Relatie met Nederland
De eilandregering denkt met de uitslag voldoende steun te hebben om opnieuw te gaan onderhandelen over de band met Nederland. Tegenstanders vrezen dat afwijzing nadelige gevolgen kan hebben voor de relatie met Den Haag. Zij wijzen juist op de positieve gevolgen van de relatie met Nederland.

Stemmen

Ruim 60 procent van de inwoners van eiland bracht vrijdag een stem uit. Ze mochten aangeven of ze het tevreden waren over de wijze waarop Nederland met het Bonaire omgaat sinds 10 oktober 2010. Toen viel het staatsverband van de Nederlandse Antillen weg en werd het eiland een bijzondere gemeente van Nederland.


Invulling van band
De afgelopen vijf jaar was op Bonaire veel kritiek op onder meer de stijging van het levensonderhoud en strengere regelgeving. De politieke partijen van de huidige regering adviseerden daarom een 'nee'-stem. Zij willen spoedig praten met Nederland over een andere invulling van de band; belangrijk punt daarbij is meer rechten voor de inwoners van Bonaire om mee te beslissen over interne aangelegenheden. (ANP)