of 64204 LinkedIn

Militairen raken wellicht ambtenarenstatus kwijt

Net als met andere ambtenaren raken militairen misschien hun extra ontslagbescherming, oftewel ambtenarenstatus kwijt.
5 reacties

Militairen gaan mogelijk hun beschermde rechtspositie verliezen. Die danken ze aan hun ambtenarenstatus, maar volgens NRC Handelsblad raken ze die kwijt. Militairen kunnen dan makkelijker worden ontslagen.

Interne nota

Dat staat volgens NRC in een interne nota van de hoofddirecteur personeel van het ministerie van Defensie. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat er meerdere interne stukken liggen en dat er nog niets is besloten.

 

Initiatiefwetsvoorstel

Minister Hans Hillen van Defensie zal samen met minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken in januari of februari met een kabinetsstandpunt komen. Die is nodig als reactie op een initiatiefwetsvoorstel van D66 en CDA dat de Kamer eind januari bespreekt.

 

Einde extra ontslagbescherming

Die partijen willen dat er vanaf 2015 een einde komt aan de extra ontslagbescherming van ambtenaren ten opzichte van 'gewone' werknemers. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum en zijn D66-collega Fatma Koser Kaya willen zo veel mogelijk gelijke arbeidsrechten regelen voor alle werknemers.

 

Uitzondering

In hun voorstel wordt echter een uitzondering gemaakt voor enkele groepen, zoals militairen en rechters. Dat vinden ze nodig om de onafhankelijkheid in hun handelen te garanderen. Militairen hebben sowieso een bijzondere positie omdat ze niet mogen staken.

 

Flexibiliseren

CDA en D66 willen met hun voorstel de overheid flexibiliseren en het aantrekkelijker maken voor mensen om van de overheid over te stappen naar de private sector en andersom.

 

Regeerakkoord

In het regeerakkoord van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV is overigens ook al afgesproken dat het ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken met het gewone arbeidsrecht.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jacques Aerts (pensioenadviseur) op
Wanneer het eigenrisicoschap voor de overheid wordt opgeheven, kost dat 8 x zoveel aan premies als dat nu kost aan uitkeringen. De salarissen moeten daarnaast met ongeveer 10 % stijgen om gelijk te komen met de private sector.
Verder sluit ik mij aan bij de stelling dat de politici steeds meer willen weten en daarmee het corps zelf in stand houden.
Door Mr. F. Breure (Juridisch adviseur provincie Overijssel) op
Ambtenaar moet in ieder geval iedereen blijven, die in dienst van enig bestuursorgaan direct bijdraagt aan de uitvoering van de wettelijke taken door een bestuursorgaan.Hieronder vallen zeker Defensie en Rechtspraak, maar ook de publieke dienstverlening in het algemeen van de overheid. Alleen zo kunnen de democratisch gekozen bestuursorganen beschikken over de broodnodige deskundige en onafhankelijke eigen adviseurs om te waken tegen de politieke waan van de dag!
PS: als de maatschappij dus minder ambtenaren wenst moet zij eerst maar eens het aantal publieke taken navenant verminderen.Dat is tot heden nauwelijks gelukt.
Door Mark op
Beste anoniem,
Ik denk dat je het kopje uitzondering nog eens moet lezen.
Door gert (ambtenaar in ruste) op
Als reden wordt flexibiliseren opgegeven. Dat klinkt lekker modern en algemeen genoeg om geen wrevel te wekken. Het doel is om het aantrekkelijker te maken voor mensen om van de overheid over te stappen naar de private sector en andersom. Dat gebeurt dan door het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden. Dat is natuurlijk grote flauwekul! Hoe aantrekkelijk is het te verkassen als de arbeidsvoorwaarden gelijk blijven? Als dat gelijk trekken ook de lonen betreft, dan kan het ook wel eens een dure grap worden, gelet op de uitkomsten van het onderzoek genoemd onder het gerelateerde artikel. Ik zeg: militairen ,let op wat je stemt de volgende keer!
Door annoniem (kritische burger) op
Militairen zetten hun leven op het spel voor de Nederlandse Staat en als de Staat ze dan niet meer nodig heeft kunnen ze dus zo op straat worden gezet? Ik vind het belachelijk als militairen in de toekomst geen speciale status meer zouden hebben. We kunnen natuurlijk ook uitzendkrachtjes van particuliere beveiligingsbedrijfjes naar het front sturen: lekker goedkoop en makkelijk...

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers