bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Informatiegestuurd? Dan ook aandacht voor Informatiekwaliteit!

Informatiegestuurd? Dan ook aandacht voor Informatiekwaliteit!

21 september 2020
IDDM-2.png

Ik hoor het steeds meer en lees het steeds vaker. Na zaakgericht werken is nu informatiegestuurd dé term die nog betere prestaties van de organisatie belooft. Overigens op de voet gevolgd door data-gedreven maar dat is zo’n bijzondere term dat ik die voor een ander moment bewaar.

Informatiegestuurd werken was er toch al lang?

De verhoogde aandacht voor informatiegestuurd werken is aan de ene kant bijzonder. Want waarom opeens die grotere aandacht: informatie wordt al sinds jaar en dag gebruik om ons werken te sturen! Het inkoopproces van papier wordt gestart op basis van informatie over de voorraad ervan, het vergunningsproces wordt gestart op basis van informatie uit de aanvraag ervoor, boetes worden opgelegd op basis van informatie over niet-naleving van de regels. Zonder informatie was er geen sturen en zal er geen sturing zijn.


Waarom dan toch de verhoogde aandacht voor Informatiegestuurd werken?

De verhoogde aandacht voor informatiegestuurd werken is wel weer begrijpelijk vanuit een andere invalshoek. Informatie wordt als ‘objectieve driver’ gezien en daarmee als tegenhanger van de ‘subjectieve driver’ waar men dan vaak de mens mee bedoelt. Met een subjectieve driver (persoonsgestuurd werken?) is het bijvoorbeeld het onderbuikgevoel van de inkoopmanager die bepaalt wanneer nieuw papier wordt ingekocht, de persoonlijke mening van een medewerker die ervoor kiest om een vergunning te verlenen, een groep beleidsmedewerkers die op basis van een gezamenlijk beeld het bestemmingsplan bedenken, of de persoonlijke situatie die bepalend is voor het opleggen van de boete in geval van niet naleving van de regels. Informatiegestuurd c.q. objectiever werken – mits goed toegepast – kan bijdragen aan een meer gelijkwaardiger speelveld en een hogere transparantie van uitgevoerd werk. Aangezien we steeds meer informatie hebben en organisaties steeds informatie intensiever worden, ligt het in de lijn der verwachting dat we op die informatie gaan sturen.


Informatiekwaliteit als voorwaarde

Ja, ik ben een enorme voorstander van informatiegestuurd werken. Als een organisatie het nog niet deed, dan wordt het hoog tijd om het te gaan doen! Maar alleen als die aandacht voor informatie gestuurd werken gecombineerd wordt met een even grote zo niet nog grotere aandacht voor informatiekwaliteit. Immers als we dan gaan sturen op informatie, dan moet die informatie wel van hoge kwaliteit zijn! Als de informatie over de papiervoorraad niet juist is dan is of het magazijn leeg, of er is geen plek meer om het nieuw gekochte papier op te slaan. Dus já zeggen tegen informatie gestuurd werken, is per definitie ook já zeggen tegen het structureel borgen van de kwaliteit van informatie.


Hoe zorg je voor structureel borgen van Informatiekwaliteit?

Dat vraagt om aandacht op:

 

(Info)logisch vlak

Een integrale kijk op de informatiebasis in relatie tot de bedrijfsprocessen waarin die informatie gebruikt en beheerd wordt. Ongeacht vorm, structuur en technische opslag van die informatie. Kenners herkennen de kenmerken van de informatie architectuur

Technologisch vlak

Integrale beschikbaarheid van informatie is binnen handbereik; technisch zijn er diverse oplossingen om data en documenten onderling en met elkaar te verbinden, qua kwaliteit op te waarderen en aan te bieden als grondstof voor het vormen van informatie. Sterker nog, de relatief nieuwe tech stroming om alle data en documenten in één groot datalake te stoppen, sluit daar goed op aan. Een datalake is eigenlijk de technologische inkleuring van het ooit in de collegebanken geleerde logische concept van de ‘common pool of information’

Organisatorisch vlak

Zolang we organisaties blijven structureren en besturen langs functionele lijnen zullen verantwoordelijkheden en belangen ervoor zorgen dat processen en systemen in functionele kokers opereren en informatie en data in silo’s zijn opgeslagen. Immers – en dat weten we al wat langer – het hebben van goede geautomatiseerde ondersteuning en kwalitatief hoogwaardige informatie is cruciaal voor het excelleren van de organisatie als geheel en dus ook voor een enkel functioneel onderdeel van die organisatie. De verantwoordelijke voor een koker zal dus niet geneigd zijn om de ‘control’ over de voor zijn succes cruciale instrumenten uit handen te geven. En moet dat wel, dan is een eventueel falen uiteraard daaraan te wijten. (“Tsja, de systemen lager er steeds uit, de informatie klopt niet, dat is allemaal de schuld van de IT-afdeling!”). De historisch gegroeide verkokering tussen data en documenten is er een die van mij als doorbroken mag worden.

 

Informatiegestuurd kan alleen met borging van informatiekwaliteit

Kortom informatiegestuurd werken past bij de moderne organisatie. Maar dat brengt ook de verantwoordelijkheid voor borging van informatiekwaliteit met zich mee. De daarbij noodzakelijke investering in infologie, technologie en organisatie mag niet lichtvaardig worden opgevat.


AfbeeldingWat leer je tijdens de opleiding Integraal Data- en Document Management?

Essentieel onderdeel van informatiekwaliteit is het benaderen van informatie vanuit een integraal en doordacht raamwerk. Het raamwerk IDDM is de rode draad die wordt gevolgd in de opleiding Integraal Data en Document Management. Naast het raamwerk positioneren en bespreken we hedendaagse ontwikkelingen en uitdagingen  zoals AI, Datacentric Design, Zaakgericht/Informatiegestuurd/Datagedreven die als vraagstukken een rol spelen in de hedendaagse informatie-intensieve organisatie.


Aan het eind van de opleiding ken je de verbanden tussen data en documenten en kun je een visie ontwikkelen voor jouw organisatie voor wat betreft de ontwikkeling naar een integraal enterprise information management.  Je kunt jouw organisatie adviseren over het integraal organiseren van gegevens en over de weg daarnaar toe.


Drs. Patrick Laenen is afgestudeerd in Bestuurlijke Informatiekunde aan de Erasmus Universiteit. Hij is kerndocent van de opleidingen Integraal Data en Document Management en Informatie Management. Vanuit zijn adviespraktijk is hij al bijna 30 jaar actief in het oplossen van vraagstukken op het raakvlak van business en IT.

 

Afbeelding

 

Wil je meer weten over de opleiding Integraal Data- en Documentmanagement (IDDM)?

Neem dan contact op met:

Miranda Smit, Adviseur Opleidingen

T: 0104088687 / E: smit@erasmusacademie.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.