of 60220 LinkedIn

Gemeentelijke stoelendans komt langzaam op gang

De decentralisaties en specifiek beleid gericht op interne mobiliteit spelen een rol bij het op gang brengen van de arbeidsmarkt voor gemeenteambtenaren.

Binnen gemeentelijke organisaties komt langzaam een stoelendans op gang. De decentralisaties en specifiek beleid gericht op interne mobiliteit spelen een rol bij het op gang brengen van de arbeidsmarkt voor gemeenteambtenaren.  

Beweging
Specifiek beleid voor interne mobiliteit levert volgens Karen van Elk, concerndirecteur van de gemeente Hilversum, snel resultaten op. 'Bij ons lieten in 2015 om en nabij 120 mensen een beweging zien. Daarvan gingen er 23 uit dienst, was er in 68 gevallen sprake van mobiliteit binnen de afdeling en in 27 gevallen van mobiliteit buiten de afdeling. Dat laatste betreft ook werkzaamheden bij andere organisaties, zoals detachering'.


Projectbasis
Een groeiend aantal gemeenten stimuleert medewerkers om, al dan niet tijdelijk, iets anders te gaan doen, omdat hun oude werk ophoudt te bestaan, andersoortige functies ontstaan of er op projectbasis behoefte is aan capaciteit. Interne mobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol, volgens onder meer de Personeelsmonitor van A+O Fonds Gemeenten 2015, evenals de decentralisaties. Ruim 40 procent van de vacatures wordt gevuld met interne kandidaten.


Leiderschap
Herrie Geuzendam, directeur Bestuur en Bedrijfsvoering bij JS Consultancy, ziet voor zittende ambtenaren nieuwe perspectieven ontstaan. Een gezonde ontwikkeling, volgens hem, die niet vanzelf gaat: 'Voorwaarde is dat je daar als organisatie je ontwikkelproces op inricht. Het vergt van het management echt leiderschap om deze ontwikkelingen te entameren. Door medewerkers uit te nodigen om buiten gevestigde kaders andere klussen op te pakken, ze ruimte te geven naast hun bestaande functie andere taken te laten doen en invulling te geven aan een nieuwe werkwijze'.  Volgens Geuzendam wordt vaak nog geredeneerd ‘vanuit de gedachte van de gemeente als statische organisatie’: 'Terwijl gemeenten door alle ontwikkelingen dynamisch worden. Dit maakt, gegeven het feit dat ze het zoveel mogelijk met de zittende populatie moeten doen, dat ze niet aan interne mobiliteit ontkomen'.


Aanjager
De jaarlijkse gesprekscyclus blijkt zeer belangrijk voor doorstroming. Hilversum benoemt in een interne notitie over arbeidsmobiliteit de gesprekscyclus expliciet als ‘aanjager’ van de organisatieverandering: 'Naast reguliere contactmomenten tussen medewerker en leidinggevende vaste en expliciete momenten in het jaar (…), waarin de prestaties, ontwikkeling en ambities van de medewerker centraal staan'. 
 
Goed gesprek 

Ook in Deventer geldt ‘het goede gesprek’ tussen medewerkers en leidinggevenden als belangrijk middel om mobiliteit op gang te brengen, beweert Ilse Heitling, strategisch adviseur Personeel en Organisatie. “Ontwikkeling, ambitie, werkplezier en prestaties zijn telkens onderwerp van gesprek”. Niet per se met verandering als uitkomst. 'Ontwikkeling hoeft niet altijd te leiden tot een andere baan of functie. Waarom zouden medewerkers doorstromen naar een andere baan als hun huidige hoofdtaak voldoening geeft en past binnen het concernbelang?'

 Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 16 (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door auto-maatje (versneller) op
Door met automatisering levert een enorme besparing aan geld en ergenis op. 1.2 miljoen ambtenaren is teveel.
Door Len op
Bij een stoelendans raakt altijd iemand zijn of haar stoel kwijt..
Door Gerben op
Een betrouwbare werkgever die eindelijk eens leert op te komen voor de ambtenaren die zich nog wagen hun nek elke dag uit te steken voor de "goede zaak."

Door Hans op
Integriteit is nu het allerbelangrijkste.
Door Addy Rutgers (Verbinder) op
Door focus op interne mobiliteit ontstaat vrijwel automatisch een sterk naar binnen gerichte cultuur. Onze samenleving heeft echter sterk behoefte aan een open, transparante en integere overheid en dito medewerkers. Radicale cultuuromslag toch maar direkt werk van maken dames en heren bestuurders en managers?
Door Tom op
Volgens mij was er bij een ambtelijke samenvoeging gem. 10% ziekte verzuim ipv ervoor. Dus heb het idee dat ambtenaren behoorlijk ziek worden van alle fusies en reorganisaties, waarbij het altijd minder moet kosten.