of 59281 LinkedIn

Boskoop geeft hoop voor andere naam nog niet op

Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude moeten het samen eens worden over naam fusiegemeenten. Minister Spies (CDA) grijpt niet in.

Als de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude er zelf niet uitkomen om gezamenlijk een naam te kiezen voor de gefuseerde gemeente, wordt de nieuwe naam van de herindelingsgemeente gewoon Alphen aan den Rijn.

Kiezen

Zo zal het althans komen te staan in de wet. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente staat het daarna wel vrij om alsnog een andere naam te kiezen. Dit heeft minister Liesbeth Spies (CDA, Binnenlandse zaken) in een brief aan de gemeente Boskoop laten weten. De drie Zuid-Hollandse gemeenten fuseren in 2014.

 

'Neutrale werknaam'

De gemeente Boskoop had de minister begin deze maand een brief gestuurd met het verzoek een ‘neutrale werknaam’ te kiezen. Dit omdat de gemeente Alphen aan den Rijn -in de ogen van Boskoop- tegen de afspraken in niet koos voor de naam Rijn en Gouweland, maar voor Alphen aan den Rijn. Via een volksraadpleging met gewogen stemming en een opkomst van 35 procent, kwam Rijn en Gouweland met een verschil van ruim 3.000 stemmen als favoriet uit de bus als naam voor de fusiegemeente. De gemeenteraden van Boskoop en Rijnwoude namen de keuze van de burgers over, de Alphense raad koos voor Alphen aan den Rijn.

 

Gezamenlijk eens

Een verontwaardigde Boskoopse raad nam daarop unaniem een VVD-motie aan, waarin onder meer werd afgesproken minister Spies te hulp te roepen. Tevergeefs, naar nu blijkt. ‘In het Beleidskader gemeentelijke herindeling is verwoord dat gemeentelijke herindeling in beginsel van onderop plaats moet vinden, waarbij de afweging en de keuze voor gemeentelijke herindeling bij voorkeur op lokaal niveau worden gemaakt. Daarbij past ook dat betrokken gemeentebesturen het gezamenlijk eens zijn over de naam van de nieuw te vormen gemeente’, antwoordt de minister per brief aan Boskoop.

 

Oplossing

‘De herindelingspraktijk laat zien dat de naamgeving een samenbindend element kan zijn in een herindelingsproces. Tegen deze achtergrond zie ik het, in dit stadium, niet als mijn verantwoordelijkheid om een keuze te maken met betrekking tot de naamgeving. Ik geef u daarom in overweging om zo snel als mogelijk met de twee andere betrokken gemeenteraden te zoeken naar een gemeenschappelijke oplossing wat betreft de naamgeving’, aldus Spies.

 

Nieuw overleg

Het Boskoopse college ‘heeft kennisgenomen van de brief van de minister’, laat woordvoerder Susan Engelhardt van de gemeente Boskoop weten. Het antwoord van Spies ‘zal worden meegenomen in de verdere uitvoering van de motie.’ Daarin staat niet alleen dat er een brief naar de minister moest worden gestuurd, maar ook dat nieuw overleg moet worden gepland met de fusiepartners. Tijdstip en agenda zijn nog niet bekend, maar naar verwachting zal het overleg na het reces plaatsvinden. De naamgeving zal onderdeel van gesprek zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Altijd is een bestaande naam kiezen beter dan een verzonnen naam, die nooit in een atlas of op een verkeersbord zal komen te staan. Alleen maar verwarrend.
Door Roberto op
Ik ben met Frank eens dat Alphen aan den Rijn zich een slecht verliezer heeft getoond, er vanuitgaande dat de afspraak er inderdaad zo hard lag. Dat gezegd hebbende, toen ik bij het lezen van de uitslag (bij het stemmen was me dat niet duidelijk) zag dat mijn stem als Alphenaar blijkbaar minder gewicht in de schaal legt dan die van een willekeurige Boskoper of Rijnwoudenaar, was ik toch wel ontstemd. De gemaakte afspraak is een uitermate eigenaardige benadering van democratie, die wat mij betreft nooit gemaakt had mogen worden.

Ik begrijp dat het verlies aan autonomie voor een kleinere gemeente in een fusie als deze niet leuk is, maar dat is de prijs die je betaalt door een ongelijke fusie aan te gaan. Als je autonomie wilt, moet je niet met een veel grotere gemeente samengaan.

Hoewel een neutrale naam iets eerlijks heeft, vind ik de benadering niet heel praktisch; die leidt er namelijk toe dat gemeentes ontstaan met totaal onerkenbare namen. Zo is mijn geboorteplaats Sassenheim opgegaan in de gemeente Teylingen, en ook de naam die in de verkiezing voor deze fusiegemeente is 'gekozen' is nietszeggend. Sterker nog, en zonder flauw te willen doen, ik moet serieus nadenken om die naam boven te halen.
Door Frank van den Hoven (redacteur) op
Dat had voor de hand gelegen ja. Als je op de kaart kijkt, wat is er dan mooier dan een sterke grote groene gemeente Rijnwoude / Boskoop / Zoeterwoude tussen alle verstedelijkte klonten eromheen. Maar nee hoor Zoeterwoude houdt zich afzijdig want denkt het wel zelfstandig te kunnen redden met haar 8.000 inwoners. Op termijn moet men er toch aan geloven en wordt dan wellicht veroordeeld tot Leiden of Leiderdorp, die tot hun grenzen zijn volgebouwd en nog wel een lapje grond erbij kunnen gebruiken. Vraag is met welke optie je als Zoeterwoude beter af bent... Beter nu aanhaken bij Rijnwoude c.s. dan straks opgeslokt te worden door Leiden of Leiderdorp.
Door ex-boskoper (ambtenaar) op
Gewoon het fusieproces cancelen! Wat moeten kleine, groene kernen als boskoop en rijnwoude met het stedelijke alphen aan den rijn? Welke meerwaarde is er? Dat Alphen aan den Rijn voor hun eigen naam kiezen, beloofd wat voor de toekomst.... Waarom niet Rijnwoude en Boskoop samen? eventueel Zoeterwoude erbij en je hebt ook een mooie combinatie.
Door Frank van den Hoven (redacteur) op
P.S. deze zin in de tweede alinea: "Zo zal het althans komen te staan in de wet." is een beetje overbodig. Volgens de wet is het namelijk standaard al zo dat als werknaam op weg naar de nieuwe gemeente, de naam van de grootste van de fusiepartners wordt gekozen, en die naam vervolgens ook definitief wordt, tenzij men tijdig kiest voor een andere werknaam en/of definitieve naam. Oftewel als men het referendum niet had gehouden, was het zowel als werknaam als als definitieve naam Alphen aan den Rijn geworden. Het feit dat men dat referendum heeft gehouden, impliceert daarmee dus dat je open moet willen staan voor een andere naam dan die van de grootste betrokken gemeente. Anders was het immers vanzelf al die naam geworden. Kortom: Alphen aan den Rijn is een slecht 'verliezer'.
Door Frank van den Hoven (redacteur) op
Beetje veel onsportief van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Er valt natuurlijk veel voor te zeggen om de naam van de grootste gemeente te willen hanteren. Net zoals er veel te zeggen valt voor een neutrale naam, die meer gelijkwaardigheid van de partners tot uitdrukking brengt (zoals men dat heeft gedaan bij Lingewaal, Lingewaard, Bronckhorst, Berkelland, Oude IJsselstreek etc. etc.). Als je met alle fusiepartners een referendum ingaat met daarbij nadrukkelijk enkele neutrale namen, dan weet je dús dat een van die namen er als voorkeur uit kan komen. En dan moet je ook zo sportief zijn je daar als grootste gemeente aan te conformeren. En niet halverwege dat 'spel' de spelregels willen veranderen. Dan had men dat van tevoren moeten zeggen en had men zich tijd, moeite en kosten van het referendumcircus kunnen besparen.