden.’ Hoorweg meent dat afspraken over samenwerking tussen regio’s beter kunnen worden vastgelegd. ‘Die afspraken gebeuren nu soms mondeling en zijn dan niet bij iedereen duidelijk. Daar kunnen we wel wat in verbeteren want dat is soms onhandig als je elkaar wilt helpen.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.