of 59345 LinkedIn

Minder uur is duur

Opdrachtgevers bieden steeds vaker een 36-uur contract aan aan ingehuurde krachten in plaats van een 40-urig contract. Ze veronderstellen op die manier minder geld kwijt te zijn.

Wanneer bent u goedkoper uit? Als u een zzp-er op basis van een 36-uurs contract of een 40-uurs contract inschakelt voor een opdracht? Een 36-uurs contract, zult u zeggen. Want u betaalt immers uurtje-factuurtje. Fout. Een zzp-er met een 36-uurs contract factureert gemiddeld 9 procent meer dan zijn collega met een 40-uurs contract, zo blijkt uit de marktmonitor van ZP Facts.

Opdrachtgevers bieden steeds vaker een 36-uur contract aan aan ingehuurde krachten in plaats van een 40-urig contract. Ze veronderstellen op die manier minder geld kwijt te zijn. Theoretisch zou dat ook zo moeten zijn, maar het effect verdwijnt doordat de zzp’er met een 36-urig contract naar verhouding meer factureert. Sterker nog: op jaarbasis blijkt de externe kracht met minder uren zelfs iets duurder te zijn.

Niet declarabel
Een fulltime zzp’er factureert gemiddeld 80 procent van de uren die hij op jaarbasis werkt. De andere uren besteedt hij aan zaken als administratie, netwerken en persoonlijke ontwikkeling. Die uren zijn niet declarabel. Externen die voor 36-uur per week worden ingehuurd, zien meer van hun uren als declarabel. Dit effect doet zich nog sterker voor bij parttime medewerkers op zzp-basis. Mensen met minder dan 32 contracturen declareren gemiddeld bijna honderd procent van deze uren tegenover tachtig procent bij de fulltimers. De laatsten vinden het ook normaal een paar uurtjes extra te werken zonder direct de teller te laten lopen. Bij parttimers komt dat zo goed als niet voor.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ODBNer op
Bij de ODBN hebben ze hier veel ervaring mee. De laatste maanden van jaar worden door de oud RMB managers weer veel mensen ingehuurd om het jaarprogramma te halen om vervolgens in het nieuwe jaar weer uitgekotst te worden. Deze managers maken zelfs het vaste personeel kapot. Die klungels die daar zitten kosten de belastingbetaler klauwen met geld om maar hun eigen ego te beschermen en zichzelf op de borst te kloppen. Gelukkig worden ze langzaamaan ontmanteld.
Door Mark de Vries (Adviseur Aantrekkelijk Werkgeverschap) op
Of je nou met een vaste of een ingehuurde medewerker werkt... Maak afspraken over wederzijdse verwachtingen. Ook vaste medewerkers hebben een 'tarief' dat zij waar moeten maken door waarde toe te voegen aan de doelen van de werkgever. Juist daar zie ik veel verbetermogelijkheden; het echte gesprek over verwachtingen. Dat is een taak van iedere leiding gevende, maar ook een taak van iedere medewerker. Ik hoor te vaak dat leiding gevenden het gesprek over verwachtingen niet voeren. Vaak is dat geformaliseerd in de gesprekcyclus. Wie heeft niet de signalen gehoord dat leiding gevenden functioneringsgesprekken niet voeren omdat het ze zo veel tijd kost? Maar hoe stemt men dan wel die verwachtingen (zo objectief mogelijk) af?
Eigenlijk geldt hier net zo de opdrachtgever/nemer verhouding als bij de ingehuurde mensen.
Door Egbert ten Hoeve (gepensioneerd ambtenaar) op
Contractueel vastleggen wat een ZZP'er moet doen en binnen hoeveel tijd het resultaat van de afspraak op tafel moet liggen heeft verre mijn voorkeur. Tussentijdse rapportages aan de leidinggevende manager zijn dan ook verplicht om op tijd in te kunnen grijpen. De ZZP'er moet de dreiging van een tussentijds ontslag voortdurend voelen. Wat dus ook nodig is, is een duidelijke opdracht en een handhaver van die opdracht, de manager dus, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het eindproduct, gemaakt binnen een door hem/haar ingeschatte tijdsduur voor de klus zelf. Het tarief van de ZZP'er moet afgestemd zijn op zijn/haar eigen behoeften zoals reistijd (tweede klas openbaar vervoer/abonnement of 19 cent per kilometer met een maximum van 25 kilometer enkele rit.
Als dit ook voor de aan te stellen of nog aan te stellen ambtenaren mag gaan gelden, dan zijn we waar we wezen moeten als belastingbetaler. Managers van de overheid moeten ook actief gecontroleerd worden door het dagelijks bestuur zoals B en W. Prestatieafspraken dus. ZZP'ende bouwvakkers, loodgieters, enz. kennen de wijze van tarifering al jaren. Vooral veroorzaakt door de (enorme) concurrentie. Laten uitzendbureaus van (beleids-) adviseurs zich dat ook aantrekken. Het imago van een partuculier bureau of zelfstandige ZZP'er wordt niet meer, zoals voorheen, bepaald door de prijs van de auto waarmee je door het land reist.
Veel complimenten voor de andere reacties overigens.
Door Rebecca Siebinga (eigenaar RpuntS Management & Advies) op
Geachte meneer de Kluis,
Aangezien uw naam boven dit artikel staat, richt ik mijn verbazing rechtstreeks tot u, als hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur. De stelligheid waarmee en wijze waarop beschreven wordt dat ZP-ers met een 36-uurs contract 9% meer factureren dan collega's met een 40-urig contract, stelt een hele groep ZP-ers met een parttime opdracht in een nogal dubieus daglicht. Het suggereert dat zij uren die niet-declarabel zijn, wél declareren. En hoewel de "kwaden" het natuurlijk altijd verpesten voor de "goeden", is de suggestieve toonzetting van het artikel in mijn ogen een blad als Binnenlands bestuur onwaardig.
Als je de marktmonitor van ZP Facts er op naslaat, dan blijkt dat deze conclusie tot stand is gekomen door een rekenoefening; het aantal contract-uren x het aantal werkbare dagen in 2015 x het uurtarief van de zp-er levert een bedrag op. Dat bedrag is vergeleken met een gemiddeld/geschat bedrag aan ingediende declaraties.

Wat u had gesierd was een meer journalistiek artikel te schrijven, waarin niet slechts wordt uitgegaan van 1 bron en waarin een groep mensen niet in een dubieus daglicht wordt gezet.
Ik wens u veel succes!
Door Marcel (Consultant) op
Wat is duur? Duur is het om vaste medewerkers op basis van beschikbaarheid in te zetten i.p.v. op basis van capaciteit. De meeste bedrijven houden 'vaste' medewerkers aan het werk door voor hen werkzaamheden te zoeken of bedenken. Vaak los van het feit of deze werkzaamheden 'noodzakelijk' zijn of iets bijdragen aan de doelstelling van de betreffende organisatie. Dit komt voort uit automatisme en sociaal wenselijk gedrag. Waarvan het wordt betaald (efficiency) is minder relevant want de medewerker staat 'toch al' op de loonlijst. Zie daar het weggooien van (veel) geld. (i.g.v. overheden is dit a-sociaal omdat hiermee onnodig gemeenschapsgeld wordt aangewend om mensen in dienst te houden) Bepaal voor iedere opdracht/project wat voor soort medewerkers daarvoor nodig zijn en trek die (al dan niet tijdelijk) aan. Meestal ontstaat dan de best passende capaciteit voor de klus. Tijdelijke (gespecialiseerde) medewerkers kosten meestal minder indien hun toegevoegde waarde wordt gerelateerd aan het (project)resultaat dan vaste medewerkers. Al lijkt dit in eerste instantie niet zo.
Dan nog niet eens de risico's van medewerkers in loondienst bezien. (verlof, ziekte etc.)
Door J. de Leeuw (Zzp-er jurist) op
Wat een complete onzin. Het uurtarief wordt vooraf afgesproken, evenals het aantal uren per opdracht. De opdrachtgever weet dus PRECIES wat hij kwijt is. Inderdaad: uurtje factuurtje. Ik zal verder geen uitspraak doen over het - inmiddels vaststaande - feit dat de uurproductie van een zzp-er beduidend hoger ligt dan die van de gemiddelde ambtenaar. Kortom: wat is duur?
Door robert (Adviseur (in te huren)) op
Het lijkt mij dat dit artikel is geschreven door iemand die niet op de afdeling financiën werkt. Het gaat om het absolute aantal uren dat iemand factureert en niet om het percentage van zijn uren. Voordeel van ZZP-ers is dat zij alleen uren factureren die ze werken voor hun klant. Nog belangrijker (maar dat is mogelijk niet besteedt aan de afdeling financiën ), wat doet iemand voor zijn geld. Het gaat niet om de kosten, maar om de baten. Als je iemand minder betaalt dan wat hij (materieel en immaterieel) oplevert, is al het andere bijzaak.