of 64120 LinkedIn

Nijmegen bezuinigt 400 ambtenaren weg

De gemeente Nijmegen moet 200 ambtenaren ontslaan, nu de gemeente nog eens 33 miljoen extra moet bezuinigen.
14 reacties

De gemeente Nijmegen moet in de komende 4 jaar zo'n 200 ambtenaren ontslaan. In de afgelopen jaren zijn al bijna 160 voltijdbanen verdwenen op het stadhuis. Er blijven ongeveer 1450 arbeidsplaatsen over. Dat blijkt uit een nota die de gemeente donderdag heeft gepubliceerd.

33 miljoen extra bezuinigen
De stad heeft grote financiële zorgen door rijksbezuinigingen, de vastgelopen bouwsector en een groeiend aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand. Daardoor moet bovenop eerdere bezuinigingsplannen nog eens 33 miljoen euro extra worden bespaard, aldus B en W.

Bouwprojecten schrappen
Eerder deze maand versoberde de gemeente de noordelijke stadsuitbreiding boven de Waal al zeer ingrijpend. Nu stelt het college voor om ook andere bouwprojecten te schrappen, minder geld uit te geven aan milieu- en monumentenbeleid en nog nader te kijken naar besparingen op onderwijs, zorg en cultuur.
Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Easymoney (Financiën) op
Geachte melkkoe:
Het simpelweg ontslaan van ambtenaren of bestuurders zal slechts een tijdelijk oplossing zijn. De kern van het probleem zit toch wat dieper. Veel burgers wensen een risicoloos en een verzorgd bestaan te hebben. Tevens moet je rekening houden dat heel veel burgers het belangrijk vinden om vooral fiscale maar ook heel veel sociale rechten te hebben. En diezelfde burger zal het worst wie dat betaald. De individuele burger wordt door de staat verzorgd van de wieg tot het graf. Deze denkwijze is niet gratis. Deze cultuur, gedrag en denkwijze zien je terug op alle beleidsterreinen. Wij hebben niets voor niets een zesjes cultuur in dit land. Het gemiddelde is bepalend.
Je hebt in Nederland een scheidingslijn lopen tussen twee filosofische groepen: sociaal democratische gedachte en de individuele/liberale gedachte. Beide groepen zijn in concurrentie met elkaar in strijd om de burger. De vorige eeuw was de eeuw van de overheid, de sociaal democratische staat. De komende eeuw staat in het teken van de liberale staat, het individu moet zichzelf kunnen redden. De overheden hebben het geld niet meer om de verzorgingsstaat hoog te houden.
De sociale democratie klinkt heel beschaafd en nobel, maar het prijskaartje is navenant. Onze staatsschuld en tekorten zijn het producten van de vervulling van al onze sociaal democratische wensen van zowel burgers als bedrijven. Alle vormen van subsidies, teruggaven en kortingen worden uiteindelijk opgehoest door de belastingbetaler. Maar de omvang van de overheid, de collectieve sector ligt uiteindelijk bij de burger, de kiezer. De burger stemt heel graag op de VVD, CDA, PVDA, D66 etc, en dat zijn allemaal sociaal democratische partijen. En bekijk het eens een keer vanuit de bestuurder/politiek: welke bestuurder gaat aan zijn eigen stoelpoten zagen? Er is geen bestuurder die zijn eigen wetten of bureaucratie gaat opheffen, want dan raakt deze zijn baan kwijt.
Er is maar 1 partij in Nederland die de overheid kleiner wilt maken en dat is de Libertarische partij en de rest houdt de overheid in stand.
Veel burgers en bedrijven hebben ontdekt dat je via of met de overheid een carrière kunt maken. Wat denken jullie wat hiervan de gevolgen zijn?
Sociaal democraten willen altijd mensen helpen of redden, en dat gaan zij natuurlijk niet zelf betalen. Die rekening moet opgehoest worden door alle burgers. Vandaar dat de regering dus banken, landen en bedrijven zit te redden. Het zit nu in de aard van het beestje. De overheid valt niet te redden, red jezelf maar Melkkoe, dat doe ik namelijk ook.
Door vadervantwee (ambtenaar) op
Melkkoe wordt niet kinderachtig behandeld, omdat deze 'melkkoe' (nu econoom maar vorige maand blijkbaar nog 'werkzoekend') in het recente verleden ambtenaren collectief heeft weggezet als karikaturen met een paar sportwagens, tweede huizen in 4 landen, hoge salarissen, de dag doorbrengend met hun geld tellend, naar buiten kijkend of andere onledige zaken. iedereen die niet het werk van 4 ambtenaren kan doen zou op staande voet ontslagen moeten worden. Door dit soort 'meningen' wordt melkkoe hier niet als serious discussiepartner behandeld.
Door J. van den Berg (melkkoe-supporter) op
De waarheid komt altijd hard aan in de politiek en bij ambtenaren, daarom komt de bijdrage van melkkoe ook ongelegen. Kinderachtig hoe de mening wordt weggezet en gediskwalificeerd. Net zoals menig burger ook wordt genegeerd door de ambtenarenstand.
Door Bertha op
@melkkoe:
Boehhhhhhh
Door Henk (boer) op
Hé melkkoe Bertha 38.
Je geeft wel héél véél zure melk !!
Door Melkkoe (Econoom) op
@Henk

Ik maak mij druk om het landsbelang en volksbelang.
Daarom wil ik ook graag mijn mening kwijt.
De mensen, die een staatsrecht of bestuursrecht
curcus hebben gevolgt en die voornamelijk
werkzaam zijn in Den Haag hebben ervoor
gezorgt, dat de mensen op water en brood
leven. Dat de werloosheid is toegenomen.
Bedrijven sluiten in Nederland de deuren
en vestigen zich in het buitenland.
Ik maak mij wel druk om de bevolking.
Dat jullie achterover hangen en een
egoistische instelling hebben en geen
tijd vrijmaken voor dit soort serieuze
kwesties zegt iets over jezelf.
Hardwerkende ambtenaren die keihard
werken, een minimumloon verdienen
en een studie volgen ? Bent u bekend
met de definitie minimumloon ? Houd
maar een marktonderzoek hoe de burgers
denken over het ambtenaren (apparaat) ?
Als ik hier niet mijn bezorgdheid kenbaar maak,
zit Nederland op de grond van een faillissement.
Nederland is een 3e wereldland geworden.
Bovendien zitten de keihard werkende
ambtenaren uit hun neus te eten. Daarom
reageren ze steeds op mijn comment.
De burgers moeten ingelicht c.q. voorgelicht worden wie politici en ambtenaren zijn en waar ze voor staan.
Door Opmerker op
Los van het regelmatig ongeleide gebast van de Melkkoe, toch een geplaatste kritische noot: soms stuit men als ambtenaar wel eens op rare zaken. het geschiedt regelmatig dat besprekingen over (ook wel-es terechte)locale - gemeentelijke- bezuinigingen niet plaatsvinden in eenvoudige vergaderkamers, maar op aantrekkelijke toeristische locaties waar men voortreffelijk kan lunchen. Die aantrekkelijke locaties zijn soms dan ook buiten de eigen stad. Kijk, daar kan ook wel wat aan worden gedaan.
Door De heer Veen (ambtenaar burgerzaken) op
@ melkkoe

Ik vindt het best ironisch om te lezen hoe jij als burger ambtenaren wegzet als lui volgevreten wezens. Ik denk dat je eigen levenswijze ook behoorlijk isolerend is. Je geeft gelet op je titel dat econoom bent. Jij als "econoom" weet ook dat je zogenaamde standpunten moet kunnen beargumenteren. Uit jou nutteloze kreten maak ik op dat je geen duidelijke kennis van zaken hebt. De hardwerkende ambtenaar bestaat wel degelijk die gelet op mijn situatie nog werkt, studeert en een huishouden heeft. Met amper het minimumloon. Wellicht is het daarom handig om beter onderzoek te doen naar die zogenaamde feiten.

Groet,
Door henk op
Melkkoe is vast een zure, van zijn wachtgeld genietende ambtenaar. Tijd genoeg ieg om overal op te reageren. Jammer dat de kwaliteit onder de maat is. Ik snap nu waarom het niet goed gaat met onze economie met dit soort economen :)
Door Melkkoe (Econoom) op
@ Jan

De politici in Den Haag mogen wel een curcus:
- Hoe moet ik als volksvertegenwoordiger mijn
bevolking dienen in plaats van mijn eigen
financiële belangen volgen.

Of een curcus:
- Wat zijn mijn taken en bevoegdheden als staatssecretaris van Financiën ?
- Welke acties onderneem ik persoonlijk
indien er gedurende 2 jaar fraude signalen
komen van ambtenaren, die onder mijn
bevoegdheid vallen, terwijl ik mij met
hart en ziel en zaligheid volledig stort
op projecten m.b.t. de lastenverzwaringen
voor de burgers ?

Mensen zoals jij Jan plaatsen overal direct
een tegen reactie. Dezelfde knappe geleerden
die ook altijd overal direct een weerwoord op
hebben besturen Nederland. Kennelijk weet jij
niet wat er zich in Nederland afspeelt.
Mijn bezwaren en kritiek hebben niet betrekking
op Nederland als staat. Ik heb ook geen persoonlijke
bezwaren op de premier dhr. Mark Rutte.
Een symphatieke man, die veel kennis en
ervaring in huis heeft. Maar zoals Nederland
nu bestuurt wordt door de politici en met name
de steeds toenemenende zwaardere bezuinigingsmaatregelen vind ik echt niet meer
kunnen namens de Nederlanders. Anderzijds verstrek
je miljardenleningen aan Griekenland, die je vervolgens kwijtscheldt. Vervolgens verhoog je wederom de belastingen, in welke vorm dan ook, lokaal of landelijk. Zo kom je nooit uit de vicieuze circel. Aantal patiënten, die bij GGZ instellingen lopen zijn behoorlijk toegenomen, dankzij de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Bezuinigen bezuinigen bezuinigen. Je kijkt naar tv bezuinigingsplannen. Je luistert naar de radio bezuinigingsmaatregelen. Je kijkt naar de sociale media bezuiningsplannen. Ik heb een goed leven.
Mag niet klagen. Financieel ook goed, maar ik
maak mij als burger wel bezorgt. Ik help graag mensen. Onlangs bij mijn buren geweest. Ze hebben het voornemen om te gaan scheiden vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet. Ze kunnen huur, gas, water, elektra, ziektekosten, eten en drinken niet meer betalen. Zitten in torenhoge schulde. Kinderen eten dagelijks brood en drinken water. Schrijnende situatie. Ik heb hen financeel bijgestaan. Nu hebben ze besloten om niet te gaan scheiden. Ze zijn mij erg dankbaar. Omdat hun gezin ook stand heeft gehouden. Zo zijn er legio voorbeelden van schrijnende situaties.


Vacatures

Van onze partners

Whitepapers