of 65378 LinkedIn

Burger wil echt meer invloed

Vooral mensen die negatief zijn over de politiek en de overheid willen meer directe democratie. Onder lager (74 procent) en middelbaar opgeleiden (66 procent) is meer steun voor meer directe democratie dan bij hogeropgeleiden (56 procent). De wens voor meer directe democratie hangt samen met afkeer van de Europese Unie en politieke onvrede.

Een meerderheid van de Nederlanders (65 procent) wil meer directe zeggenschap over belangrijke politieke kwesties. Het beter benutten van inspraakmogelijk­heden, het gebruik van enquêtes en het door politici raadplegen van de achterban worden genoemd als geschikte instrumenten. Een op de tien burgers heeft geen behoefte aan meer directe zeggenschap.

Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van 2016 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral mensen die negatief zijn over de politiek en de overheid willen meer directe democratie. Onder lager (74 procent) en middelbaar opgeleiden (66 procent) is meer steun voor meer directe democratie dan bij hogeropgeleiden (56 procent). De wens voor meer directe democratie hangt samen met afkeer van de Europese Unie en politieke onvrede.

Laag vertrouwen
Het vertrouwen in de politiek is onverminderd laag. 56% meent dat Kamerleden en ministers niet veel geven om wat burgers zij denken, 63% denkt dat burgers geen enkele invloed hebben op wat de regering doet en 45% vindt dat de overheid onvoldoende voor hen doet. Het percentage burgers dat vindt dat politici vaak onbehoorlijk met elkaar omgaan is de afgelopen drie maanden gestegen van 39% naar 44%. Nog geen kwart van de Nederlanders (24%) vindt politici bekwaam, 34% vindt van niet. Ruim zeven op de tien Nederlanders is voor een direct gekozen burgemeester. Veel minder steun (53-56%) is er voor een direct gekozen minister-president.

Verstuur dit artikel naar Google+

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Thomas op
@ Henk B en Doeternietoe: Wat is er eigenlijk tegen referenda over wezenlijke kwesties?
Door doeterniettoe (-) op
@Broadcaster:
Dit nieuwsbericht gaat over de politiek in het algemeen, niet alleen de EU.
En geeft mooi weer dat niet alleen de politiek, maar ook de media en uiteindelijk de burger eens goed te rade bij zichzelf moeten gaan hoe de democratie in dit land terug zou kunnen keren.
Een referendum onder valse voorwendselen met een enorme berg dubieuze propaganda (het nee-kamp) is alvast een voorbeeld van hoe het niet moet.
Door Henk B op
Willen burgers wel echt meer invloed, of is er sprake van het aanhangen van een veronderstelde meerderheidmening? Voor echte invloed is kennis en inzicht in de politiek nodig. En daarvoor moet moeite gedaan worden. Dat stuit echter op gemakzucht en luiheid bij veel mensen. Dan is het gemakkelijker om met een beschuldigende vinger te wijzen (hullie in Den Haag) en een zondebok de schuld te geven (de EU).
Door Luther op
@ Gijs: Grappig, ten aanzien van het onlangs gehouden referendum gaf het ja-kamp na de nederlaag aan dat dit kwam omdat de meeste ja-stemmers thuis waren gebleven. Dan heb je inderdaad geen recht om kritiek te hebben op een democratisch tot stand gekomen uitslag.
Door Gijs op
Uiteraard is medezeggenschap door middel van burger Participatie goed, echter juist de grootse groep burgers, lager (74 procent) en middelbaar opgeleiden (66 procent), kan zich niet committen aan constructief meedenken, maar vooral meeschrijven binnen de adviesorganen. Alleen druk schreeuwen aan de zijlijn helpt de Participatie niet! Tot nu toe zijn het steeds dezelfde vrijwilligers, die zich inzetten voor hun zorgorganisatie of gemeente. Het is net als bij stemmen: heb je niet gestemd dan heb je ook niet het recht om kritiek te hebben op een democratisch genomen besluit. Ja, het blijft moeilijk de Participatie in Nederland. Niet ‘’dom’’ schreeuwen, maar doen!
Door Broadcaster op
@ Daan: Het is vast waar dat de gemiddelde Nederlander een hoge eigendunk heeft.
Het is zeker waar dat de goede smaak op social media soms ver te zoeken is. Dat laat onverlet dat er een discrepantie is tussen hoe een groot deel van onze inwoners over de Europese Unie denkt en hoe onze opeenvolgende regeringen hebben gehandeld. Daar mag je dus meer over te zeggen willen hebben. Sterker nog ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat zulke majeure beslissingen over onze hoofden genomen worden. Willen we ons (nog verder) overleveren aan de Europese Unie of willen we een zelfstandige natie blijven? Het gaat om onze toekomst dus het lijkt me vanzelfsprekend dat we daarover geraadpleegd worden.
Door Daan op
"Nog geen kwart van de Nederlanders (24%) vindt politici bekwaam (...)"

Ze zouden eens kunnen onderzoeken hoe bekwaam Nederlanders anderen in algemene zin vinden. Ik verwacht dat dat percentage niet veel anders zal zijn.

De NLer heeft een vrij hoge eigendunk. Het hele zooitje is hoogopgeleid en vindt zichzelf nogal intelligent. Dus natuurlijk willen ze allemaal het hier in hun eentje voor het zeggen hebben. Dat wordt ook wel het 'Peter R. de Vries-effect' genoemd.

De sfeer op de social media en op fora onder blogs geeft alvast een inkijkje in wat wij de komende tijd kunnen verwachten, wanneer al die zichzelf geniaal vindende egootjes daadwerkelijk iets te zeggen krijgen.
Door Broadcaster op
@ Sjaak: Het heeft niets met negativisme te maken. Het referendum heeft duidelijk gemaakt dat er een enorme kloof zit tussen wat de meerderheid van de politieke partijen wil en wat de meerderheid van de bevolking wil ten aanzien van onze soevereiniteit. Dat lijkt mij existentieel. Het gaat om ons bestaansrecht als een zelfstandige natie. Ik vind het onbestaanbaar dat je daar als inwoners niet over geraadpleegd wordt.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dit wordt dan ook hoog tijd dat de burgers via referenda het blundergedrag van politieke brokkenpiloten zoals van der Steur, Opstelten, Teeven, om er maar een paar te noemen, eens gaan afremmen. Kost een paar centen, maar het is niet anders.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Het negatieve beeld dat veel burgers van 'de politiek'en politici hebben, wordt in niet onbelangrijke mate ingegeven door de reguliere media (met een belangrijke rol voor de tv) en door meningen bebvestigende social media. Mensen moeten zich dat eiegnlijk gaan beseffen, om een positiever beel te kunnen krijgen. Maar ja, wie is er voldoende kritisch op zichzelf? Het is gemakkelijker om mee te huilen met de wolven in het bos.
Aan een toenemend negatief beeld over 'de politiek' draagt bij dat tegenwoordig - in tegenstelling tot 'vroeger' - veel minder mensen lid zijn van een politieke partij. Zo'n lidmaatschap betekent meer betrokkenheid in politieke zin, omdat kan worden deelgenomen aan meningsvorming en aan de voorbereiding binnen een partij van politieke besluitvorming. Er is dan minder afstand tot de politiek, minder vervreemding die tot negativisme leidt.