Advertentie

Provincie zocht naar ‘munitie’ in herindelingsstrijd

Ambtenaren van de provincie Gelderland hebben bewust gezocht naar ‘munitie’ om de financiële stabiliteit van Scherpenzeel onderuit te halen. Die munitie was bedoeld voor de Gelderse commissaris van de koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink.

06 oktober 2021
e-mail.jpg

Ambtenaren van de provincie Gelderland hebben naarstig gezocht naar ‘munitie’ om de financiële stabiliteit van Scherpenzeel in twijfel te kunnen trekken. Die munitie was bedoeld voor de Gelderse commissaris van de koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink.

Dubieus

De mail is verstuurd daags voor de finale besluitvorming in Provinciale Staten over het omstreden herindelingsvoorstel Barneveld en Scherpenzeel. De bewuste mail kwam ook terecht bij een ambtenaar van Scherpenzeel. Die heeft de mail doorgestuurd naar waarnemend burgemeester Eppie Klein en wethouder Izaäk van Eekeren. ‘Wel dubieus. Maar we kunnen m.i. niets met ambtelijke mailwisselingen in een bestuurlijk/politiek speelveld’, mailt de ambtenaar aan zijn beide Scherpenzeelse bestuurders. Dat blijkt uit een van de vele stukken die woensdag door Scherpenzeel zijn vrijgegeven, na een Wob-verzoek van het SP-Statenlid Esther Portegies.

 

In twijfel trekken

‘Ik ga er nog steeds vanuit dat wij iets op moeten schrijven voor Jan en de Commissaris. Munitie om (kritische) vragen van Statenleden te weerleggen en munitie om de financiële stabiliteit van S'zeel in twijfel te kunnen trekken. Geen officieel stuk dat naar de Staten gaat’, mailt een ambtenaar van de provincie Gelderland op zondag 4 juli. Met Jan wordt gedeputeerde Jan Markink bedoeld, met Commissaris de commissaris van de koning John Berends en met S’zeel Scherpenzeel.  

 

Druppel

De ‘munitie-mail’ was voor burgemeester Klein de ‘spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen’, zo blijkt uit een begeleidende brief die Scherpenzeel aan het Statenlid heeft gestuurd, samen met alle door haar opgevraagde stukken. Die provinciale mail was daarmee de directe aanleiding voor Klein om op 6 juli de Staten in een mail op te roepen die dag geen besluit te nemen over de door GS gewenste herindeling. Dat zouden ze pas moeten doen als de integriteit van het gevolgde herindelingsproces niet meer ter discussie zou staan.

 

Commotie

Over die mail van de burgemeester ontstond flinke commotie. In antwoorden op raadsvragen vanuit de Scherpenzeelse oppositie stelde Klein dat hij de mail had gestuurd omdat hij kort voor het Statendebat informatie had gekregen ‘die mogelijkerwijs een ander niet correct beeld kan geven’. Tot nu toe wilde Klein niet aangeven om welke informatie dat ging. Naar nu blijkt, was de ‘munitie-mail’ van de provinciale ambtenaren de directe aanleiding om bij de Staten aan de bel te trekken.

 

Onderuit schoffelen

Gedeputeerde Staten (GS) en Scherpenzeel staan al bijna twee jaar lijnrecht tegenover elkaar over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel. GS stellen dat Scherpenzeel moet herindelen omdat het te weinig bestuurskracht en te weinig financiële robuustheid heeft. Scherpenzeel ontkent dat in alle toonaarden. Scherpenzeel heeft onder meer gemeentefondspecialist Jan Verhagen twee keer gevraagd de gemeentelijke financiën onder de loep te nemen. Beide keren kreeg de gemeente van Verhagen een voldoende. Het laatste onderzoek ging over de Kadernota 2022-2025, op basis waarvan Verhagen concludeerde dat de financiële positie van Scherpenzeel structureel solide is. De provinciale ambtenaren hebben onder meer geprobeerd die analyse onderuit te schoffelen.

 

Vooringenomen

Voor Scherpenzeel is dat het zoveelste bewijs dat GS vooringenomen zijn, zo blijkt uit een brief van Scherpenzeel aan het Statenlid Portegies. Scherpenzeel heeft bij de woensdag vrijgegeven Wob-stukken onder meer een screenshot meegestuurd ‘waarin we pogingen zien om de beoordelaar (Verhagen, red) te diskwalificeren.’ Onder meer door aan te geven dat de gemeente Den Haag, werkgever van Verhagen, ooit een artikel 12 gemeente was. Verhagen werkt sinds 1996 bij de gemeente Den Haag; het laatste artikel 12 jaar van Den Haag. Deze aantijgingen laten in de ogen van Scherpenzeel zien dat het de provincie ontbreekt aan inhoudelijke argumenten. ‘Dit sterkt onze overtuiging dat de (financiële) beoordeling van Scherpenzeel politiek is gemaakt door de provincie. Na lezing van de mailwissel concludeerde ons college dat een formele oproep om de integriteit van het proces te onderzoeken alsnog op zijn plaats was.’ Cdk Berends vond een integriteitsonderzoek niet nodig, evenals een meerderheid van de Staten. Overigens is nog gepoogd om de ‘munitie-mail’ terug te trekken, zo blijkt uit door Scherpenzeel vrijgegeven screenshot.

 

Binnenlands Bestuur volgt het herindelingsproces Barneveld-Scherpenzeel op de voet. Lees in het dossier Scherpenzeel alle artikelen hierover.   

    

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan de Vos / Raadslid
De CdK vindt een integriteitsonderzoek kennelijk niet nodig. Als hij zo overtuigd zou zijn van zijn onkreukbaarheid, zou hij er geen enkele probleem mee moeten hebben. Kennelijk voelt hij nattigheid. I.p.v. de "kop" van Klein kon het wel eens de "kop" van Berends kosten. Wat een ongelooflijke bestuurlijke toestand. Ben benieuwd hoe sterk de Staten vanavond staan. Zijn die echt onafhankelijk of volgen ze de coalitie en hun eerder ingenomen standpunt over de door gesteunde fusie? Vinden ze de argumenten van Ollongren maar lariekoek of gaan ze op zijn minst toch wat genuanceerder tegen de zaak aankijken en hebben ze het lef dit vanavond te bekennen? Het valt voor politici over het algemeen niet mee om eenmaal ingenomen standpunten te herzien of op zijn minst later van nadere kanttekeningen te voorzien. We zullen aandachtig luisteren.
Hans / afdelingsmanager
Het opgeblazen bestuur. Met die titel heeft Klaartje Peters de besturen van provincies gekenschetst. En het klopt helemaal! Ze bulken allemaal van het geld - dankzij hun wel gedreven voorgangers - maar ze kunnen echt helemaal niets! Voorbeelden: Noord-Holland met Tata Steel en fraude Hooijmaijers, Zeeland met de marinierskazerne, Limburg en de eeuwige fraude-cultuur, Friesland met hun 100 giga-windmolens middenin het IJsselmeer en ga zo maar door. Ook inhoudelijk voegen provincies niets toe: tijd om ze op te ruimen!

Hans / afdelingsmanager
Die Commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, is natuurlijk helemaal geen knip voor zijn neus waard als hij het nietige Scherpenzeel niet op de knieën krijgt! Hup John, dit is echt heel belangrijk.....
H. Wiersma / gepens.
Het is natuurlijk uiterst merkwaardig als een burgemeester zich via een email, dus buiten de CdK om, met het besluitvormingsproces van een provincie gaat bemoeien. Zijn kennelijke bedoeling met deze email was natuurlijk om verwarring bij de provincie te zaaien. Voor deze aangelegenheid had hij gewoon direct rechtstreeks contact kunnen en moeten opnemen met de CdK.
P.Pluim
Schandalig!!! Exit CdK van Gelderland!
Advertentie