of 61441 LinkedIn

Bureau Bibob mag gemeenten straks ‘tippen’

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) krijgt een ‘tipbevoegdheid’ om bestuursorganen te informeren over een mogelijk dubieus bedrijf. Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus in reactie op berichtgeving van Binnenlands Bestuur na eigen onderzoek naar de inzet van de Wet Bibob onder 45 gemeenten. Met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob moet de nieuwe bevoegdheid gestalte krijgen.

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) krijgt een ‘tipbevoegdheid’ om bestuursorganen te informeren over een mogelijk dubieus bedrijf. Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus in reactie op berichtgeving van Binnenlands Bestuur na eigen onderzoek naar de inzet van de Wet Bibob onder 45 gemeenten. Met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob moet de nieuwe bevoegdheid gestalte krijgen.

Waardering voor signaal
D66-Kamerlid Monica den Boer vroeg de minister vlak voor het zomerreces om te reageren op het artikel. Grapperhaus waardeert het signaal van de geïnterviewden in het artikel dat gemeenten hun eigen onderzoeksmogelijkheden binnen de Wet Bibob beter moeten benutten. Hij wijst erop dat de inzet van de Wet Bibob een discretionaire bevoegdheid is. ‘Het is dus aan het bestuursorgaan zelf om af te wegen of inzet van het instrument noodzakelijk is.’ Het LBB en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) ondersteunen de gemeenten daarbij.

Meer mogelijkheden voor eigen Bibob-onderzoek
Voor de uitkomst dat onderzoek van het LBB vaker dan het eigen onderzoek van gemeenten leidt tot de beoordeling ‘ernstig gevaar’ geldt volgens de minister dat bestuursorganen meer mogelijkheden voor het eigen Bibob-onderzoek krijgen door het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob en de bijbehorende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Een gemeente kan na deze wijzigingen ook informatie uit het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) over zogeheten derden opvragen. ‘Ik deel de stelling van het artikel dat op deze wijze gemeenten beter kunnen inschatten of een adviesaanvraag bij het LBB noodzakelijk is.’

Beperking overheidsopdrachten losgelaten
Verder reageert de minister op de stelling dat nieuwe branches, zoals evenementen en bouw voor de Wet Bibob interessanter zijn dan bijvoorbeeld horeca. De Wet Bibob is van toepassing op een groot aantal vergunningen, subsidies, vastgoedtransactie en overheidsopdrachten. Voor de laatste categorie geldt momenteel de beperking tot de sectoren bouw, milieu en ICT. ‘Met de voorliggende wijziging van de Wet Bibob wordt die beperking losgelaten.’ Gemeenten hebben al de mogelijkheid om voor een bouw- of evenementenvergunning de Wet Bibob in te zetten. ‘Dit blijft echter een discretionaire bevoegdheid.’

Lijst dubieuze bedrijven
Op de uitkomst dat sommige gemeenten een lijst bijhouden van dubieuze bedrijven reageert de minister dat een bestuursorgaan persoonsgegevens kan verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken op grond van de Wet Bibob, binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ‘Het delen van gegevens met andere partijen is alleen mogelijk voor zover de Wet Bibob een uitzondering op de geheimhoudingsplicht bevat. Deze plicht is niet van toepassing wanneer het bestuursorgaan persoonsgegevens enkel voor zichzelf houdt.’

Tipbevoegdheid

In het artikel komt ook de wens terug voor een landelijk register, constateert Grapperhaus. Nu mogen gemeenten aan het LBB vragen of er in de afgelopen twee jaar advies is uitgebracht over een bepaalde partij en welke conclusie dit advies had. ‘Met het voornoemde wetsvoorstel krijgt het LBB ook een ‘tipbevoegdheid’ om bestuursorganen te kunnen tippen.’ Ook wijst de minister op de recente aankondiging van de tweede tranche van wetgeving inzake Bibob aangekondigd. Met zijn collega Sander Dekker gaf Grapperhaus in een Kamerbrief aan te overwegen om te komen tot een nationaal Bibob-register. ‘Een ‘privacy impact assessment’ maakt onderdeel uit van het voorstel. Het streven is om het voorstel tweede tranche Wet Bibob nog dit jaar in consultatie te brengen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Brabo (Inwoner van Halderberge) op
En wat als je gemeente een dubieus bedrijf is?

Vacatures

Van onze partners