of 63908 LinkedIn

Geen excuses voor Verver’s vendetta

In het artikel in Binnenlands Bestuur doort  v.d Tempel-directeur Richard Breugem vier maanden na de rechterlijke einduitspraak in de zaak-Verver ten gunste van het bouwbedrijf een boekje open over hoe een conflict met Wilma Verver over de privéverbouwing van haar woning ontaardde in een oneerlijke en energievretende jarenlange strijd met burgemeester Verver en de gemeente Schiedam.

De gemeente Schiedam ziet geen reden voor excuses aan bouwbedrijf v.d. Tempel dat jarenlang financieel leed onder de toorn van ex-burgemeester Wilma Verver. ‘De gemeente is geen partij in de juridische procedure tussen v.d. Tempel en mevrouw Verver.’

Boekje open
Dat zegt de gemeente in een reactie op een artikel dat deze week in Binnenlands Bestuur verschijnt. Hierin doet v.d Tempel-directeur Richard Breugem vier maanden na de rechterlijke einduitspraak in de zaak-Verver ten gunste van het bouwbedrijf een boekje open over hoe een conflict met Wilma Verver over de privéverbouwing van haar woning ontaardde in een oneerlijke en energievretende jarenlange strijd met burgemeester Verver en de gemeente Schiedam.

Vendetta
Die strijd heeft alle tekenen van een vendetta tegen het bedrijf. De verbouwing verloopt in recordtijd. Maar als de Ververs in november 2007 in het huis trekken en nog enkele kleine dingen moeten gebeuren, ontstaat al snel een conflict. De uitvoerder heeft zich onbeschoft uitgelaten, mailt Verver in februari 2008 naar Van den Tempel. Ze ondertekent de privémail voor het eerst met “Burgemeester Verver”. Ongebruikelijk, maar Breugem stapt niet meteen naar de gemeente. ‘De link naar de gemeente was er ook niet. We hadden immers een zakelijke relatie met de familie Verver.’

Van 200 naar nul opdrachten
Een paar maanden later maakt een crisismanager van de gemeente Schiedam hem duidelijk dat Van den Tempel niet langer wordt ingezet bij calamiteiten en 24 uurs serviceverlening. Activiteiten die het bedrijf al jaren voor de gemeente uitvoerde. Volgens de ambtenaar heeft dat te maken met de kwestie-Verver, al was die toen nog geheel buiten de publiciteit. Het aantal niet-aanbestedingsplichtige opdrachten vanuit de gemeente aan het bedrijf liep tussen 2007 en 2011 terug van 200 naar bijna nul, vertelt Breugem. ‘Je merkt het wel, maar als je het dan in een grafiek ziet, schrik je.’

Persoonlijke brief
Op 1 april 2009 stopt hij persoonlijk een brief in de brievenbus van de familie Verver getiteld: zakelijke behandeling. Daarin legt hij de relatie met het dispuut met de Ververs en noemt de vermenging tussen zakelijk en privé ontoelaatbaar. ‘Op deze brief heb ik nooit een reactie gekregen.’ Later blijkt dat het toenmalige college en de gemeentelijke directie hier toen al van op de hoogte waren. De brief kwam voor in e-mailcorrespondentie van PvdA-wethouder Maarten Groene. ‘Als die brief bij de gemeente bekend was, had de gemeente toch moeten ingrijpen of op zijn minst contact met ons kunnen opnemen? Dat gebeurde niet.’

Faillissement
Pas in 2011 wordt BING ingeschakeld. Dat concludeert in augustus 2011 dat Verver zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik, belangenverstrengeling, nepotisme en het creëren van een angstcultuur op het stadhuis. Verver was in juni zelf al vertrokken en kreeg eervol ontslag, na de publicatie stapt het hele college op. Tot op de dag van vandaag is de rekening nog steeds niet betaald. Verver, die niet wilde reageren op het artikel,  heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. Het laatste middel om inzicht te krijgen in haar financiën lijkt Verver failliet te laten verklaren. ‘Dat scenario bestuderen we. Laat een curator de geldstromen maar onderzoeken.’

Excuses welkom
Het bedrijf heeft gevochten voor zijn reputatie, tonnen aan juridische kosten uitgegeven en al jaren een vordering van tonnen op Verver uitstaan. Namens de gemeente Schiedam zijn nooit excuses gemaakt aan het gedupeerde bedrijf. Breugem: ‘We hebben kennis gemaakt met het nieuwe college en hen reken ik het vanzelfsprekend niet aan. Excuses zijn natuurlijk welkom. Daar hoeft niemand voor op te stappen.’

Geen excuses
Voor de gemeente Schiedam is de zaak-Verver echter een afgesloten hoofdstuk. De verhoudingen tussen de gemeente en bouwbedrijf v.d. Tempel zijn genormaliseerd. Het bedrijf vervult sinds 2013 weer opdrachten voor de gemeente. ‘De gemeente en het gemeentelijke handelen staan buiten dit geschil tussen twee partijen. De gemeente ziet dan ook geen aanleiding voor overwegingen tot excuses of overnemen van claims.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 7 van deze week. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door O.P. Recht op
Een directeur van een corporatie die in Maastricht een Campus wil bouwen en daarvoor een beroep doet op de Spaanse architect Calatrava. Net zo uit de pas als de aankoop van de SS Rotterdam door Woonbron. Volkshuisvesting is het domein waarbinnen dit soort types zich zouden moeten begeven. Projectontwikkelaartje spelen hoort hier niet thuis.
Door Bernard Eduard Vorming op
De voormalige registeraccountant van BING die het onderzoek naar Verver uitvoerde is gisteren door de hoogste tuchtrechter geschorst in de zaak Verzijlberg. Verzijlberg werd in Limburg op handen gedragen en heeft veel betekend voor Maastricht aldus oud burgemeester Leers en vele anderen die hem in de recente documentaire Als je wint heb je vrienden roemen. Hoeveel veroordelingen moet en onderzoeker krijgen in Nederland alvorens men o.a. in dit soort opiniebladen oog krijgt voor de gedupeerden die onterecht zijn beschuldigd en verguisd? Het is de wereld op zijn kop. De integriteitsonderzoeker die zelf niet integer blijkt te zijn en die de afgelopen 4 jaar 8x is veroordeeld. Misschien dat het kwartje bij BB ook nog een keer gaat vallen.
Door O.P. Recht op
Geachte heer Vorming,
Persoonlijk heb ik niets op met soaps en daarom lees ik Binnenlands Bestuur.
Door Bernard Eduard Vorming op
Geachte @oprecht. In ons land is beeldvorming veel belangrijker geworden dan de feiten. De feiten zijn dat er geen bewijzen zijn gevonden, ook niet in rechte. De door de media (met het AD in de hoofdrol) geschapen en daarna gecultiveerde beeldvorming heeft ertoe geleid dat fictie tot feiten zijn verheven en dat daarna velen waaronder ook Rick slechts misverstanden uitwisselen. Er is denk ik dus meer aan de hand dan deze ordinaire ruzie over een verbouwing en de daaraan verbonden kosten. Feiten doen er kennelijk niet meer toe. De behoeften aan soaps des te meer.
Door O.P. Recht op
Het is bijzonder goed dat Binnenlands Bestuur aandacht schenkt aan het onderwerp integriteit. Al te vaak blijft het -binnen bestuurlijk Nederland- omtrent dit onderwerp bij vage verhalen en stellige voornemens.
Een beetje integer bestaat niet, zo leerde ons minister Ien Dales al in het verleden. Door er met elkaar over te spreken, trainingen te volgen en daarbij voorbeelden van integriteitsschendingen te behandelen kom je pas echt tot de kern. Laat maar zien hoe fout het zit of heeft gezeten en zorg dat je ervan leert. Licht de meest ernstige integriteitschendingen (en Schiedam is een exemplarisch voorbeeld) uit en maak manifest wat de gevolgen zijn of zijn geweest. Haal de gedupeerden naar voren en vraag of zij bereid zijn om hun verhaal te doen. Stop met alleen maar theoretisch en afstandelijker geleuter. En stop ook met het toedekken van dergelijke kwesties. Fout is fout en durf dat gewoon toe te geven. Pas dan ontstaat er een cultuuromslag en kun je daarop voortborduren. En laat Binnenlands Bestuur er vooral over blijven schrijven. Chapeau!
Door Rick Timmer op
Sorry @mw ter Keurs, maar niet de gemeente is de aanstichter, maar mw Verver zelf. Zij maakte zich immers schuldig aan vriendjespolitiek, nepotisme, fraude en machtsmisbruik. Verder weigert zij tot op de dag van vandaag haar schuld aan de aannemer te voldoen, ondanks een gerechtelijke uitspraak daartoe. U kunt natuurlijk blijven wegkijken en de zaak proberen te bagatelliseren of bij een ander dan Verver zelf in de schoenen te schuiven , maar een goed verstaander prikt hier snel doorheen. En dat is maar goed ook. Mw. Verver mag nooit maar dan ook nooit meer een publieke functie krijgen.
Door Lianne ter Keurs (regisseur Wmo) op
Bah, Binnenlands bestuur, waarom leent u zich als spreekbuis voor deze aannemer. En natuurlijk maakt de gemeente Schiedam geen excuses, Bing probeerde hun juridische kosten (ivm beroepszaken) ook al af te wentelen op de gemeente, waarbij de gemeente zich ook verschool achter het argument - tis een geschil tussen mw Verver en BING-. Gemeente is de grote aanstichter en heeft volstrekt regie verloren en in handen gegeven aan een op hol geslagen BING, met alle gevolgen van dien en geven nu niet thuis. Deze zaak kent alleen verliezers. Laat staan de onnodige vele tonnen gemeenschapsgeld.
Door Rick Timmer op
Ow en @Johan. Hoezo samenspannen? Lees even de conclusie pagina 43 van het BING-rapport, deze luidt:
Naar onze mening heeft de burgemeester met haar handelen haar privébelang verstrengeld met het belang van de gemeente. Haar handelen is daarmee in strijd met de kernbegrippen ’dienstbaarheid’ (Het handelen van een bestuurder is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente…), ‘onafhankelijkheid’ (belangenverstrengeling) en ‘zorgvuldigheid’ (geen toekenning gelijke rechten) van de Gedragscode voor bestuurders.

Wilma wilde die conclusie weg hebben, maar het CBb stelde haar in het ongelijk.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Ik heb vele jaren in Schiedam gewoond en heb er nog kennissen. Ik geef Johan geen gelijk, maar zijn betoog snijdt wel degelijk hout. De overige leden van het college, de gemeenteraad en de ambtelijke top heeft niet alleen zitten slapen, maar ze hebben ook vuile handen gemaakt. Er is inderdaad een rapport opgesteld om de anderen schoon te wassen en alle blaam bij mevrouw Verver en de aannemer neer te leggen. Feit blijft dat mevrouw Verver niet integer en zeker erg onprofessioneel heeft gehandeld door haar privésores tot een gemeentelijke aangelegenheid te maken. Gelet op alle berichten in de media was Wilma Verver hier verre van een uitzondering in. In tegenstelling tot veel andere bestuurders, is zij juridisch zwaar gestraft en is haar carrière gebroken.
Door Henk Donkers (Medewerker) op
Het valt mij op dat Johan kennelijk heel veel van de zaak afweet, althans gezien zijn betoog heft hij zich er erg in verdiept. Op basis daarvan neemt hij iedereen de maat. Toch komt hij niet verder dan de anonieme naam "Johan"
Misschien goed als Johan zich nader voorstelt zodat iedereen weet met wie wij van doen hebben.
Overigens heb ik ooit met mevrouw Verver aan tafel gezeten en wat er naar buiten komt over haar strookt met mijn ervaring. Voeg er dan ook de ervaringen uit voormalige gemeenten bij.

Vacatures

Van onze partners