of 63908 LinkedIn

Elke gemeenteambtenaar in 'algemene dienst'

Iedere gemeenteambtenaar krijgt een aanstelling in algemene dienst. Dit heeft nog geen gevolgen, maar maakt overstappen naar een andere functie gemakkelijker.

Iedere gemeenteambtenaar heeft per 1 januari 2013 een aanstelling in 'algemene dienst'. Deze aanstelling heeft geen directe gevolgen voor medewerkers nu, maar maakt het in de toekomst wel gemakkelijker over te stappen naar een andere functie binnen de gemeente.

Functie verandert niet
De functiegebonden aanstelling van gemeenteambtenaren wordt van rechtswege gewijzigd in een formele aanstelling in 'algemene dienst', zonder dat er verandering is in de werksituatie, de aansturing of de inschaling. ‘Voor de toekomst kan het wel gelden’, vertelt VNG-woordvoerder Sandy Manuel. 'Als blijkt dat na vijf jaar op een positie op bijvoorbeeld sport er een grotere behoefte is aan cultuurmedewerkers je ook daar inzetbaar bent. Het ligt voor de hand dat je daar wel binding mee hebt en al eerder hebt aangegeven in een persoonlijke ontwikkelingsgesprek. Maar het zou ook omscholing kunnen betekenen. Het ligt op deze manier opener en dat is een voordeel voor werknemer en werkgever.'

Meer taken voor gemeenten

De afspraak is in een vergadering van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Ambtenaren (LOGA) van 23 november uitgewerkt. De VNG gaat in een ledenbrief dieper op de cao-afspraak in. Reden voor de wijziging is dat gemeenten meer taken krijgen en steeds meer gaan samenwerken. De organisatie verandert continu en medewerkers moeten met dit veranderingsproces flexibel mee kunnen bewegen. De aanstelling in algemene dienst moet dit onderstrepen. Door deze aanstelling is de medewerker in dienst van de gemeente en kan hij of zij daar op alle passende functies worden ingezet. Daarmee worden inzetbaarheid en mobiliteit gestimuleerd.

Gemeenten stellen verdere uitwerking vast
De aanstelling in algemene dienst draagt volgens de partijen beter aan de doelstellingen van mobiliteit en flexibiliteit bij als het in het HR-beleid is ingepast. Daarom hebben de partijen in het cao-akkoord afgesproken dat gemeenten een verdere uitwerking vaststellen. Dat is hun eigen beleid. Conform de afspraak hebben de cao-partijen een voorbeeldregeling toegevoegd die is gebaseerd op bestaande regelingen. ‘Er zijn al gemeenten die op deze manier werken, zoals de gemeente Zwolle.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens. ) op
Dit behoort niet alleen te gelden voor gemeenteambtenaren, maar ook voor waterschaps -provinciale - en rijksambtenaren. Eén bestuursdienst wordt hopelijk het startpunt voor Het Nieuwe Werken bij Overheden op alle niveaus.
Door Mark de Vries (arbeidsmarktdeskundige lokale overheid) op
Goed signaal dat mobiliteit in formele zin minder beperkt lijkt. Toch ligt mobiliteit in de kern niet in dit soort zaken, die kennelijk beperkend zijn. Mobiliteit ligt in het denken, gedrag/houding van werkgever en werknemer om de kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten en talent zo goed mogelijk te ontwikkelen. Als je dat echt doet zal er niet veel zijn dat mensen tegen houdt om van taak, rol en functie te wijzigen. Iedereen kan dat gesprek voeren, maar je moet wel willen en durven. Kwestie van doen. En juist dat hebben we de afgelopen jaren te weinig gedaan. Daardoor konden mensen veel te lang op de verkeerde plek zitten en de motivatie van deze mensen dalen tot onder het nulpunt. En als je ze eerder in hun kracht had gezet, dan waren er minder gedemotiveerde mensen die de vlucht zochten in de rechtspositie omdat men na jarenlang sudderen opeens het functioneren ter discussie ging stellen.
Natuurlijk zijn die gedemotiveerde mensen daar zelf ook bij geweest. Maar soms zit je nu eenmaal op die glijbaan, maar besef je dat pas als dat te laat is....
Door bert op
De burgervader op de zoutstrooier. Een zege.
Door Jos Derckx (adm) op
geldt dat straks ook voor de combinatie binnen- en buitendienst, zal niet iedereen willen en wat wordt dan de mogelijkheid
Door Nobby (animal cop) op
Flexibel zijn is een zegen roept het management. Maar als in het weekend de riolen in storing staan, komen die echt hun bed niet uit om een handje toe te steken terwijl hun burgers er dan toch echt last van hebben. Waar ik bang voor ben, is dat het een instrument wordt om bepaald personeel te lozen net zoals bij de TNT gebruikelijk is door iemand de beruchte wijk te geven die niemand binnen een werkdag kan lopen. Het is aan de OR om hier garanties te eisen of keiharde afspraken te maken.
Door peter (Adviseur) op
Leuk dit maar slechts een etiket. Wellicht dat de VNG en bonden het onderdeel werk naar werk nu eens eindelijk kunnen beslechten. Al maandenlang steggelen ze hierover zonder dat er een oplossing komt over de re-integratie bepalingen en vooral termijnen. Ondertussen volgt reo na reo bij de Gemeenten en zitten duizenden ambtenaren al maanden in onduidelijkheid. Een schande hoe de medewerkers worden geschoffeerd vooral onder meer door de Gemeente Den Haag die voor het plan gaat liggen, maar wel 180 miljoen over heeft voor een cultuurpaleis!
Door Frits van Dulm (oud-wethouder te Naarden) op
In 1995 de VNG in een notitie voorgesteld alle gemeente ambtenaren in een algemene gemeentelijke bestuursdienst op te nemen waardoor o.a. ook kleinere gemeenten konden profiteren jonge ambitieuze langer vast te houden. Binnen de toenmalige directie viel dit goed. Het College van arbeidszaken was hier helaas fel tegen gekant. Daarna verdween het in de vergetelheid. Misschien is het aanstellen van de ambtenaren binnen een gemeente in algemene dienst' een nieuwe poging waard?
Door Fred IJspeerd (FNV Lokaal) op
Aanstelling in algemene dienst? Uitstekend. Nu nog er lokaal naar te handelen.

Wanneer komt trouwens de aanstelling in algemene dienst voor al het gemeente-personeel bij alle gemeenten? Dan kan mobiliteit tussen gemeenten echt worden gerealiseerd, zeker als functieprofielen en de wijse van vaststelling van de beloning zoveel mogelijk tussen gemeenten gelijk is. HR21 kan hiervoor een uitstekend middel zijn.
Door Bob (gebouwenbeheerder) op
Ik ben niet in algemene dienst, maar wel van functie veranderd. Lokaal hebben wij daar een beleidsnotitie voor vastgesteld, werkt als een tierelier. Door het op dit niveau te tillen ontstaat een situatie dat de werkgever je kan gebruiken om gaten te vullen (desnoods met omscholing).
Het is trouwens een oplossing voor een probleem in de achteruitkijkspiegel, als je vooruit kijkt staan regiegemeenten op de drempel. Veel minder ambtenaren en veel meer inhuur. En werken we dan eenmaal bij een gemeenschappelijke regeling is het maar de vraag of de LOGA afspraken worden overgenomen.
Als ambtenaar werken wordt langzamerhand een roeping, je bent overtuigd en praktiserend in overheidsdienst.
Door martin (OR-lid) op
In de Domstad kennen we al een eeuwigheid de aanstelling in algemene dienst (met een koppeling aan de benoeming op een functie), dat is echt geen ramp. Ook niet nieuw is dat je "persoonlijkheid" mede bepaalt of de werkzaamheden die je worden opgedragen, passend zijn. No big deal dus. Nu met dezelfde voortvarendheid strategische personeelsplanning en personeelsontwikkelingsbeleid van de grond krijgen binnen de sector!

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers