of 60715 LinkedIn

Transitiekamer moet invoering Wnra versoepelen

Om de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ‘soepel en efficiënt’ te laten verlopen, is een zogenoemde Transitiekamer ingesteld. De tweede in zijn soort: eerder richtte ProRail een transitiekamer in.

Om de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ‘soepel en efficiënt’ te laten verlopen, is een zogenoemde Transitiekamer ingesteld. De tweede in zijn soort: eerder richtte ProRail een transitiekamer in.

De Transitiekamer is een bestuurlijk overleg van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de publieke sector en valt onder de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). In de Transitiekamer wordt overlegd over de wijze van invoering en uitvoering van de Wnra en wordt informatie over de actuele stand van zaken van de implementatie van de Wnra in de sectoren uitgewisseld. Ook wordt het wetgevingsproces gemonitord en worden partijen geconsulteerd over de aanpassingswet- en regelgeving. De Transitiekamer komt in beginsel drie keer per jaar bijeen.

 

Kritiek

De Transitiekamer is een uitvloeisel van consultatieronde over de Wnra. Hierin vroegen de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) aandacht voor het proces over de implementatie van de Wnra. De SCO hechten, vanwege een ‘soepele en efficiënte implementatie’ aan bovensectoraal overleg met wetgever en overheidswerkgevers. Dat heeft nu geleid tot de Transitiekamer, waar ook al kritiek op is.

 

Cao-tafel

De SCO constateren dat overheidswerkgevers slechts bereid zijn om in die Transitiekamer alleen op nadrukkelijk verzoek van de bonden informatie te delen, maar niet bereid zijn daarin constructief afspraken te maken over de transitie. Volgens de SCO bemoeilijkt dit het proces van normalisering. De regering laat weten die opvatting niet te delen. Het is volgens de regering aan overheidswerkgevers zelf om te bepalen over welke onderwerpen zij (gezamenlijke) afspraken willen maken en over welke onderwerpen zij enkel informatie willen uitwisselen en die zij verder aan bijvoorbeeld de cao-tafel willen bespreken.

 

Voorganger

De Transitiekamer kent één voorganger: in 2015 werd er een ingericht naar aanleiding van een onderzoeksrapport naar de aanbesteding van onderhoudscontracten bij ProRail.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!