Die vermoedens bleken terecht, blijkt nu uit een onderzoek van het gemeentelijke Bureau Integriteit. 'De belangrijkste conclusie is dat de inmiddels ontslagen programmamanager radicalisering en polarisatie meermalen een opdracht heeft gegund aan een persoon waarmee zij een privérelatie had, zonder deze relatie op enig moment met de leidinggevende(n) te bespreken', staat in een brief van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen aan de raad. 'Hiermee heeft zij een onaanvaardbare belangenverstrengeling laten ontstaan.'

Taskforce

Ook is er onduidelijkheid rondom facturen waar Ait-Taleb verantwoordelijkheid voor droeg. De gemeente heeft mogelijk meer betaald dan dat er is geleverd, vermoedt de burgemeester. Het strafrechtelijk onderzoek naar deze kwestie loopt nog. Ait-Taleb heeft haar ontslag aangevochten in een bodemprocedure. Na het ontslag vorige zomer stelde de inmiddels overleden burgemeester Eberhard van der Laan een taskforce in, die de werkwijze van de afdeling onder de loep heeft genomen. Die stelt vast dat de bedrijfsvoering en integriteit binnen het programma niet de aandacht hebben gekregen die nodig is. Een ander team van experts, onder leiding van terrorismedeskundige Beatrice de Graaf, bekeek de Amsterdamse antiradicaliseringsaanpak nader. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat de afdeling te veel afgezonderd is geraakt van de rest van de organisatie en te weinig transparant was.

Meer checks

Het geschade vertrouwen kan volgens de experts worden hersteld door meer checks uit te voeren op het beleid, meer openheid van zaken te geven en het netwerk van sleutelfiguren uit te breiden. Het stadsbestuur neemt de aanbevelingen over en zegt verbeteringen toe. (ANP)