Advertentie

Nederlander wil opener politiek, maar verwacht die niet

Zeven op tien Nederlanders willen een opener politieke bestuurscultuur, maar men heeft er weinig vertrouwen in dat die er ook echt komt. De helft denkt dat dat niet kan met Mark Rutte als premier. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS.

05 mei 2021
tweede-kamer.jpg

Zeven op tien Nederlanders willen een opener politieke bestuurscultuur, maar men heeft er weinig vertrouwen in dat die er ook echt komt. De helft denkt dat dat niet kan met Mark Rutte als premier. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. 

Politiek met zichzelf bezig
De politiek is te veel met zichzelf bezig, in plaats van met het oplossen van problemen in het land.’ Die stelling wordt maar liefst door acht van de tien kiezers onderschreven. Zeven op de tien komen dan ook tot de conclusie dat het nodig is dat de politiek een opener politieke bestuurscultuur realiseert. Een kleine minderheid van acht procent vindt dat niet nodig.  De roep om een nieuwe bestuurscultuur klinkt het luidst bij de achterban van Forum voor Democratie, PVV, de linkse partijen en kleine nieuwe partijen zoals Volt, BIJ1 en BBB.

Weinig vertrouwen
Meer transparantie, openheid en tegenkracht. De roep om een nieuwe bestuurscultuur mag dan luid zijn, er is weinig vertrouwen dat die er ook daadwerkelijk komt. Ruim een kwart van de respondenten (27 procent) is hier positief over. Vooral aanhangers van de VVD, CDA, D66 en Volt kijken hoopvol uit naar een nieuwe bestuurscultuur. Maar over het algemeen denkt slechts 30 procent van de kiezers dat er daadwerkelijk een nieuwe bestuurscultuur zal komen. 43 procent denkt dat dat niet zal gebeuren.


Dualisme
Het grootste deel van de respondenten vindt dualisme belangrijk. Kamerleden, ook die van coalitiepartijen, zijn vooral volksvertegenwoordigers en moeten kritisch zijn op het kabinet, vindt twee derde. Slechts een op de twintig kiezers meent dat dualisme een ondergeschikte rol moet hebben en vindt dat Kamerleden van de coalitie vooral tot taak hebben het kabinet te steunen. Vooral veel VVD-stemmers zijn die mening toegedaan.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
Ik vraag me af wat het uit zal halen. Mensen weten niet op wie ze stemmen. Die denken, ik stem D’66, die is voor het milieu, goed onderwijs, gratis kinderopvang, zoveel mogelijk arbeidsmigranten want die zijn zo hard nodig voor onze economie (ja ja, om pakjes in te pakken in distributiecentra, orchideeën te kweken, vleesverwerkende industrie, over het algemeen allemaal zaken die slecht zijn voor het milieu) en ach ach meer mensen moeten nu opeens een vast contract dus we moeten morrelen aan de ontslagbescherming (een paar jaar geleden wilde juist deze partij een meer flexibele arbeidsmarkt). En Rob Jetten die vliegt de halve wereld rond en maakte zich in de tweede kamer oh zo druk over co2 uitstoot. Als deze partij zoveel stemmen kan trekken, vergeet het dan maar. Dan krijgen wij in Nederland gewoon de regering die we verdienen. Dan ratelt de marketing machine van D’66 gewoon door,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Iedereen de maat nemen met voor ingestudeerde drogredeneringen en je zelf daarmee steeds moreel hoger plaatsen dan de ander is het handelsmerk van D’66 en dat gedrag is zeker verantwoordelijk voor een deel van de zieke cultuur aan het Binnenhof. Maar veel belangrijker dan dat is de invloed van de economie/bedrijven op de politiek. Die is veel te groot, waardoor de democratie in het gedrang komt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Inderdaad de politiek is vooral met zichzelf bezig. En hoe komt dat?

1. er zijn veel te veel politieke partijen, het ontbreken van kiesdrempels leidt tot oeverloze discussies zonder voldoende resultaat. Te veel democratie leidt tot slecht uitvoerbare democratie.

2. de laatste 10 jaar zijn de meeste grote problemen blijven liggen. Er is vrijwel geen enkel belangrijk dossier opgelost of afgerond. Vrijwel alle ministers/ministeries lopen achter de feiten aan.

3. grote vertragingen ontstaan door overbelaste zgn. democratische instituties en regelzucht. Veel wetgeving is veel te ingewikkeld en niet dan wel slecht uitvoerbaar. Simply the best!

4. sommige toppolitici vinden zichzelf belangrijker dan het landsbelang. Maak derhalve op tijd plaats voor politici met nieuw elan voordat je wordt uitgekotst.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
pieter / wegkijker
Het theater van de democratie.

Vooral sterke profileringsdrang en je "tegenstanders " vanuit een moreel superioriteitsgevoel de maat nemen.

Vooral profileringsdrang, ik heb dat theater wel bekeken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
@Anand

Eens! Dualisme, een opener bestuurscultuur, de ramen open, vormden al een speerpunt van Fortuyn. Alleen deze uitzonderlijke, getalenteerde politicus (econoom socioloog) en visionair, zou correct maar puntig en indien nodig gepast scherp, oppositie voeren, met hier en daar een kwinkslag op gepaste momenten.

Daar was noch het vorige parlement, en is noch het nieuwe parlement, toe in staat. Dat stuitende visitekaartje van de tweede, is 2x nu afgegeven! Tijdens haar eerste afgrijselijke optreden en tijdens het tenenkrommende marathon debat van 13 uur (hoe is het mogelijk) over de inhoud notulen ministerraad.Politiek theater is wat we zien inderdaad, met veel opgeklopte verontwaardiging, eigen profilering en steekvlam politiek in een particratie, waar de hoogste trofee is, een concurrent te beschadigen via framen en blamen en met groot succes, zoals recent bleek, als het lukt om dat kamerbreed voor elkaar te krijgen, met hoogst welkome (en eerder ongezien) hulp van mevrouw Kaag vanuit coalitie partij, met steun van CDA. Je ziet het succes van die gezamenlijke operatie in het onderzoek schrijnend terug. Wat was het alternatief indien deze gezamenlijke frontale aanval, met bergen boter op eigen hoofd, gelukt was? Antwoord: nog grotere regeringscrisis. Men gaat dus ver voor persoonlijke ambities en voor eigen partij.Een heel deemoedig diep excuus voor elkaar krijgen, is ook een aardige troostprijs voor Kamerleden, als de laan uitsturen niet gaat lukken.

Toen de notulen geen verwachte munitie voor hen bevatte, zakte de boel als een plumpudding in eigenlijk. Restte nog om zich dan maar met nog meer energie te storten op het begrip sensibiliseren. 13 uur heeft men volgehouden daar een kwaadaardige opzet aan te geven en de afwezige heer Omtzigt, schaamteloos daarbij voor hun karretje spannend, met een hernieuwde, algemene heilig verklaring. Wat zegt dat dan over de rest van de Tweede Kamer, als 1 parlementslid door hen zelf, zo ver boven henzelf uit, omhoog gestuwd wordt?

De NPO verzaakt ook nog eens bedroevend haar algemene taak en is de tweede huisomroep van Amsterdam.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Keijzer
Wat kan de bevolking verwachten nog, als de Tweede Kamer zelf van het parlement een slangenkuil maakt? Of een kennel met bloedhonden? Van sensatie journalistiek? Dan voed je toch vermijdingsgedrag in vak K en bij ministeries! Van een NPO die optreedt alsof NL een projectie is van de hoofdstad, zoals elders in West Europa ook gebeurt bij publieke omroepen in- of bij die hoofdsteden met een dominante (politiek correct) linkse voorkeur van oudsher.De ministers zullen nu hete hangijzers buiten de ministerraad op vrijdag voor-bespreken (voor zover dat al niet gebeurt) en de notulen van de eigenlijke vergadering zullen dus 'om(t)zicht)iger worden.

Ik had gehoopt, dat de heer Tjeenk Willink, behalve de voorspelbare inhoud van diens verslag, ongevraagd, ook contouren van een grand design (herstructurering) die Fortuyn al wilde, als bijlage erbij had geleverd, met al diens kennis en ervaring. Als een "praatpapier" om enige structuur aan een hoognodig debat te bieden, t.b.v. coalitievorming en voor debat in Tweede Kamer.Daarbij houden we het immer terugkerende patroon, dat linkerkant, of met plan A (links blok, zie BE) op de proppen komt, of plan B en dat is iedere partij naast VVD onacceptabel verklaren. Hierdoor VVD wederom onder druk zettend en VVD gedwongen wordt met 3 linkse partijen opnieuw samen te werken, waartoe ik CDA ook reken, met maar een klein smaldeel aan politici aan rechterkant middellijn. Het is mevrouw Kaag toevertrouwd om de VVD het vel over de neus te trekken. Dat is de 3 huidige coalitiepartijen van de VVD ook gelukt en tevens om het laken steeds meer naar zich toe te trekken via inbreken in coalitieakkoord. De enorm ambitieuze- en niet wars van powerplay toepassende, Mevrouw Kaag, gooide JA21 al bij het cordon sanitair, nog voor die in de Kamer was geïnstalleerd.De karaktermoord op Fortuyn, het demoniseren- en de moord op hem op 6 mei 2002, is een van de zwarte bladzijden in de recente politieke historie en de politiek heeft 19 jaar na dato de ruggengraat niet om hun valse voorstellingen over Fortuyn, recht te zetten. Had de politiek niet een grote mond, die overliep t.a.v. integriteit? Ten aanzien van eerlijkheid? Nieuw leiderschap? Wanneer komen ze met de rehabilitatie van Fortuyn? Inmiddels zijn 19 jaren voorbij.Schandalen rollen achterelkaar de kasten uit. Recent de combinatiekorting. Zelfde dynamiek komt steeds terug. Zo slecht doordacht en (standaard) niet de nodige mensen en middelen erbij geleverd.

De protesten vanuit politie, zorg, onderwijs (@spijker somt juist rijtje op) en ook van boeren, zijn gestopt door de pandemie. Als corona niet opnieuw stokken in spaken steekt, wordt het een tumultueuze herfst, zelfs nog los van een naar verwachting, lange- en lastige coalitievorming, zoals de vorige keer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie