of 58952 LinkedIn

College neemt afstand van uitspraken wethouder Homan

Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug neemt afstand van uitspraken van wethouder Bert Homan. Deze kwalificeerde een samenwerklingsverband met andere gemeenten als een wangedrocht.

Wethouder Bert Homan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug sprak op persoonlijke titel toen hij stelde dat gemeenschappelijke regelingen de neiging hebben om uit te groeien tot wangedrochten. Het college van B&W neemt afstand van zijn stelling dat de gemeente in de toekomst geen gemeenschappelijke regelingen meer zou willen aangaan.

ODRU verliest halve jaaromzet
Dat schrijft Burgemeester Naafs in een brief aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), een gemeenschappelijke regeling van milieudiensten, werkzaam voor 14 gemeenten. Het ODRU werd vorig jaar afgedwongen door het Rijk en maakt een verlies van 5 miljoen euro, zijnde de helft van de jaaromzet. Twee medewerkers –onder wie de directeur- zijn inmiddels uit hun functie gezet.

Homan wil geen nieuwe regelingen
Het debacle deed wethouder van financiën en infrastructuur Homan in een interview met Binnenlands Bestuur verzuchten dat hij geen Gemeenschappelijke Regeling meer zou willen optuigen. Volgens hem heeft een GR de neiging uit te groeien tot een wangedrocht dat niet langer als ambtelijke dienst maar als bedrijf functioneert. ‘Ze redeneren dan niet meer vanuit het belang van de aangesloten gemeenten, maar stellen het bedrijfsbelang voorop. Dat proces is op afstand door de wethouders zeer moeilijk in de hand te houden. Ik zie veel meer in een centrale inkooporganisatie van bijvoorbeeld zorg of andere taken. Dus geen allesbeslissende wangedrochten meer als het aan mij ligt.'

Geen collegestandpunt
In combinatie met berichtgeving in andere media leidden deze uitspraken tot opschudding en irritatie onder de leden van de ODRU. Reden voor burgmeester Naafs van de Utrechtse Heuvelrug om hen in een brief gerust te stellen: uitspraken van Homan tijdens een eerdere bijeenkomst van het ODRU zouden door aanwezige journalisten verkeerd zijn geïnterpreteerd en niet de opvatting van het College weergeven. ‘Wethouder Homan heeft aangegeven dat er over toekomstige gemeenschappelijke regelingen in het college geen algemeen standpunt is ingenomen. Het is zijn persoonlijke visie dat dit soort problemen aanleiding zijn om heel kritisch te zijn en hij is zelf geen voorstander van nieuwe regelingen, maar wij zouden meer kunnen inzetten op gezamenlijke inkoop.’ Ook de uitspraken die Homan later tegenover Binnenlands Bestuur deed zijn ‘geen collegestandpunt’.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nobby (animal cop) op
Bert Homan heeft groot gelijk, tenminste waar het gaat om GR's met een eigen rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. Veel beter is het centrumgemeentemodel waarbij 1 gemeente de taken voor de ander(en) uitvoert. Dat hoeft niet altijd dezelfde gemeente te zijn. Je kunt b.v. prima met elkaar afspreken dat de last evenredig over elkaar verdeeld wordt. Het grote voordeel is dat elke gemeente ervaart wat het is om taken voor een ander uit te voeren, daar verantwoordelijk voor te zijn en er rekening en verantwoording over af te leggen. De Wgr kan beperkt worden tot deze variant en de gemeenschappelijke regeling zonder meer (= soort overeenkomst).
Door H. Wiersma (gepens.) op
Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen. Hulde voor de uitspraken over deze wangedrochten.
Door Jeroen van Oort (Econoom) op
@Lizette Visscher
Dat gemeenschappelijke regelingen vaak gedrochten zijn klopt volkomen, maar dat ligt zeker niet aan het instrument. Als gemeenteraden meer moeite nemen om op hoofdlijnen te sturen, en dus ook voor gemeenschappelijke regelingen duidelijke hoofddoelen formuleren met de optie om bij falen op die hoofddoelen in te grijpen of uit te treden, is er niets mis met de regelingen. Het is dan natuurlijk wel aan de oplettende raadsleden om dat voor elkaar te krijgen. Waarschijnlijk moet dan ook het college worden aangespoord om tijdig te informeren, zodat u als raadslid niet wordt overvallen met een nieuwe regeling.
Door Lizette Visscher (fractievoorzitter VVD Bodegraven-Reeuwijk) op
Dhr Homan heeft volkomen gelijk. De meeste gemeenschappelijke regelingen zijn wangedrochten, zeker als het gaat om de onmogelijkheid tussentijds uit te treden. Ga je dit aan dan heb je als gemeente levenslang. Onbegrijpelijk dat hier niet veel meer tegen geageerd wordt vanuit de politiek en dan vnl richting provincies die dergelijke regelingen promoten.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (Oud medewerker Openbaar Lichaam Rijnmond) op
Wat heeft die heer Homan een GELIJK zeg! Mijn ervaring met OLRijnmand, Midden Delfland, Groot Rotterdam,etc etc leerde in de afgelopen 46 jaar dat je een konijnenstam in de duinen 100 m voorsprong kunt geven in het aantal der nakomelingschap en dan nog wint de zgn GR het nog.....
Door Frans Siemer (Adviseur) op
Goed dat het college van Utrechtse Heuvelrug kennelijk inziet dat een GR niet per definitie tot 'wangedrocht' uitgroeit en dat de in de regeling gemaakte afspraken bepalen hoeveel verantwoordelijkheid directie en bestuur van zo'n GR krijgen in relatie tot die van de aangesloten gemeenten. Een punt is wel dat GR-en door de gemeenten geregeld worden opgezadeld met forse (financiële) opdrachten, zodat het voor directie en bestuur van zo'n GR wel noodzakelijk is om sterk bedrijfsmatig te sturen. Hierbij gaat de kost voor de baat, zoals Homan ook wel zal inzien.
Het is trouwens voor de samenwerking in een GR niet echt bevorderlijk als vanuit één van de gemeenten plotseling zo'n stevig geluid klinkt als Homan nu liet horen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ik ben benieuwd wat dit voor Utrechtse Heuvelrug gaat betekenen in toekomstige samenwerking met de buren.
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Politieke angsthazerij om te proberen te verhullen dat wethouder Homan groot gelijk heeft.