Advertentie

Integriteitsonderzoek naar fractievoorzitter Losser

De fractievoorzitters in de gemeente Losser hebben ingestemd met een integriteitsonderzoek naar het handelen van fractievoorzitter Jos Tijdhof van Burgerforum en het gemeentebestuur.

25 maart 2010
Klacht
Aanleiding is de klacht van een buurman van Tijdhof. De fractievoorzitter zou zijn positie hebben misbruikt om de uitbreiding van het naast zijn huis gelegen multifunctioneel centrum Erve Boerrigter te beïnvloeden. Omdat hij voor zijn uitzicht en privacy vreesde, zou hij een gedeelte van de grond van de Erve gratis of voor een symbolisch bedrag willen hebben. Dan zou hij geen bezwaarschrift indienen of planschade vragen.

Informeel
Tijdhof wil zelf eigenlijk niet spreken over het onderzoek, aangezien hij “lijdend voorwerp” is. Hij legt wel uit dat hij “als burger” een onderhoud heeft gehad met de wethouder over de aankoop van een strook grond naast zijn huis. ‘Dat was verkennend, om af te tasten naar de mogelijkheden hiervan. Ik dacht dat het een informeel gesprek was, maar het college heeft het als formeel afgehandeld. Daar wist ik niks van. Ik kreeg het formele antwoord ook pas nadat de pers het had gekregen. Ik heb niks te verbergen, dus afwachten lijkt mij nu het beste.’

 

Flauwekul
Tijdhof geeft aan dat het een familiekwestie is en de situatie niets met zijn raadslidmaatschap heeft te maken. ‘Eigenlijk wilde mijn vrouw naar het gesprek met de wethouder, maar die was plotsklaps verhinderd. Ik heb het gesprek niet afgezegd, omdat ik weet dat de wethouder een drukke agenda heeft.’ Tijdhof is absoluut niet blij met de situatie. ‘Ik vind dat men van een mug een olifant maakt. De wethouder had mij ook even kunnen bellen of ze het eens was met mijn verzoek. Het was geen officieel verzoek.’ Dat hij de grond voor een symbolisch bedrag wilde kopen is “de grootste flauwekul”. ‘Ik heb het verslag van ons gesprek niet eens geaccordeerd. Er staan onwaarheden in en er is nooit hoor- en wederhoor gedaan. Het is merkwaardig dat dit eerst naar de pers wordt gestuurd. Ik ben bang dat dit alleen maar negatief voor mij uit kan pakken.’

 

Dubbel
Volgens een woordvoerder van de gemeente Losser is het ontwerp voor de uitbreiding al eerder veranderd in overleg met de heer Tijdhof. ‘Maar hij vindt dat het nieuwe ontwerp nog steeds zijn privacy aantast. Hij wilde de strook voor een symbolisch bedrag bemachtigen en wilde het plan aanpassen. Dat is een beetje dubbel. Tijdhof deed dingen waar de buurman niets van wist en zou gebruik gemaakt hebben van zijn kennis als gemeenteraadslid. Het college voelde zich onder druk gezet. Het een staat niet los van het ander. Omdat ook het handelen van het college van belang is in het integriteitsonderzoek hebben de fractievoorzitters ertoe besloten.’

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter
Artikel 15 gemeentewet

lid 1- aanhef d Een lid van de raad mag niet:
het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie