of 64231 LinkedIn

Europa wil burgers betrekken via gemeenten

De kans om de burger te betrekken bij de Europese Unie, zo ziet het kabinet de Conferentie over de Toekomst van de Europese Unie, schrijft minister Stef Blok (BuZa) aan de Eerste en Tweede Kamers. Ons kabinet zet in op het ontsluiten van kennis en burgerconsultaties, schrijft Blok verder. Hij wijst erop dat burgers, organisaties en andere initiatiefnemers ook burgerconsultaties kunnen ontwikkelen.
Foto: Shutterstock

De kans om de burger te betrekken bij de Europese Unie, zo ziet het kabinet de Conferentie over de Toekomst van de Europese Unie, schrijft minister Stef Blok (BuZa) aan de Eerste en Tweede Kamers. Ons kabinet zet in op het ontsluiten van kennis en burgerconsultaties, schrijft Blok verder. Hij wijst erop dat burgers, organisaties en andere initiatiefnemers ook burgerconsultaties kunnen ontwikkelen.

Flinke inbreng
Onder ´organisaties´ zijn ook gemeenten te scharen. Met de Conferentie over de Toekomst van Europa wordt het komend jaar EU-breed gedebatteerd over het beleid en de instituties die dat beleid formuleren en uitvoeren. Het is de bedoeling dat er een flinke inbreng van burgers in de aanbevelingen zit, die volgend jaar uit de Conferentie voortvloeien.

 

Aftrap

Als eerste Conferentiefeit is afgelopen maandag in Brussel het EU-platform www.futureu.europa.eu gelanceerd, waarop burgers ideeën en evenementen kunnen delen. Voor Twitter is de hashtag #TheFutureIsYours daarvoor in het leven geroepen. Op 9 mei, de Dag van Europa, is de officiële start van de Conferentie, die vooralsnog in Straatsburg is gepland. Blok verzorgt dan de nationale Nederlandse aftrap. Verder werkt het kabinet aan kennis en consultaties. Het kabinet wil het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vragen welke kennis verder kan worden ontsloten als aanvulling op het SCP-rapport uit 2018, gericht op de vraag wat de Nederlandse burger van de EU wil. In dat rapport werd onder anderen uit de doeken gedaan wat voor- en tegenstanders wel of niet willen van de EU.

 

Burgerconsultaties

Verder wil het kabinet burgerconsultaties laten organiseren door een externe organisatie die inclusieve, representatieve open en transparante dialogen moet organiseren. Ook is het de bedoeling via sociale en traditionele media de burger te informeren over de voortgang en resultaten van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Het kabinet nodigt de Eerste en de Tweede Kamers uit om zelf consultaties te ontwikkelen. De Nederlandse regering heeft zich op verzoek van de Kamers sterk gemaakt voor een sterke rol van de nationale parlementen in de Conferentie. Tenslotte is het mogelijk dat burgers, organisaties, en overige initiatiefnemers zelf activiteiten organiseren. Die moeten aan voorwaarden voldoen als ze onderdeel uitmaken van de Conferentie. Die voorwaarden garanderen de vrijheid van meningsuiting, moeten discriminatie voorkomen en inclusiviteit en representativiteit garanderen, schrijft Blok. De voorwaarden staan in het Charter for Citizens and Event organizers participating in the Conference on the Future of Europe dat op www.futureu.europa.eu is te vinden. Organisatoren wordt gevraagd het charter te ondertekenen en in de lijn van dat kader te werken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Petra op
Mooie en adequate opsomming van Keijzer!
Door Keijzer op
@Adriaan Zwaag
Dan treft u het met u gemeente.
Hier veel window dressing bij Gemeente en zeer de dynamiek die bij de toeslagen affaire zo exemplarisch is geworden.

Een grote corporatie, die huurders het recht op wooncomfort systematisch ontzegt. Geen concurrentie hebbende. Steeds weer andere buurt- of complex oppassers, die niks kunnen. Zij dienen de stootblokken te vormen tussen huurders en corporatie met handen op rug gebonden en dus haken die vrij snel weer af, zodra die mensen wat beters kunnen vinden, dan die rot baan als buffer tussen huurder en corporatie. Zo gaat dat elders ook.

Mark Rutte wordt als de belichaming gebombardeerd (collectieve Rutte-bashing op volle toeren), terwijl dit op zoveel terreinen gebeurt. Wijkjes verloederen door type bewoners, die de oude bewoners vervangen.

Schaalvergroting is funest. De decentralisering van de Zorg ervaar ik als een achteruitgang. De Gemeente heeft alledrie machten sindsdien onder eigen dak. Dat kan alleen maar nadelig voor bewoner uitpakken. Of heel erg afhangen waar je toevallig woont en burgers het daar toevallig wel goed treffen. Veel te willekeurig.

Het vorige- en nieuwe parlement staan daarentegen al enige tijd op zijn kop door de toeslagen affaire, omdat hun controlerende macht geblokkeerd zou zijn en blijven maar driest hameren op dezelfde spijker, i.p.v. eens met innoverende ideeën te komen. Het grand design, die Fortuyn wilde!

Wouter Bos zei destijds, eerder al Fortuyn, dat de saaie controle door de Tweede Kamer op de uitvoering van wet en regelgeving, tekort schiet. Steekvlam politiek en eigen profilering veel te veel aan de orde is, zoals we nu volop weer gepresenteerd krijgen met die ministerraad notulen. Het is zelfs geen oude wijn in nieuwe zakken. De zakken zien er nog hetzelfde uit en de inhoud eveneens.

Aan de ene kant decentraliseren naar Gemeente, omdat dit zo goed voor de burgers zou zijn binnen een gemeente en aan de andere kant de belastingdienst centraliseren, zijn tegenstrijdige beleidsmaatregelen.
Fortuyn pleitte ervoor, dat alle overheidsdiensten onder een dak lokaal worden aangeboden. Toen hier er nog een belastingkantoor was, ging dat buitengewoon prettig en je voelde een goede werksfeer daar.
Door RechtsDoorZee op
Is dit een manier van 'Brussel' om de EU-lidstaten te omzeilen en daarmee te kunnen ondermijnen, in het kader van de constructie van een Europese Superstaat ?
Door Opmerker (orig) op
Los van de inhoud beperkt ik mij tot de bereikbaarheid der burgers.
Welke burgers worden bereikt?
De meeste stukken (adviezen ideeën) worden in dusdanig jargon - of erger - in onbereikbaar wetenschappelijk taalgebruik gegoten, dat het merendeel van de Nederlandse stadsbewoner afhaakt - lees alle rapporten over taal en woordbeheersing erop na. Sorry, maar zo staat Nederland er voor.
Ik constateer hier(mee) dat die bereikbaarheid elitair is.

Door Adriaan Zwaag op
Het enige bestuursorgaan dat nog een beetje voeling heeft met burgers is de gemeente. Al wordt dat door de voortdurende schaalvergroting ook wel minder. Provincie en rijk zijn al een 'ver van mijn bed'-show, om over het waterschap maar helemaal te zwijgen.

En dan zou Europa wel de burgers kunnen enthousiasmeren? Dat een minister zoiets schrijft, toont al aan hoe ver bij hem de realiteit uit zicht is verdwenen.
Door W. van den Bosch op
"Het is de bedoeling dat er een flinke inbreng van burgers in de aanbevelingen zit."

Sure. Ik herinner mij nog de Europese Strontwet.
Door Spijker (n.v.t.) op
Begin eerst maar eens met een fundamentele discussie over EU-kerntaken en over de democratische werking van alle EU-instituties
Door Keijzer op
EU is net als de Euro op gammele fundamenten gebouwd. Het had moeten beginnen met een Noord, Oost, Zuid en West (UK) klaverblad. Met een paraplu daarboven, waar alleen zaken geregeld worden waar iedereen aan boord voor is en grensoverschrijdend zijn. Klaverbladen onderling overeenkomsten kunnen maken. Geen Europees parlement, maar via eigen parlementen en met vertegenwoordiging in het klaverblad en vervolgens vanuit die klaverbladen, in de paraplu. Klaverbladen onderling overeenkomsten kunnen maken. Geen Europees parlement, maar via eigen parlementen en met vertegenwoordiging vanuit de klaverbladen in de paraplu. 27 kapiteins in een stuurhut met ieder vetorecht, hoe zou dat goed kunnen blijven gaan met grote staatsschulden en crisis, achter crisis?

De Euro is niet houdbaar met eenzijdige solidariteit via transfers van Noord naar Zuid en naar Oost. Sancties nauwelijks effectief en dus plichten niet af te dwingen. En een baas van de ECB (duizenden miljarden schuldenpapier opgekocht), die het mandaat voor zichzelf extreem kon/kan opblazen en zelfs Duitsland bot ving bij hooggerechtshof, omdat het verdrag voor meerdere interpretaties vatbaar is.
Slecht huiswerk dus geleverd met die 2 verdragen! Niet te geloven!
Beide systemen gaan vastlopen. Met Euro monopoly geld wordt het nog overeind gehouden. Merkels opvolger is niet te benijden om haar erfenis.

Waarom zou die dynamiek rond de toeslagen affaire en op andere terreinen in Nederland, ook niet gelden binnen EU?
De Tweede Kamerleden zijn als fanatieke hondjes maar met dat ene opgegraven bot met zijn allen bezig. Alles is geweten! Fortuyn maakte zich al druk erom. Er komt daar bij partijen in de Tweede Kamer een bulk aan klachten binnen uit het land. De uitgerekte verontwaardiging van de Tweede Kamer is hypocriet en afleidend van eigen falen in het parlement, in een particratie met fractiediscipline.

Wellicht vormt de sector die onze voeten droog moeten houden een uitzondering. Ik heb een tijd terug toevallig eens een buitengewoon prettige persoonlijkheid gesproken, die ingenieur daar was en antwoordde desgevraagd, dat bij hen een uitstekende werksfeer was, waar het collectieve doel voorop stond met volle focus en succes een coöperatief resultaat was. Hopelijk is dat daar niet veranderd. Ze zullen er ook wel kampen met tekort geld, maar dat is een groot probleem binnen alle overheid sectoren.
Door Keijzer op
@p
Een substantieel aantal van de burgers voelt zich vervreemd van politiek en bestuur, alleen al in Nederland en dus niet gehoord. Laat staan in EU, als de kop zou kloppen.
Door p op
Verkeerde kop, EU zegt helemaal niets ove gemeenten, Nederland, Blok, vindt dat ook gemeenten iets kunnen doen...

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners