of 63946 LinkedIn

Minister: vacaturetekst was ‘niet direct helder’

‘Er moeten op LNV zeker voldoende medewerkers zijn met kennis van landbouw en visserij, en die zijn er ook. Maar niet elke medewerker hoeft alle kennis te hebben’, aldus minister van LNV Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Caroline van der Plas (BBB) over een vacature voor een beleidsmedewerker landbouw en natuur bij het ministerie.

‘Er moeten op LNV zeker voldoende medewerkers zijn met kennis van landbouw en visserij, en die zijn er ook. Maar niet elke medewerker hoeft alle kennis te hebben’, aldus minister van LNV Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Caroline van der Plas (BBB) over een vacature voor beleidsmedewerker landbouw en natuur bij het ministerie.

Additionele kennis
Naar aanleiding van de omschrijving bij de vacature wilde Van der Plas van Schouten weten waarom medewerkers op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wel kennis van klimaat, natuur, biomassa en hout nodig hebben, maar er geen kennis van landbouw en visserij wordt vereist. Hierop antwoordt de minister dat in dit specifieke geval vooral additionele kennis nodig was op het gebied klimaat, natuur, biomassa en hout.

Relevante kennis
Personeelsleden moeten voor hun functie relevante kennis hebben of willen ontwikkelen en via samenwerking met anderen in teams ontbrekende kennis aanvullen, schrijft Schouten. Praktische kennis of een achtergrond in de sector is hierbij relevant en LNV beschikt ook over verschillende medewerkers met een dergelijke achtergrond. ‘Uiteindelijk gaat het erom dat alle relevante kennis en ervaring binnen het ministerie aanwezig zijn en ook gebruikt worden.’  

Niet direct helder
Op de vraag of ze het belangrijk vindt dat personeelsleden van het ministerie gedegen praktische kennis of een achtergrond hebben van de sector waarvoor zij in dienst worden genomen, in dit specifieke geval visserij en Noordzee, stelt Schouten dat het voor deze specifieke functie maar voor een beperkt deel taken met betrekking tot visserij en Noordzee betreft. ‘Dat is niet direct helder in de vacaturetekst.’

Beperkt deel over visserij
De functie heeft volgens Schouten maar voor een beperkt deel betrekking op het coördineren van onderzoek en innovatie voor de Noordzee en de visserijsector en daarbij kan gebruik worden gemaakt van expertise over visserij en de Noordzee die binnen LNV aanwezig is. ‘Het werken in teamverband en met beleidsmedewerkers in betreffende beleidsdirecties, in dit geval vooral die van Natuur en Visserij, is belangrijk. Voor een groter deel betreft deze functie taken met betrekking tot het groeifonds.’

Geen data over personeelsachtergrond
Het is niet bij de minister bekend hoeveel medewerkers een aantoonbare en praktische achtergrond hebben in de landbouw en/of visserij. ‘In de personeelsregistratiesystemen van het ministerie van LNV wordt deze achtergrond van een medewerker niet vermeld. Alleen het CV en de sollicitatiebrief worden in het personeelsdossier opgeslagen.’ Landbouw en visserij zijn ‘zeer belangrijke sectoren’ bij het ministerie van LNV, verzekert Schouten. ‘Daarom houdt ook een groot deel van het ministerie zich met deze sectoren bezig.’

Integrale aanpak
Percentages van het belang van landbouw, natuur en visserij zijn niet te geven. ‘Dat komt omdat LNV uitgaat van een integrale aanpak van voedselproductie en maatschappelijke opgaven. Dan gaat het vaak over het combineren van sectoren, zoals ook in de functie die hier aan de orde is gebeurt’, aldus Schouten. Op de vraag of het aannemen van nieuwe medewerkers bij het ministerie van LNV voor wie geen specifieke kennis wordt gevraagd van landbouw of visserij, maar wel van natuur en klimaat een voorbode is van een nieuw ministerie van Natuur & Klimaat, antwoord Schouten dat ‘eventuele wijzigingen in de departementale indeling worden bepaald tijdens de formatie’.

LinkedIn
De minister wijst er verder op dat de vacatures van het ministerie van LNV standaard geplaatst worden op www.werkenvoornederland.nl, www.werkenbijdeoverheid.nl en de LinkedIn-pagina van LNV. ‘De keuze voor het inzetten van een gesponsord bericht op LinkedIn is vanwege het actief bereiken van de doelgroep op LinkedIn.’ Het citaat van Europees commissaris Frans Timmermans (PvdA) in de vacaturetekst ‘is in lijn met het wetenschappelijk onderbouwde IPBES-rapport (2019)’.

Boerennatuur
‘Boerennatuur’ bestaat volgens minister Schouten zeker. ‘Er zijn vele soorten natuur, elk met eigen kwaliteiten. Boerennatuur is natuur die hoort bij open landschappen en een relatie heeft met de landbouw.’ In de vacaturetekst staat dat landbouw en natuur ‘lijken te botsen’. Voor Van der Plas reden om de minister te vragen of zij die mening deelt. Schouten stelt dat dit soms zo kan lijken, ‘bijvoorbeeld als er sprake is van emissies met een nadelig effect op nabij gelegen natuurgebieden’.

Kringlooplandbouw
Maar, benadrukt ze, ‘met kringlooplandbouw hoeft dat niet het geval te zijn’. ‘Met een circulaire en agro-ecologische land- en tuinbouw zorgen we voor gezonde, weerbare bodems en teeltsystemen zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater. Weerbare teeltsystemen maken gebruik van biodiversiteit en versterken deze, wat resulteert in een veerkrachtige land- en tuinbouw en een betere kwaliteit van de natuur.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers