Advertentie

Inwoners tegen herindeling Hoeksche Waard

Een meerderheid van de inwoners van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk is tegen herindeling met de gemeenten Oud-Beijerland en Strijen tot de gemeente Hoeksche Waard. Dat blijkt uit de burgerpeiling die woensdag is gehouden.

16 maart 2017

Een meerderheid van de inwoners van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk is tegen herindeling met de gemeenten Oud-Beijerland en Strijen tot de gemeente Hoeksche Waard. Dat blijkt uit de burgerpeiling die woensdag, samen met de Kamerverkiezingen, is gehouden.

Opkomst

De opkomst voor de burgerpeiling was in de drie gemeenten hoog; evenals het aantal tegenstemmers, zo blijkt uit de donderdag bekend gemaakt resultaten. In Cromstrijen is de tegenstand tegen een fusie met 71,4 procent het hoogst, gevolgd door Binnenmaas met 68,6 procent en Korendijk met 67 procent tegen. Het aantal voorstanders ligt op respectievelijk 28 procent, 30,3 procent en 33 procent. De opkomst lag in de drie gemeenten boven de tachtig procent. In Korendijk was de opkomst met 83,1 procent het grootst.


Provincie

De raden van de drie gemeenten wilden van de inwoners weten hoe zij tegenover de herindeling van de vijf gemeenten tot de gemeente Hoeksche Waard staan. Zij kregen gelijktijdig met de Kamerververkiezingen de vraag voorgelegd of ze voor of tegen herindeling zijn. De herindelingsplannen komen vanuit de provincie. Provinciale Staten hebben recent met het plan van Gedeputeerde Staten ingestemd. De fusie moet op 1 januari 2019 zijn beklonken. Het voorstel ligt nu bij de minister van Binnenlandse Zaken (BZK).


Raad

De raden van de drie gemeenten buigen zich binnenkort over de uitslag van de burgerpeiling. De raad van Cromstrijen doet dat aanstaande dinsdag. Donderdag 30 maart staat de burgerpeiling op de agenda van de gemeenteraad van Binnenmaas. De uitslag wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

C.F. de Graaf / directeur/eigenaar Consultancy De Graaf
Eerst heeft de vertegenwoordigende democratie gesproken. Drie gemeenten zijn TEGEN herindeling, en zij vertegenwoordigen ca. 52.000 inwoners, terwijl slechts twee gemeenten voor een herindeling en zij vertegenwoordigen slechts 33.000 inwoners. Je zou dan verwachten dat de provincie rekening houdt met deze democratische vertegenwoordigers van de inwoners van de Hoeksche Waard. Maar neen, de provincie wil alsnog een herindeling door de strot van de inwoners duwen. Hoogst merkwaardig, want de respectieve gemeenten zijn autonoom en de gekozen volksvertegenwoordigers hebben in gekwalificeerde meerderheden beslist zoals hiervoor aangegeven. Dus de democratie wordt niet nageleefd, sterker nog de democratie, dat zoveel betekent als het volk regeert, wordt hier keihard aan de laars gelapt. Het lijkt op een bestuurlijk kartel vanuit de provincie. De drie gemeenten die TEGEN herindeling zijn hebben met de gehouden Tweede Kamerverkiezingen tevens een burgerpeiling laten houden om na te gaan of de volksvertegenwoordigers wel de wil van de inwoners vertolkten; kortom: democratie in optima forma. Met een opkomstpercentage van ruim 80% bleek dat ca. 70% van de inwoners TEGEN een herindeling is. De provincie wilde beslist niet deze uitslag afwachten. Dat wil zeggen dat de provincie als democratisch bestuurder niet serieus hun verantwoordelijkheid hebben genomen. En het dan vreemd vinden dat de kloof tussen burger en politieke elite steeds groter wordt. Binnen onze rechtsstaat hebben we met elkaar spelregels afgesproken en het zou toch reuze democratisch zijn als vooral hogere besturen zich aan die democratische spelregels willen houden en ze niet naar eigen goeddunken en met manipulaties naar hun provinciale hand proberen te zetten. Anders krijgen we straks weer de discussie of provincies geen fossiele instituten zijn en beter opgeheven kunnen worden.
Advertentie