of 58952 LinkedIn

Fries spreken niet verplicht op meldkamer

Medewerkers van de Meldkamer Noord Nederland worden niet verplicht om naast Nederlands ook Fries te spreken. De alarmcentrale gaat hen wel cursussen Fries aanbieden.

Centralisten op de Meldkamer Noord Nederland worden niet verplicht om Fries te kunnen spreken. Dat heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân besloten. Verplichting zou kunnen leiden tot discriminatie.

Drie provincies
De meldkamer in Drachten neemt telefoontjes aan uit Drenthe, Groningen en Friesland. Centralisten die in de meldkamer werken, zijn niet per definitie het Fries machtig. De Ried van de Fryske Beweging adviseerde het bestuur van de veiligheidsregio eerder om centralisten te verplichten Fries te kunnen spreken na een aantal taalgerelateerde incidenten.  


Niet actief sturen
“De aanwezigheid van voldoende Friestalige medewerkers kan een effect zijn van
werving en selectie maar er kan niet op gestuurd worden.”, schrijft Nathalie Kramers, directeur van de Meldkamer Noord Nederland in een brief aan Leeuwarder burgemeester Ferd Crone. Actief sturen op Friessprekende centralisten zou kunnen leiden tot discriminatie, daarom wil de meldkamer er niet aan. Wel gaat geïnventariseerd worden of centralisten die geen Fries spreken, dit zouden willen leren. Dit moet dan gebeuren in de eigen tijd.

 

Geen gevolgen

Voor de afhandeling van telefoontjes heeft de maatregelen geen gevolgen: ‘Als blijkt dat iemand alleen Fries spreekt of alleen in het Fries zijn verhaal wil doen, krijgt ‘ie een Friessprekende centralist’, verzekert woordvoerder Robert Rambonnet van de veiligheidsregio. Deze afspraak bestond al, maar wordt nu na het besluit geformaliseerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
De meldkamer hoeft ook geen Arabisch of Turks te spreken, dus waarom wel Fries? Overigens ben ik ervoor om het Fries als tweede taal te schrappen. Volstaan kan worden met gelijke steun als aan alle andere Nederlandse streektalen.
Door Erik op
Toch lijkt het me een serieus probleem, gezien de Friese Volksaard kan het voorkomen dat een Fries er eerder voor kiest zijn huis af te laten branden dan in het Nederlands om hulp te vragen. En gelijk heeft hij, immers als de overheid actie onderneemt om iemand te vervolgen gaat het OM over op het Fries, als die Fries vervolgens de overheid nodig heeft moet het in het Nederlands.
Door t. faber op
Het feit dat iemand - een Nederlandse onderdaan notabene - alleen Fries spreekt mag nimmer een excuus zijn. Waarom wel een buitenlandse immigrant verplichten om Nederlands te leren spreken?
En iemand die alleen in het Fries zijn verhaal wil doen is een doordrammer die de consequenties van zijn stijfkoppigheid voor zijn rekening dient te nemen.
Door Pierre (ambtenaar) op
* officiële
Door Pierre (ambtenaar) op
Met de toevoeging van Fries als offieciele taal is de tweedeling begonnen. Zie Belgie.
Door Chauvin Toile op
Het stellen van een functionele eis is dus discriminatie!
Als ik de eis van wo-niveau vermeld, discrimineer ik dus de mbo-er, lbo-er, enz.