Advertentie

Provincies in opstand tegen onderhandelaarsakkoord

Provinciale Staten van Overijsssel en Noord-Brabant vinden dat hun colleges een stokje moeten steken voor het financieel onderhandelaarsakkoord met het kabinet.

29 januari 2013

Provinciale Staten van Overijssel roepen alle provincies en gemeenten op niet akkoord te gaan met het financieel (concept)onderhandelaarsakkoord met het kabinet. Daarnaast hebben zij, evenals de Staten van Noord-Brabant, hun college van Gedeputeerde Staten via een motie de opdracht gegeven het pakket aan maatregelen tegen te houden.

Ingelaste Statenvergadering

Provinciale Staten van Limburg hebben een extra vergadering ingelast om over het akkoord te debatteren. De coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en 50PLUS vrezen dat het akkoord verstrekkende gevolgen heeft voor de toekomstige financiële huishouding van de provincie. PS moeten zich – als hoogste orgaan van de provincie – uitspreken over het akkoord, zo stellen de fracties. De uitkomst van het debat moeten GS meenemen in het overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het Statendebat vindt woensdagavond plaats.


Definitief standpunt

Het IPO - de koepel van provincies - komt op 1 februari bijeen om een definitief standpunt in te nemen over het financieel onderhandelaarsakkoord. Gemeenten kunnen er zich tot 31 januari over uitspreken. De Kamer debatteert er op verzoek van CDA-kamerlid Eddy van Hijum volgende week over. Vanwege een overvolle Kameragenda kan het debat niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, deze week worden gehouden.

Opnieuw aan tafel

In het onderhandelaarsakkoord zijn tussen kabinet en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen afspraken gemaakt over de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof), het btw-compensatiefonds en het verplicht schatkistbankieren. Een overgrote meerderheid van de Overijsselse Staten vindt dat het college alles op alles moet zetten om de afspraken hierover tegen te houden en met het kabinet opnieuw aan tafel moet. Het kabinet heeft aangegeven dat het akkoord niet is te amenderen.


Onacceptabel akkoord

De Wet Hof en het schatkistbankieren beperken de autonomie en de investeringskracht van provincies, zo stellen de Overijsselse PS in een met ruime meerderheid aangenomen motie,. Daarin roepen zij iedereen op het akkoord te verwerpen . Ook de korting op het btw-compensatiefonds legt grote druk op de investeringskracht van gemeenten en provincies. Met daarbij opgeteld de decentralisaties die een grote druk leggen op gemeenten en provincies en die de slagkracht van decentrale overheden zwaar aantasten, is het in de ogen van de Overijsselse Staten een
onacceptabel akkoord.

Hevig verzet

Dat onderschrijven de Noord-Brabantse Staten. In een unanieme aangenomen motie hebben zij GS op pad gestuurd om het nu voorliggende pakket aan maatregelen tegen te houden. ‘We waren buitengewoon verrast toen we hoorden over dit ‘zogenaamde’ akkoord’, aldus CDA-Statenlid en indiener van de motie Els Aarts. ‘De afspraken kunnen grote financiële gevolgen hebben en zijn een rechtstreekse inbreuk op de autonomie en de open huishouding van de provincie. En dat juist in deze tijd waarin we inzetten op economisch herstel.’

Gedeputeerde Ruud van Heugten (CDA, financiën) laat namens het college weten blij te zijn met de duidelijke uitspraak van de Staten. ‘Deze is in lijn met het hevige verzet van ons college tegen dit pakket aan maatregelen waardoor we overvallen zijn.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie