of 61441 LinkedIn

Werktelefoon niet voor privégebruik

Een medewerker van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gebruikte zijn werktelefoon en zakelijk e-mailadres voor nevenactiviteiten. Dat werd lange tijd door de vingers gezien. Waarom werd hij dan toch plotseling ontslagen?

Een medewerker van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gebruikte zijn werktelefoon en zakelijk e-mailadres voor nevenactiviteiten. Dat werd lange tijd door de vingers gezien. Waarom werd hij dan toch plotseling ontslagen?

'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. 

Had hij het zien aankomen of kwam de sanctie toch geheel onverwacht? Feit is dat Bart Vinkman* in februari 2017 met onmiddellijke ingang wordt geschorst. Hij mag de gebouwen van de RDW niet meer in, hij moet zijn mobiele telefoon en tablet inleveren, er geldt communicatieverbod met klanten en collega’s en zijn autorisatie voor thuiswerken is ingetrokken. Dit alles omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan integriteitsschending en ernstig plichtsverzuim.

Als wordt ontdekt dat de website 2bauto.nl op Vinkmans naam staat, gaan de alarmbellen van de directie af. Die constateert ook dat Vinkman zijn RDW-telefoon voor nevenactiviteiten heeft gebruikt en informatie uit het interne netwerk met anderen heeft gedeeld. Als daarna blijkt dat hij het contactverbod heeft overtreden, wordt ontslag aangezegd. Veel beschuldigingen, maar Vinkman denkt bij de Centrale Raad van Beroep alles te kunnen weerleggen. Contactverbod? Hij liet als OR-lid inderdaad aan twee andere OR-leden weten dat hij, door de schorsing, niet aanwezig zou zijn bij de volgende vergadering. Mag toch? En contacten met collega’s en klanten dienden maar één doel: de continuïteit van het werk waarborgen. Dat was echter niet toegestaan: dit had moeten lopen via zijn leidinggevende.

Nevenactiviteiten niet gemeld? Vinkmans voormalig leidinggevenden waren ervan op de hoogte én akkoord. Zij geven desgevraagd ook toe dat Vinkman hand- en spandiensten voor een bepaald bedrijf verrichtte en zagen hierin geen belemmering. Maar de Raad twijfelt eraan of zij wel op de hoogte waren van de volle omvang van de nevenactiviteiten en of ze ook wisten dat Vinkman daarvoor RDW-middelen gebruikte. En dan nog waren zij formeel niet bevoegd toestemming te verlenen. Dat had hij moeten weten. Het gebruik van mobiele telefoon van de RDW voor de nevenwerkzaamheden? Dit telefoonnummer is inderdaad gebruikt als contactnummer voor zijn bedrijf, en ook heeft hij gebruik gemaakt van zijn RDW e-mailadres.

Maar ja, zegt hij, beperkt privégebruik van de mobiele telefoon wordt door RDW toegestaan. Maar het gebruik van deze middelen ten behoeve van het verrichten van nevenwerkzaamheden is uitdrukkelijk verboden, zeggen de directie en de Raad. En het raadplegen van interne informatie – zoals kilometerstanden en aansprakelijkheidsgegevens – én dit verstrekken aan derden? Ik wilde slechts klantvriendelijk zijn, aldus Vinkman. Bovendien, op de werkvloer van het keuringsstation lopen klanten vrijelijk rond en kunnen dan op computerschermen dergelijke informatie ook zien. De directie ontkent dat.

Dit alles riekt naar belangenverstrengeling en misbruik van positie als RDW-medewerker, of het heeft er zeker de schijn van. In ieder geval: integer is het niet. Maar omdat er bij de RDW amper aandacht was voor integriteit op de werkvloer, zegt Vinkman, was het voor hem onduidelijk waar de grens van het toelaatbare lag. Maar ja, zegt de Raad in zijn uitspraak van 21 november 2019, Vinkman werkt al ruim vijftien jaar bij de RDW en dan moet je toch een algemeen bewustzijn hebben van de bij zijn functie passende integriteit. Ook is hij daarop gewezen tijdens functioneringsgesprekken. Dan doet Vinkman nog één poging om zijn straf te ontlopen: hij kreeg voor zijn nevenwerkzaamheden naar eigen zeggen niet betaald. ‘Leuk geprobeerd’, hoor je de Raad denken. Die vindt het strafontslag in overeenstemming met het plichtsverzuim.

* De naam is gefingeerd.
ECLI:NL:CRVB:2019:3697

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!