of 63561 LinkedIn

SP Arnhem krijgt overdrachtsdocument niet

De overdracht van de vertrokken naar de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Arnhem wordt door het college beschouwd als ‘intern ambtelijke aangelegenheid. De SP-fractie had het document opgevraagd, omdat zij de vinger aan de pols wil houden na de zorgelijke berichten over de verhouding tussen ambtelijke organisatie, de directie en het college rond de ‘discriminatie-affaire’.

De overdracht van de vertrokken naar de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Arnhem wordt door het college beschouwd als ‘intern ambtelijke aangelegenheid. De SP-fractie had het document opgevraagd, omdat zij de vinger aan de pols wil houden na de zorgelijke berichten over de verhouding tussen ambtelijke organisatie, de directie en het college rond de ‘discriminatie-affaire’.

Nadere informatie
Ook met het oog op de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rapport van Strated Consulting heeft de SP dringend behoefte aan nadere informatie, schrijft fractievoorzitter Gerrie Elfrink begin juni aan het college, waarbij hij specifiek vraagt om het overdrachtsdocument van de scheidend gemeentesecretaris. Mocht de informatie op grond van artikel 10 en 11 van de Wet Openbaarheid Bestuur niet verstrekt kunnen worden, dan wenst hij deze informatie te kunnen inzien onder geheimhouding. Elfrink doet hierbij een beroep op artikel 169, lid 3 van de Gemeentewet.

Interne ambtelijke aangelegenheid
In antwoord op zijn verzoek schrijft het college dinsdag dat de voormalig gemeentesecretaris een persoonlijke notitie heeft achtergelaten die in handen is gesteld van zijn opvolger, de nieuwe tijdelijk gemeentesecretaris. ‘De laatste heeft dit in dank aanvaard als onderdeel van zijn inwerkingsproces. De nieuwe gemeentesecretaris heeft direct na zijn benoeming contact opgenomen met zijn voorganger en op korte termijn zullen beiden elkaar ontmoeten voor nadere overdracht.’ Dit contact beschouwt het college ‘als een aangelegenheid van beide functionarissen in het kader van een goede en ordelijke overdracht en voortzetting van de taken van de gemeentesecretaris’. ‘De notitie is dan ook niet geagendeerd of besproken in het college. Wij beschouwen dit als een intern ambtelijke aangelegenheid.’

Geen grond
Elfrink constateert dat het college in het midden laat of het stuk aan het college of een of meer van haar leden is aangeboden. Hij wijst er ook op dat de Gemeentewet geen grond kent om een raadslid de gevraagde inlichtingen te onthouden wanneer het college van mening is dat het ‘interne ambtelijke informatie’ betreft. ‘Immers op die manier zou het college welhaast alle onwelgevallige gevraagde inlichtingen bij de raad weg kunnen houden. Iets wat nadrukkelijk indruist tegen artikel 169-3 van de Gemeentewet. Zonder inlichtingen kan de raad haar wettelijke controlerende taak niet waarmaken.’

Geheimhouding
Als delen van de gevraagde informatie ‘persoonlijk’ van aard zouden zijn dan dienen deze desnoods onder geheimhouding verstrekt te worden, legt Elfrink het college uit. ‘Het vormt ook geen grond om overige delen van informatie niet aan te bieden.’ Hij vraagt het college dan ook ‘met uiterste klem’ om hem niet alleen het overdrachtsdocument van de scheidend gemeentesecretaris te verstrekken, maar ook de geadresseerden aan wie het overdrachtsdocument is toegezonden en de bijbehorende aanbiedingsbrief/mail en wenst de informatie uiterlijk dinsdag 29 juni a.s. te ontvangen of in te zien.

Angstcultuur
Hij is zo nieuwsgierig naar wat er is overgedragen, vertelt Elfrink desgevraagd, ‘omdat beelden die door het college zijn opgeroepen niet stroken met de feiten’. Met raadslid Nathalie Nede (CU), die ook al volhardend was in de ‘discriminatie-affaire’ die het college in een lastig parket bracht, vroeg Elfrink eind mei het medewerkersonderzoek op dat in 2019 en 2020 is gehouden onder ambtenaren van de gemeente Arnhem, maar niet was gedeeld met de raad. ‘Volgens het college was er al heel lang een angstcultuur in gemeentelijke organisatie en hield dat geen verband met de discriminatie-affaire. Het zou al heel lang mis zijn.'

Straatje schoonvegen
Half juni stuurde het college het onderzoek naar de raad, al moet die nog op alle achterliggende stukken wachten. 'Maar in dit recente medewerkersonderzoek scoort de gemeente Arnhem juist goed. We horen zelfs tot de top van Nederland.’ Elfrink wijst erop dat Strated een vertrouwensbreuk tussen coalitie en ambtelijke organisatie heeft geconstateerd. Het lijkt er volgens hem op dat het college ‘zijn straatje aan het schoonvegen is in plaats van verantwoordelijk te nemen voor de ambtelijke organisatie’. Hij wil het overdrachtsdocument kunnen relateren aan wat Strated zegt. Er is nooit wederhoor gepleegd op de ambtelijke organisatie: hoe kijken zij naar de bevindingen? Het college heeft wel een mening, maar de ambtelijke organisatie heeft geen reactie gegeven.’

Compleet beeld
Zowel de gemeentesecretaris als de concerndirecteur zaten maanden ziek thuis voor zij de organisatie verlieten. ‘Het college doet net alsof het aan de twee heren ligt en de cultuur al slecht was, terwijl het juist heel goed ging. Ik vind dit een rare gang van zaken. Zelfs als er wel een angstcultuur was, waarom is dat dan niet gemeld aan de raad? Het overdrachtsdocument is nodig voor het complete beeld over wat er aan de hand is in de Arnhemse ambtelijke organisatie.’ En als dat wordt geweigerd? 'Dat hoop ik niet, maar dan moeten we het college ter verantwoording roepen.'

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers