of 59329 LinkedIn

'Geen kleinere oploskans door late aangifte'

Nadat een groep jongeren hem in het water had gegooid wilde het Haagse raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50PLUS) aangifte doen, maar op het politiebureau kreeg hij te horen dat hij twee weken moest wachten. Kamerleden vroegen minister Grapperhaus om opheldering en kregen te horen dat het risico dat een zaak niet wordt opgelost niet groter wordt door een late aangifte.

Het Haagse raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50PLUS) kreeg op het politiebureau te horen dat hij twee weken moest wachten om aangifte te kunnen doen tegen een groep jongeren die hem in het water had gegooid. Kamerleden vroegen minister Grapperhaus om opheldering en kregen te horen dat het risico dat een zaak niet wordt opgelost niet groter wordt door een late aangifte. 

In het water gegooid
Waarom moet het twee weken duren voordat iemand aangifte kan doen van een (gewelds)incident? Een terechte vraag aan de minister van Justitie en Veiligheid en niet zonder aanleiding. Kamerleden Chris van Dam (CDA) en Henk Krol (50PLUS) trokken zich het lot aan van het Haagse raadslid Frans Hoynck van Papendrecht (50PLUS) die naar eigen zeggen begin februari in de sloot werd gegooid door een groep fietsers. Een jaar geleden hadden jongeren al een stok tussen zijn spaken gestoken.

Aangifte over twee weken
Terwijl hij op de vroege zaterdagavond zijn oude kater Tommie aan het uitlaten was, zag Hoynck van Papendrecht een groep fietsers aan de waterkant blikjes weggooien. Niet veel later vond hij zichzelf terug in het water. Een jaar eerder maakte hij ook opmerkingen richting jongeren die afval op straat gooiden. Deze keer was de maat vol en wilde Hoynck van Papendrecht aangifte doen bij de politie, maar hem werd daar verstaan gegeven dat hij twee weken later terug mocht keren voor de aangifte, omdat er dan pas plek was op het bureau. Bizar, vond Hoynck van Papendrecht die het allemaal op Twitter zette. Daarop liet de politie aan Omroep West weten dat na de tweets meteen contact is gezocht met het raadslid en hij een week eerder mocht komen. ‘Als er sprake is van strafbare feiten dan gaan we onderzoek doen.’

Contact 'snel en laagdrempelig'
Naar aanleiding van de berichtgeving vroegen de Kamerleden of het normaal is dat mensen zo lang moeten wachten op aangifte te kunnen doen. De minister wil niet ingaan op dit individuele geval, maar volgens hem is het belangrijk dat het contact met de politie zo snel en laagdrempelig mogelijk verloopt. ‘Binnen de politie is afgesproken dat aan de burger wordt aangeboden om die aangifte binnen twee keer 24 uur op te nemen.’ Aangevers van HIC-feiten (woninginbraken, overvallen, straatroof, geweld) krijgen binnen twee weken bericht over de voortgang van het onderzoek, schijft Grapperhaus.

Slachtoffers beoordeeld op kwetsbaarheid
Volgens de minister wordt rekening gehouden met de omstandigheden van het geval, zoals ernst van het delict en het slachtoffer. ‘In hoeverre de wachttijd voor het doen van aangifte een onderzoek naar de feiten en omstandigheden bemoeilijkt, is afhankelijk van de specifieke situatie.’ Hij wijst erop dat hard wordt gewerkt om het proces van de aangifte te verbeteren. Vanaf juni 2018 worden slachtoffers bij het opnemen van een aangifte op het bureau beoordeeld op kwetsbaarheid en het risico op herhaling. Ook wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van webcare en het beantwoorden van vragen via een chatbot. ‘Dit allemaal om zeker het eerste contact zo snel en laagdrempelig als mogelijk te laten verlopen. Een eventuele aangifte is in toenemende mate een vervolgstap op zo’n eerste melding.’

Geen groter risico niet oplossen zaak
Op de vraag of hij aanwijzingen heeft dat sommige strafbare feiten niet (meer) opgelost kunnen worden doordat de aangifte lang op zich liet wachten, antwoordt Grapperhaus dat hij zich kan voorstellen dat tijdsverloop van of na een aangifte nadelige kan zijn voor de oploskansen van een zaak. ‘Maar ik zie op het groter geheel in de huidige praktijk bij de politie, mede gelet op de verdeling van de aangiftes over de verschillende zaaktypes, geen groter risico.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick op
Vandaar dat het aantal aangiften al jaren dalen. En de politiek maar denken dat de criminaliteit steeds verder wordt teruggedrongen.
Door Manu (beleidsadviseur) op
Na twee weken ben je de helft van de voor de opsporing relevante gegevens gewoon kwijt. Een menselijk geheugen onthoudt van zo'n belevenis alleen de details die voor een volgende soortgelijke confrontatie van belang zouden kunnen zijn. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om slachtoffers in ieder geval al een vragenlijst te geven die ze zo kort mogelijk na een gebeurtenis kunnen invullen. Triest dat eerst een raadslid iets moet overkomen, voordat er iets verandert.
Helemaal treurig is natuurlijk dat je als burger voor een melding die niet levensbedreigend is, en waarvoor je dus het algemene nummer belt, moet betalen.
Ik heb daarom zelf ook al principieel afgezien van een melding die het algemeen belang had gediend. Heel slecht van mij, maar wel begrijpelijk.
Door Hans op
Gewoon ALTIJD 112 bellen, nooit naar een bureau gaan,als je dat al kan vinden.