of 65101 LinkedIn

Enquête onder raadsleden: dualisme mislukt

Meer dan 65 procent van de raadsleden vindt de wijze waarop het dualisme in hun gemeente tot uitvoering is gebracht mislukt.
13 reacties
Meer dan 65 procent van de raadsleden vindt de wijze waarop het dualisme in hun gemeente tot uitvoering is gebracht mislukt.

Kloof
Dat blijkt uit een enquête onder raadsleden die Gemeenteraad.nl de afgelopen week heeft uitgevoerd. Uit de enquête, die door meer dan 1400 raadsleden is ingevuld, blijkt dat 22 procent vindt dat dualisme de kloof tussen burger en politiek heeft verkleind, zoals beoogd. Circa 30 procent ervaart het dualisme als meer werk dan voorheen.

 

Aanpassen
Gemeenteraad.nl noemt de enquête een aanvulling op de Staat van dualisering die de Tweede Kamer vandaag bespreekt. Daarin stelt staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken voor om het dualisme dat in 2002 is ingevoerd op onderdelen aan te passen. Niet doen, vinden zowel gemeenteraad.nl als een groep vicevoorzitters van gemeenteraden in grote gemeenten. ‘Den Haag’ moet zich niet bemoeien met de precieze invulling van het duale lokale bestuur. Veranderingen moeten voortkomen en worden gedragen door de gemeenteraden zelf. De vicevoorzitters stuurden de Tweede Kamer deze week een brief met die boodschap.

 

Institutionaliseren
Zo is er het voorstel van de staatssecretaris om de instelling van het presidium wettelijk vast te leggen. Uit de enquête van gemeenteraad.nl blijkt dat weliswaar circa 75 procent van de respondenten een burgemeester als voorzitter van het presidium heeft, maar dat slechts 60 procent voorstander is van een wettelijke plicht tot deze invulling. De respondenten kiezen voor lokaal maatwerk, concluderen de onderzoekers. Het is dus helemaal niet nodig om dit instrument te institutionaliseren.

 

Rol burgemeester
De aanbeveling van de staatssecretaris dat de burgemeester een rol moet krijgen in de coalitie onderhandelingen valt helemaal in slechte aarde bij raadsleden. Bijna 80 procent van de ondervraagden is het daar niet mee eens. Om het dualisme tot een succes te maken zijn maatregelen nodig. Uitgangspunt van de staatssecretaris moet echter zijn dat er draagvlak is onder de lokale politici en bestuurders om ermee te werken, stelt directeur Geeske Wildeman van raadsleden.nl

 

Lokale democratie
‘De staatssecretaris wekt de indruk wel even vanuit ‘Den Haag’ te kunnen regelen hoe de lokale democratie ingevuld kan worden. Dat is een achterhaalde gedachte. Wie gelooft in de kracht van de lokale democratie, moet het lef hebben om die lokale democratie de invulling van de instrumenten zelf vorm te laten geven. Den Haag stelt de kaders, de invulling volgt lokaal.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door g. jansen op
DUALISERING : we spreken af dat we allemaal net doen alsof er een grens bestaat tussen college en raad. Het hele proces van dualisering is vooral luchtfietserij : op papier (vooraf) klopt het allemaal. In de praktijk leidt het vooral tot krampachtig gedrag. Er is ontzettend veel geld in gestopt maar er staat geen gelijkwaardige verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid van het openbaar bestuur c.q de overheid tegenover. Het bevestigt vooral het tekort aan zelfkritiek, gezond verstand en leervermogen. De mislukking van de dualisering is ook geen incident maar het zoveelste signaal dat het huidige openbaar bestuur, gebaseerd op volstrekt achterhaalde wetgeving, structurele tekortkomingen vertoont en niet over de capaciteiten beschikt om dat te verbeteren.
Door tineke (voorheen werkzaam voor de raadsleden) op
tja als het systeem van Thorbecke ruim 100 jaar de tijd krijgt om in te bedden en het dualisme heeft geen enige kans van slagen. Waar ligt dit aan: het ligt ook aan het vastgeroeste oudere raadslid, alle veranderingen zijn geen verbeteringen.... het ligt zeker aan de burgemeester van een desbetreffende gemeente heb je pech dan zorgt de burgemeester wel dat de griffier niet lang blijft zodat hij zijn spelletje kan blijven spelen samen met de gemeentesecretaris en de gemeente ambtenaren die vinden het alleen maar lastig dat het beter zou zijn als raadsleden in een eerder stadium bij plannen betrokken worden.
De raadsleden die wel iets zien in het dualisme wordt te vaak door de langszittende raadslieden de mond gesnoerd.
Laat die gekozen burgemeester maar komen dan moet je eens zien hoe snel het dualisme is ingeburgerd.
Door Jeroen Heuvel (loco-griffier) op
Toch wel frappant dat vooral ambtenaren reageren dat raadsleden meer in contact met burgers moeten komen, terwijl burgers vaak roepen dat ambtenaren achter hun bureau vandaan moeten kruipen... De onvrede over het dualisme toont het ongeduld van de moderen tijd en mens: alsof het systeem-Thorbecke in 6 jaar tijd aan alle verwachtingen voldeed. Dualisme verkeert nog altijd in de pioniers- en ontdekkingsfase en daar is niets mis mee. Vooral doorgaan daarmee en leren van elkaar. Alleen dan leer je de daadwerkelijke kansen en bedreigingen van het dualisme. Oftewel: staatssecretaris: laat gemeenten die ruimte!
Door jan (volksvertegenwoordiger) op
Volledig eens met de reactie van de heer Roeske. Er werd iets "spectaculiers"bedacht om er vervolgens één bureaucratische toestand van te maken. Gevolg : college, raad maar met name de burger zijn volledig de weg kwijt geraakt. Dit systeem had o.a. tot doel om met name de echte democratie : het bestaan en opkomst van plaatselijke politieke partijen lastig te maken. Elzinga mag weer iets nieuws bedenken......
Door tjitske biersteker-giljou (raadslid ChristenUnie) op
Het "'huis Thorbecke" had een heldere visie op wat openbaar bestuur moest zijn en doen.
Dualisme heeft als belangrijkste doel: kloof tussen burger en bestuur verkleinen. Dat is onderdeel van openbaar bestuur. Andere taken zijn: het nemen van verantwoorde beslissingen over het beleid en bestuur van gemeenten. Iets waar je in het monistisch tijdperk gezamenlijk verantwoordelijk voor was, raad en college. Tegenwoordig heeft openbaar bestuur meer iets weg van een duel tussen raad (oppositie) en college waarbij het belang van de burger niet gediend is. Ik heb in deze periode ook op geen enkele wijze een toename van de publieke belangstelling gezien. Ik zou graag terug gaan naar een situatie waarin op inhoudelijke wijze invulling wordt gegeven aan het begrip openbaar bestuur. Vanuit mijn uitgangspunten gaat het hierbij vooral om dienstbaarheid aan het openbaar belang.
Door John van der Rhee (griffier) op
Of hoe een schreeuwende kop de aandacht trekt voor een commercieel bureau....
Ik vermoed, dat als je de gemiddelde bewoner vraagt of het na 7 jaar dualisme, na "slechts" zo'n 150 jaar monisme nu allemaal al veel beter is, er een zeer groot vraagteken komt.
Als je echter vraagt of de bewoners het prettig vinden dat partijen niet meer per sé hetzelfde vinden als hun wethouder, komt de begrijpende grijns. Hoezo dualisme mislukt?
Door jan hunck (burger in de Wijk) op
Van Monisme naar het Dualisme ingezet om o.a de kloof tussen burger en de politiek/bestuur gemeente aan te pakken.

Alleen is de rol van de burger zelf nogal onderbelicht gebleven. Raadsleden treden namelijk niet op tbv de burger maar tbv hun partij en eigen partijachterban. Nog steeds zijn te veel raadsleden de schoothondjes van het College ipv de Waakhond van de wijkbewoners.
Door bram berends (griffier) op
Vanuit het vak sociaal wetenschappelijk onderzoek weet ik maar al te goed dat de opzet van een dergelijk onderzoek onder raadsleden ook een heel ander resultaat zou kunnen hebben. Het is maar welke insteek je kiest. Mijn ervaring is dat het dualisme (laten we de term vooral intern gebruiken...) op belangrijke onderdelen wel gelukt is.
Door jos praat (beleidsadviseur) op
Gelukkig zijn raadsleden het eens met datgene wat ambtenaren al jaren weten. Dus: draai die bureaucratische en ineffectieve regelingen die 'dualisme' heten terug. Kontakt met de burgers krijg je door direct met ze te communiceren en niet door nieuwe structuren.
Door R. Roeske (Adviseur sociale zaken) op
Dualisme is voor mij iets van de bestuurs- en intellectuele elite. De gewone burger in de maatschappij heeft hier helemaal niets mee. Verbaas je dan ook niet dat de kloof hierdoor niet is verkleind. Dualisme biedt technocratische "oplossingen" terwijl het bestuur daarmee de kloof echt niet verkleind. De kloof met de burgers kan je veel effectiever verkleinen door te praten met de burgers en niet in gemeentehuizen blijven zitten en nog meer regeltjes en structuren te bedenken. Nog meer regeltjes en structuren werken contraproductief. Deze conclusie verbaast mij in zijn geheel niet.

Vacatures

Van onze partners