of 60220 LinkedIn

‘Crisisaanpak nodig in stadhuis Hellevoetsluis’

Na de ondernemingsraad en een anonieme open brief van verontruste ambtenaren heeft nu ook de PvdA-fractie zorgen over de situatie in het ambtelijk apparaat van de gemeente Hellevoetsluis. In een rij schriftelijke vragen wil fractievoorzitter Daan Dankaart weten hoe het met de bemensing staat en hoeveel ambtenaren de dienst al hebben verlaten.

Na de ondernemingsraad en een anonieme open brief van verontruste ambtenaren heeft nu ook de PvdA-fractie zorgen over de situatie in het ambtelijk apparaat van de gemeente Hellevoetsluis. In een rij schriftelijke vragen wil fractievoorzitter Daan Dankaart weten hoe het met de bemensing staat en hoeveel ambtenaren de dienst al hebben verlaten.

Gemeentesecretaris uit functie
Het mikpunt van de ambtenaren was gemeentesecretaris Jan Simons die uiteindelijk ‘door onrust in de organisatie en aandacht in de media’ na overleg met het college per 1 september niet langer in functie is, maar nog wel tot juli 2020 aan de organisatie verbonden is. Het AD achterhaalde dat hij daarna nog drie jaar via een mobiliteitsbureau werkt, maar door de gemeente Hellevoetsluis wordt betaald tot een maximum van 319.000 euro. Daarnaast ontvangt hij nog een ontslagvergoeding van 75.000 euro. Een kwart van de inkomsten die hij voor het bureau genereert gaat naar de gemeente.

Angstcultuur
‘Zo kort na zijn vertrek is de cultuur nog niet veranderd’, beseft Dankaart. De laatste tijd meldden zich zeven ambtenaren uit ruwweg alle lagen van de organisatie bij het PvdA-ombudsteam, waar Dankaart kernlid van is, en vertelden hen onder strikte geheimhouding hetzelfde verhaal als die van de OR en in de anonieme brief stonden. ‘Ze hebben het over een angstcultuur, zijn niet zeker van hun werk, voelen zich niet gewaardeerd en weten niet waar ze moeten aankloppen bij problemen.’

'College voelt urgentie niet'
Volgens Dankaart kan het ook nog wel even duren voor de cultuur verandert. ‘Het huidige bestuur pakt de situatie niet als een crisis aan. Er is een organisatiescan gaande die in zomer is gestart, maar van de eerste fase hebben we nog geen resultaten gezien. Eind november eindigt de tweede fase. Dat is erg lang als er sprake is van een crisis. In dat tempo worden er pas in 2020 veranderingen in gang gezet.’ Het college voelt de urgentie niet, concludeert Dankaart. 'Naar buiten toe laten ze dat in ieder geval niet zien.' Naar verluidt is een verklaring hiervoor dat er verschil van mening was over Simons in het college zelf. Wethouders die al lang met hem werkten namen hem in bescherming en de anderen niet. De burgemeester zou daar een moeilijke rol in hebben gehad.

'Neem raad mee in profielschets'
Vanuit zijn controlerende taak als raadslid vraagt Dankaart het college nu of ze nog wel goed bezig zijn. ‘Er is nu een vacature, intussen is er een locosecretaris, maar het college wil de functie invullen met een goede profielschets. Mijn advies aan het college is: neem ons mee in die profielschets. Ik wil verder kunnen toetsen aan cijfers die we opgevraagd hebben hoe de organisatie ervoor staat.’ Eerst heeft Dankaart ‘ambtelijke vragen’ gesteld om ‘de boel niet te laten escaleren’.

'Niet opportuun'
Dat waren nog geen formele schriftelijke vragen artikel 37 RVO die de fractie vorige week wel heeft ingediend. Het college vond de ambtelijke vragen namelijk ‘niet opportuun’. ‘We moesten eerst maar wachten op de organisatiescan. Maar wij vonden het wel noodzakelijk om alvast cijfers te hebben om die later aan de organisatiescan te kunnen spiegelen.’ Volgens Dankaart trekken de fractievoorzitters veel samen op. ‘We zitten wel op één lijn, maar ik noem het een crisis, en de anderen niet. Ik vind het belangrijk om het zo te noemen. Je moet niet bepaalde woorden mijden, omdat ze gechargeerd lijken.’

'Crisisaanpak is nodig'
Bij een crisis is ook een crisisaanpak nodig, vindt Dankaart. 'Ik heb eerder in het bedrijfsleven gewerkt en als er dan een crisis is, kom je zelfs in het weekend eventueel bij elkaar, haalt er een adviseur bij en op maandag is er een plan met een extern begeleider. Je kunt niet pas in juni een scan laten doen en pas in 2020 iets doen. Er is iets aan te doen.’ De organisatie heeft te kampen met een lagere bezetting. Het voorsorteren op de (mislukte) ambtelijke fusie naar Werkorganisatie Voorne zou daarbij een rol spelen, maar volgens Dankaart was die lagere bezetting er daarvoor ook al. ‘Er zijn mensen weggegaan.’

Vinger aan pols houden
Er is nog een aanleiding waarom de PvdA-fractie dit openbaar heeft gemaakt, zegt Dankaart. ‘Steeds krijgen wij diffuse signalen over de onrust bij de medewerkers. Alle fracties herkennen dit, maar hebben ook steeds gesteld dat zij als raad niet aan zet zijn, tenzij vanuit een controlerende rol op de achterhand. Er was echter wel een behoefte om de medewerkers (ambtenaren) te laten weten dat wij toch vinger aan de pols houden.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!