of 63908 LinkedIn

'Ambtenaar wordt gedemoniseerd'

Er is sprake van een demonisering van de ambtelijke status. Dat zegt Ron Niessen, die volgende week afscheid neemt als bijzonder hoogleraar van de Ien Dales Leerstoel. Volgens Niessen is ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed, deugdelijk leiderschap’ nodig om ambtenaren hun trots terug te geven.
31 reacties
Er is sprake van een demonisering van de ambtelijke status. Dat zegt Ron Niessen, die volgende week afscheid neemt als bijzonder hoogleraar van de Ien Dales Leerstoel. Volgens Niessen is ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed, deugdelijk leiderschap’ nodig om ambtenaren hun trots terug te geven.

Een belangrijke rol ziet hij hierbij weggelegd voor de minister van Binnenlandse Zaken die ‘overal rond moet toeteren’ trots te zijn op ambtenaren. ‘Guusje ter Horst deed het wel, maar te weinig. Ik heb het Bram Peper, Johan Remkes, Hans Dijkstal en Klaas de Vries nooit horen doen.’

 

Niessen hekelt de uitholling van de rechtspositie van ambtenaren. ‘Straks kunnen ambtenaren worden ontslagen op grond van religie, politieke willekeur of dubbele nationaliteit. We gaan het allemaal zien.’

Lees het hele interview met Ron Niessen hieronder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wiet ten Doeschate (directeur ixad, vormgeving, communicatie, marketing) op
De eerste keer dat het begrip 'demoniseren' mij opviel was na de moord op Pim Fortuyn. Links kreeg toen de klacht Pim als het kwaad afgeschilderd te hebben. Dat hadden ze ook, dat past in de walgelijke traditie van links om het morele gelijk te monopoliseren. De conclusie dat links zich daarmee ook medeschuldig aan de moord had gemaakt ging natuurlijk veel te ver. Sindsdien wordt de term 'demoniseren' te pas en te onpas gebruikt. Meestal te onpas, naar mijn mening. Het beoogde effect is dat degene die zich gedemoniseerd acht hoopt dat de term hem of haar beschermd tegen verdere inhoudelijke discussies. Tegelijk vind een erosie van het begrip plaats, simpelweg omdat het te vaak wordt gebruikt. Niemand ziet ambtenaren voor duivels aan. Grappen over ambtenaren zijn van alle tijden. Dus 'demoniseren'..?
Door April op
Het is altijd heel makkelijk om ambtenaren overal de schuld van te geven. Op feestjes kun je daar heel goed mee voor de dag komen. Het leuke is dat als je ruzie krijgt met je buren om de één of andere onnozel reden er ambtenaren opgetrommeld moeten worden op de ruzie te beslechten. Stinkt de haard van de buren: gemeente los het op! Een bedrijfje in een garage: gemeente los het op! Burenruzies worden uitgevochten over de rug van ambtenaren. Men zou eens moeten weten hoeveel tijd er in gaat zitten om dit geneuzel op te lossen. Zelf heb ik jaren toezicht gehouden op de bouw van bouwwerken. Wat daar allemaal niet fout gaat. De reden: een oogkleppencultuur. Te vaak wordt er niet of onvoldoende gecommuniceerd. Iedereen doet maar wat. Dit heeft weer tot gevolg dat ladingen met bouwmaterialen afgevoerd moeten worden. Laten we het niet hebben over de verloren arbeidsuren. Moraal van het verhaal: wie zonder zonde is werpt de eerste steen.
Door danielle (ambtenaar) op
tja het is al de zoveelste keer dat er wordt geroepen dat het ambtenarenkorps moet inkrimpen en dat het niet functioneert. jarenlang heeft dit geroep tot weinig of niets geleid. en waarom niet? omdat de workload gelijk blijft of toeneemt. Doe daar iets aan, dan krimpt het van nature, want de gemiddelde leeftijd van ambtenaren is tussen de 45 en 60. De verlaging van salarissen heeft nog nooit tot iets anders geleid dan tot kwaliteitsdaling want de creme de la creme gaat dan de arbeidsmarkt op. Dat zet dus geen zoden aan de dijk. Tot die tijd vraag ik de ambtenaren in ons land net als de rest van werkend Nederland gelijk te behandelen. Dus met respect.
Door Adriaan (Ambtenaar) op
De burger schreeuwt makkelijk, maar politic en ambtenaren mogen ook in de spiegel kijken:

- Politici moeten een keuze maken ipv de kaasschaaf weer eens te hanteren. Burger, dit of dat doen we NIET en er is ook geen maatwerk beschikbaar

- Managers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de niet functionerende ambtenaren aanpakken.Dit leidt tot een kwalitatief en beter dienstverlend apparaat. Goede mensen lopen nu weg!

- Het individu moet af van de notie dat de ambtenaren er zijn hem of haar de zin te geven: ze zijn er voor de samenleving en het kan dus zijn dat je een 'nee' krijgt op je verzoek (liefst dus wel snel en goed gemotiveerd)
Door Ape Dans (onbezoldigd betweter) op
Als ze geen ambtenaar waren hadden ze een kans nering en waardering met eigen arbeid te verdienen. Geef deze arme sloebers een kans; allemaal ontslaan en de arbeidsmarkt op lanceren.
Door agent (bonnenschrijver) op
@morsnova
Ik ondersteun een deel van je constateringen. Maar wel een kleine nuancering. Elk ambtelijk apparaat functioneert onder verantwoordelijkheid van een bestuurorgaan met politieke (gekozen)gezagdragers. Die selecteren ook de hoogste leidinggevende(n) en zijn verantwoordelijk voor de stijl van leidinggeven, prioriteiten, procedures, personeelsbeleid etc etc. Veranderingen moeten vanuit die hoek geinitieerd en aagejaagd te worden.
Door han (laborant) op
Als alle boe roepende ambtenaren nu eens echt werk gaan zoeken, dan zijn we snel klaar met de bezuinigingen.
Door Morsnova op
Ik ben het hardgrondig eens met Hans Guldemond en Ellen.... de ambtelijkse cultuur moet maar eens op de schop: dit land is gebaat bij zelfstandige en de verantwoordelijkheid nemende ambtenaren, niet met papierschuivers. Van die laatste soort zijn er teveel. Ook ik ben veel op gemeentehuizen geweest en heb me daar meermalen verbaasd over de verkokering en het gebrek aan zowel doelmatigheid als doelgerichtheid.

Dat die ambtelijkse status verdwijnt zou toch een zegen moeten zijn! Dan kan je ook meer gaan differentiëren tussen de diverse sectoren, die nu allemaal ambtenaar zijn, zoals die papierschuiver, maar ook de politieagent, onderwijzer, beroepsmilitair enzovoorts.

Niek stelt terecht vast dat er veel niet functionerende medewerkers blijven zitten omdat er geen dossier is aangelegd. Dat is inderdaad de realiteit bij de overheid. Leidinggevenden vinden dit aspect van hun vak lastig en worden zelf evenmin afgerekend op doelmatigheid, dus kiezen ze massaal voor de weg van de minste weerstand. En kunnen types die de kantjes eraf lopen zulks nog jaren volhouden. Dit leidt niet alleen tot ergernis bij goedwillende collega's maar draagt ook bij aan de negatieve beeldvorming van de ambtenaar.

Kortom, bij goed leiding geven hoort ook stevig ingrijpen bij ondermaats presteren evenals positieve aandacht voor excelleren. Momenteel gebeurt dat geen van beide. Excellerende ambtenaren worden soms zelfs als bedreiging van de bestaande orde gezien.

Een dergelijke vorm van leiding geven stimuleert ook de grote groep van modale ambtenaren om er iets extra's uit te halen.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (BD) op
Wat voor nieuws is er onder de zon?Vanaf 1956 geplukt en bestolen. Zelfs nu in de WAO 14,9% koopkrachtverlies in 1 jaar!!!Dat was het resultaat van Chr.Politiek tov oud werknemers. De Bosbelasting komt daar nog bovenop.....
Door iris op

De werkende Nederlandse burger wordt niet gekort....De ambtenaar krijgt een loonstop en er moet (weer) worden bezuinigd. Ik ben ambtenaar en moet heel hard werken om aan de productienormen te komen die aan mij worden gesteld. bij ons is een grote efficiency slag geweest in de afgelopen jaren en er staat nog meer aan te komen vrees ik (niet voor mijzelf maar voor mijn cliënten). Laten we eens ophouden met te spreken over 'de ambtenaren' en kijk per functiegroep/ er dienstonderdeel wat nodig is en wat mogelijk is. Er zit in geen beroepsgroep zoveel verschil als tussen 'de ambtenaren'.

Vacatures

Van onze partners