of 63998 LinkedIn

D66 komt met initiatiefvoorstel weigerambtenaren

D66 komt met een initiatiefvorstel om een einde te maken aan weigerambtenaren. Gerard Schouw en Pia Dijkstra willen niet op een nieuw kabinet wachten.

D66 komt zo snel mogelijk met een initiatiefvoorstel om een einde te maken aan de weigerambtenaren. Dit heeft Gerard Schouw via twitter aangekondigd.

Regelen

‘Spies doet niets aan #weigerambtenaren. Treurig. Dus komt #D66 (Dijkstra/Schouw) begin augustus met initiatiefvoorstel #regelen’, twitterde Schouw na de Kamerbief van Spies. De minister van Binnenlandse Zaken schreef dat een wetswijziging nodig is om een einde te maken aan weigerambtenaren. Het is niet aan een demissionair kabinet om dit op te pakken, stelde Spies.

‘Jammer en teleurstellend, maar voorspelbaar’, aldus Schouw in een mondelinge toelichting. ‘Wij gaan echter niet op een nieuw kabinet wachten, maar gaan dit zelf oppakken.’ Schouw gaat dit samen met partijgenoot Pia Dijkstra doen.

 

Initiatiefvoorstel

Met het initiatiefvoorstel wil D66 regelen dat er geen nieuwe weigerambtenaren meer mogen worden aangenomen. Volgens Schouw is in de afgelopen jaren in 24 gemeenten besloten dat weigerambtenaren mogen worden aangenomen. ‘In negen gemeenten is dat daadwerkelijk gebeurd. Momenteel zijn in 48 gemeenten weigerambtenaren werkzaam.’

 

Benoeming

Ontslag van ambtenaren die geen huwelijken tussen mensen van het gelijke geslacht willen sluiten, gaan Schouw en Dijkstra niet via hun initiatiefwet regelen. Het gaat echt om de benoeming van nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand. ‘De norm ligt dan wel in wet vastgelegd.’ De wetgever is volgens de D66-er niet duidelijk op een verbod op weigerambtenaren. Mogelijk dat de nieuwe wet op termijn een opening biedt om bestaande weigerambtenaren de deur te wijzen, hoopt Schouw.

 

Ondersteunen

Schouw realiseert zich dat de initiatiefwet niet meer door de huidige Kamer zal worden behandeld. Nu is er wel een meerderheid voor de aanpak van weigerambtenaren. Hij verwacht echter dat ook de Kamer in nieuwe samenstelling de wet zal ondersteunen. ‘Naast D66 zijn in ieder geval SP, PvdA, VVD, GroenLinks en de PVV voor.’ Een eerder wetsvoorstel –ingediend door het demissionaire kabinet- sneuvelde nog eerder dit jaar. ‘De VVD stemde toen tegen, omdat de partij afhankelijk was van de gedoogsteun van de SGP. Nadat het kabinet was gevallen, was de VVD wel voor. Ik ga er niet van uit dat ze weer gaan draaien.’

 

Gewetensbezwaren

Het wordt volgens hem een hele klus om een goede wet in elkaar te zetten. De wetsgeschiedenis moet worden beschreven en juridisch moet alles goed worden dichtgetimmerd. Zo moeten ambtenaren het recht behouden vanwege ernstige gewetensbezwaren werk te weigeren, bijvoorbeeld als een wethouder een ambtenaar opdraagt iets op te schrijven, dat niet deugt. ‘Maar dit geldt niet voor ambtenaren die tegenover burgers de overheid vertegenwoordigen.’ Dat zijn niet alleen ambtenaren van de burgerlijke stand, maar ook ambtenaren die vergunningen verlenen of boetes uitdelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bas (Logicus) op
@Fritz, je laatste opmerkingen snijd hout. Het is slechts symboolpolitiek van D’66. Want als je als babs al in overheidsdienst bent dan mag je van D’66 dus ongestraft homoseksuelen discrimineren ongeacht het feit dat onze wetgeving het verbied. En naar mate men de ogen vaker sluit komt de verklaring “Wir haben es nicht gewußt” steeds dichterbij. Het maakt niet uit wie je in de hoek zet (discrimineert)het onrecht is het zelfde en daarmee zet D’66 zich scherper over de grens van “normen & waarden” dan dat de PVV op dit moment doet met moslims. Maar ja, D’66 wil straks meeregeren en dan moeten ze misschien wel iets gedogen. Het getuigd dat de huidige D’66 politici een gebrek hebben aan ruggengraat en bij voorbaad al aangeven een onbetrouwbare partner te zijn.
Door Fritz' op
Over de vraag of vergelijkingen al dan niet misplaatst zijn, mogen wij van mening verschillen. Voor dat recht is mijn grootvader tenslotte door plichts- en gezagsgetrouwe SD-functionarissen opgebracht, gemarteld en vermoord (sorry voor mijn cynisme). Blijft de vraag overeind voor welk probleem dit nu een oplossing is. Alle homo's en lesbiennes die dat wensen, kunnen een wettelijk huwelijk sluiten. Hier wordt, door de anti-religieuze partij die D66 lijkt te zijn geworden gewoon symboolpolitiek bedreven. Het is een oplossing voor iets dat in werkelijkheid geen probleem oplevert.
Door Bas (Logicus) op
@Fritz, je haalt als misplaatst voorbeeld je grootvader erbij. De arme man zal zich in zijn graf omdraaien van ergernis . Je grootvader nam het besluit om ontslag te nemen op grond van het feit dat hij niet wilde meewerken met de bezettingsmacht en zich niet wilde schuldig maken aan het plegen van misdrijven uit naam van die bezettingsmacht. En dat had niets te maken met zijn geloofsovertuiging maar met karakter. De weigerambtenaren staan voor een hele simpele keuze. Ik doe mijn werk zoals voorschreven of ik zoek een andere baan. Net zo simpel als dat vele Moslims naar hun eigen keuze zonder daarbij anderen te schaden hun vlees enkel bij een halal slager wensen te kopen. Het betreft hier i.g.v. de babs een product of dienst die door de overheid aan het volk geleverd word en dien ten gevolge dient te voldoen aan de gestelde normen volgens de Nederlandse Wet. Discriminatie is verboden, zelfs strafbaar en dien ten gevolge rest de babs drie opties : 1 werken, 2 ontslag en 3 discrimineren. In geval van 3, dan is het de taak en plicht van de overheid om de babs strafrechtelijk te vervolgen. Het verkrijgen van een strafblad is naast de werkweigering en het publiekelijk beledigen van een gast een aanvullende rechtmatige reden tot beëindiging dienstverband.
Door Weigerambtenaar op
Ik weiger mee te werken aan de islamisering van Nederland.
Door Fritz op
Beste secretaris PEL,
U vindt dat een een schunnige vergelijking? Het is wellicht gechargeerd, maar allerminst schunnig. Natuurlijk kan men er over twisten of de bezettingsmacht destijds een legitiem gezag vertegenwoordigde, maar laat ik het dan eens anders stellen: Men kan niet ontkennen dat in Nazi-Duitsland de Nazipartij het wettelijk gezag vormden. Zou in die optiek elke Duitse overheidsdienaar die meegewerkt heeft aan de vervolging van Joden, anders denkenden etc, dus niets te verwijten zijn? Wat D66 doet is enkel populisme bedrijven. Er zijn sloten babsen die homohuwelijken willen sluiten, dus wat is nu feitelijk het probleem? Moet iemand die het sluiten van een dergelijk huwelijk vanuit religieuze gronden liever aan een collega overlaat dus maar ontslagen worden? Ja zegt D66 want wet is nu eenmaal wet en ambtenaren moeten die maar uitvoeren. Dan is mijn vraag, mag een ambtenaar niet meer zelf denken, mag hij geen religie hebben, een geweten? Als het antwoord daarop nog steeds is dat de overheid het gezag heeft en dat de ambtenaar maar te volgen heeft of anders moet opstappen, dan is mijn vergelijking nog niet eens zo absurd. Overigens, voor uw beeldvorming; mijn grootvader was politieambtenaar en toen hij verplicht werd om onder de bezetter te werken, heeft hij direct ontslag genomen, omdat hij dan mogelijk dingen zou moeten gaan doen die hij niet met zijn geweten kon verenigen. Ziedaar uw voorbeeld van een ambtenaar die maar opstapt als het regime hem niet mee zint.
Door white shadow op
D66 ers lees je nooit op dit soort topics, daar zijn ze te laf voor.
Door Jablabla vd Ven op
weigerambtenaren bij immigratie, dat zou mooi zijn..

het loopt, meuk binnenlaten en homo's hun rechten weigeren, zie onderstaande reacties van de usual islamistische bekeerling.
met de zegen van kereltje 66, zijn hart klopt links.

Door Jan op
@ Bas, dank voor het onderschrijven van mijn standpunt dat als het uitslutiend om de wet gaat babsen afgeschaft zoudne moeten worden. De gewone abs volstaat dan.
Door Bas (Logicus) op
@Jan, als een babs in dienst is bij de overheid dan heeft deze zich te houden aan de functie inhoud zoals de wet voorschrijft. Daar is geen discussie over mogelijk omdat de wet maar op één wijze interpreteerbaar mag zijn. Als je als babs wilt richten op een specifieke doelgroep dan kan je aan de slag als ZZP’er. Voor de rigide weiger babs zal dat over het algemeen minder gunstig zijn dan in dienst blijven bij de overheid. Maar die keuze heeft de bewuste babs wel en mag deze ook zelf maken.
Door Pieter op
Laat al die zure homo's, lesbo's en D66-ers nu eens ophouden met zeuren. Er is ruim voldoende aanbod van babsen om er een te vinden die je graag zal trouwen. Als een babs geen klik voelt met degenen die hij moet trouwen, mag hij weigeren. Andersom ook. Dat is altijd al zo geweest. Babsen zijn overigens nooit gewone gemeente-ambtenaren maar mensen die dit hobbymatig doen tegen een kleine vergoeding.

Vacatures

Van onze partners