Advertentie

College kan alleen tijdelijke geheimhouding opleggen

Het college van burgemeesters en wethouders kan alleen een tijdelijke geheimhoudingsplicht opleggen. Die vervalt na bekrachtiging door de gemeenteraad.

21 mei 2014

Het college van burgemeesters en wethouders van een gemeente kan raadsleden uitsluitend tijdelijk een geheimhoudingsplicht opleggen. Wordt deze niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigd, dan vervalt die.

Nieuw stadskantoor
Dat heeft de Raad van State woensdag vastgesteld in een zaak van raadslid Marcel Elferink (Gemeentebelang) tegen het college van Deventer. Het raadslid was het niet eens met de geheimhouding van financiële stukken over de bouw van een nieuw stadskantoor met parkeergarage. In 2012 besloot het college van B en W en daarna de gemeenteraad om alle informatie rond de aanbesteding van de bouw van het nieuwe stadhuis geheim te houden.

Raad bekrachtigt
In eerste instantie had het college aan alle raadsleden een geheimhoudingsplicht opgelegd. Deze geheimhoudingsplicht werd, zoals wettelijk is bepaald, tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering bekrachtigd door de raad en daarmee definitief.

Verkeerde adres
Elferink diende een bezwaar in bij het college tegen de geheimhoudingsplicht. Daarmee was hij feitelijk aan het verkeerde adres, want door de bekrachtiging was de geheimhoudingsplicht een besluit van de raad geworden, waarmee het besluit van het college automatisch verviel. De raad is immers het hoogste orgaan binnen een gemeente.

College mocht niet afwijzen
Het college van B en W maakte echter de fout het bezwaar af te wijzen. Dan kon het college volgens de Raad van State helemaal niet doen. Het was immers niet langer een collegebesluit, maar een raadsbesluit. Deventer moet zich daarom van de hoogste bestuursrechter opnieuw over de zaak buigen.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

criticus
Als ik het goed bergijp is dit ene raadslid het dus niet eens met wat de raad zelf besloten heeft.

Tja, dat zal wel vaker gebeuren lijkt mij. Misschien moet hij eens op cursus?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ruurd van Eck / advocaat
Dit bericht zit iets naast de zaak: Het college legt geheimhouding op. Dit vervalt op grond van de wet als de raad het niet bekrachtigt. Een bezwaar maak je normaal tegen het primaire besluit, van het college dus. In dit geval brengt het systeem van de gemeentewet met zich mee, en dat is volgens de Afdeling de bedoeling van de wetgever geweest, dat je geen bezwaar tegen het primaire besluit moet maken bij het college maar bij de raad. Het college had het bezwaar door moeten sturen. Dit is wel een nieuwe uitleg, college, bezwaarmaker en de rechter in Zwolle volgden eerder het normale systeem. De afdelin laat de raad nu beslissen op bezwaar.
Overigens kan de meerderheid van een orgaan ook een onrechtmatig besluit nemen, maar ik ben uiteraard bevooroordeeld.
Wel een interessante uitspraak voor de praktijk: het geheimhoudingsbesluit kan door de rechter getoetst worden en dat gaat dus via bezwaar bij de raad, en als je sneller bent dan de raad misschien toch via het college ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie