of 65101 LinkedIn

Dossier: Omgevingswet

Het wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Volgens planning wordt in 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen door de Omgevingswet.

Het wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Volgens planning wordt in 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen door de Omgevingswet.

  Nieuws  Nieuws

  • Ambtenaren en bestuurders maken zich terecht zorgen over het integrale werken waar gemeenten met de Omgevingswet toe worden gedwongen. Dat zal voor iedereen moeilijk zijn, voorspelt Ineke van der Hee, directeur van het implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet. Zij zullen nu al moeten gaan oefenen bij visies en plannen rond de leefomgeving alle belangen in samenhang af te wegen.

   ‘Zorgen over integraal werken Omgevingswet terecht’

   Ambtenaren en bestuurders maken zich terecht zorgen over het integrale werken waar gemeenten met de Omgevingswet toe worden gedwongen. Dat zal voor iedereen moeilijk zijn, voorspelt Ineke van der Hee, directeur van het implementatieprogramma  Aan de slag met de Omgevingswet. Zij zullen nu al moeten gaan oefenen bij visies en plannen rond de leefomgeving alle belangen in samenhang af te wegen.

  • Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

   Nog veel huiswerk voor Omgevingswet

   Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Omgevingswetprofessionals van gemeenten en omgevingsdiensten hebben daar sterke twijfel over. Het kennisniveau over de Omgevingswet verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd. Binnenlands Bestuur peilde onder lezers de laatste zorgpunten over de Omgevingswet.

  • De Omgevingswet moet toch een verplichte watertoets – of zelfs een klimaattoets – voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Bovendien moet de wet duurzaamheid en de energietransitie actiever stimuleren. Dat stellen publieke professionals die zich voorbereiden op de Omgevingswet in een enquête van Binnenlands Bestuur.

   Ambtenaren: Watertoets en advies GGD in Omgevingswet

   De Omgevingswet moet toch een verplichte watertoets – of zelfs een klimaattoets – voor omgevingsvisies krijgen én adviesrecht voor de GGD over gezondheid in de leefomgeving. Bovendien moet de wet duurzaamheid en de energietransitie actiever stimuleren. Dat stellen publieke professionals die zich voorbereiden op de Omgevingswet in een enquête van Binnenlands Bestuur.

  • Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

   'Informatie over Omgevingswet moet kloppen'

   Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

  • Tot hoe ver reiken de wortels van bomen in de gemeente? Op welke diepte zitten de ondergrondse containers precies? Hoe beweegt geluid zich door de stad? Rotterdam werkt aan een 3D-model die gebruikers vanachter hun PC van antwoorden kan voorzien. Rotterdams adviseur Basisinformatie Rob Poll van Dasselaar legt aan Binnenlands Bestuur uit hoe een 3D-model van de stad de gemeente en burgers veel kan opleveren.

   Rotterdam bouwt geavanceerd 3D-model van de stad

   Tot hoe ver reiken de wortels van bomen in de gemeente? Op welke diepte zitten de ondergrondse containers precies? Hoe beweegt geluid zich door de stad? Rotterdam werkt aan een 3D-model die gebruikers vanachter hun PC van antwoorden kan voorzien. Rotterdams adviseur Basisinformatie Rob Poll van Dasselaar legt aan Binnenlands Bestuur uit hoe een 3D-model van de stad de gemeente en burgers veel kan opleveren.

  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en het Kadaster gaan bewoners, bedrijven en overheden ondersteunen bij stedelijke kavelruil. Ze willen het vrijwillig ruilen van gronden stimuleren als nieuwe methode voor gebiedsontwikkeling.

   Niet wachten op Omgevingswet voor stedelijke kavelruil

   Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en het Kadaster gaan bewoners, bedrijven en overheden ondersteunen bij stedelijke kavelruil. Ze willen het vrijwillig ruilen van gronden stimuleren als nieuwe methode voor gebiedsontwikkeling.

  • Gemeenten kunnen vanaf nu via een internetconsultatie hun mening geven over de invoering van de Omgevingswet. Gemeenten kunnen rechtstreeks reageren maar vanuit de VNG wordt ook een gezamenlijke reactie voorbereid. Daarvoor wil de vereniging reacties van gemeenten verzamelen.

   Mening over invoering Omgevingswet gevraagd

   Gemeenten kunnen vanaf nu via een internetconsultatie hun mening geven over de invoering van de Omgevingswet. Gemeenten kunnen rechtstreeks reageren maar vanuit de VNG wordt ook een gezamenlijke reactie voorbereid. Daarvoor wil de vereniging reacties van gemeenten verzamelen.

  • Provincies willen zeker weten dat zij in de nieuwe Omgevingswet goede mogelijkheden houden om in te grijpen als gemeenten overtollige winkel- en kantorenmeters in hun bestemmingsplannen laten staan. De manier waarop Utrecht kantorenleegstand te lijf gaat, dient als lichtend voorbeeld.

   Provinciale instrumenten aanpak leegstand onder de loep

   Provincies willen zeker weten dat zij in de nieuwe Omgevingswet goede mogelijkheden houden om in te grijpen als gemeenten overtollige winkel- en kantorenmeters in hun bestemmingsplannen laten staan. De manier waarop Utrecht kantorenleegstand te lijf gaat, dient als lichtend voorbeeld.

  • De samenwerking tussen de drie gemeenten is enerzijds logisch, maar tegelijkertijd niet vanzelfsprekend, legt gemeentesecretaris Gert Veenhof van Bunnik uit. ‘Het Kromme Rijngebied vormt landschappelijk gezien een eenheid, gebruikers voelen dat als één gebied. Terwijl de maatschappelijke oriëntaties heel verschillend zijn. Onze inwoners gaan fietsen in Wijk, maar voor school of theater gaan ze naar Zeist of Utrecht.’

   Gemeenten maken samen visie voor landelijk gebied

   Rond het Utrechts natuurgebied Kromme Rijn werken drie gemeenten – Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten – aan een gezamenlijke omgevingsvisie. Zodat het beleid rond zonnepanelen, gewasbescherming en beeldkwaliteit aan beide oevers en langs het grootste deel van het stroomgebied van de rivier hetzelfde is.

  • De visie op het nieuwe stadsplan in Capelle verschijnt in beeld als je op de huidige locatie de qr-code in de stoeptegel scant.

   De beleefbare gebiedsvisie: een wandelroute met QR-codes

   De omgevingsvisie voor gemeenten is verplicht, maar vormvrij, zo staat het vooralsnog in de Omgevingswet. En dus gaan gemeenten op eigen wijze aan de slag met hun visie op de leefomgeving. In Capelle aan den IJssel lees je de visie met een QR-code, ter plekke op straat.

  • Een nieuw instrument voor gemeenten om te zorgen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving: het meerwaardegesprek. Een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de Omgevingswet, zal minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet honoreren. Maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan.

   Vooroverleg niet verplicht in Omgevingswet, wel pre

   Een nieuw instrument voor gemeenten om te zorgen voor participatie en kwaliteit van plannen voor de leefomgeving: het meerwaardegesprek. Een verzoek vanuit de Tweede Kamer om het gesprek als verplichting op te nemen in de Omgevingswet, zal minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) niet honoreren. Maar ze beveelt het instrument gemeenten van harte aan.

  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent zich niet in de kritiek van ten minste 65 gemeenten en omgevingsdiensten op het wetgevingsproces van de Omgevingswet.

   VNG herkent kritiek gemeenten op Omgevingswet niet

   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten herkent zich niet in de kritiek van ten minste 65 gemeenten en omgevingsdiensten op het wetgevingsproces van de Omgevingswet. Tweede Kamerleden stelden maandag vragen over de “ruis” tussen vereniging en achterban.

  • Hoe kan een omgevingsdienst zijn toezichtcapaciteit nog slimmer verdelen? De Gelderse Omgevingsdiensten lijken daar een oplossing voor te hebben gevonden. Met de gegevens van het nieuwe centrale gegevenspunt I-GO wordt duidelijk welke bedrijven goed en slecht de regels naleven. Daarnaast maken de gegevens door de vorming van deze database een enorme kwaliteitsslag. Volgens directeur Henk Jan Baakman wordt er een grote stap richting de Omgevingswet gezet.

   Gelderse omgevingsdiensten over op data-gestuurd toezicht

   Hoe kan een omgevingsdienst zijn toezichtcapaciteit nog slimmer verdelen? De Gelderse Omgevingsdiensten lijken daar een oplossing voor te hebben gevonden. Met de gegevens van het nieuwe centrale gegevenspunt I-GO wordt duidelijk welke bedrijven goed en slecht de regels naleven. Daarnaast maken de gegevens door de vorming van deze database een enorme kwaliteitsslag. Volgens directeur Henk Jan Baakman wordt er een grote stap richting de Omgevingswet gezet.

  • Nog steeds is veel onduidelijk over de impact van de wet op gemeenten, de wet wordt ten onrechte als eenvoudig en beter gepresenteerd en de planning van de consultatie – midden in de zomervakantie – was behoorlijk ongelukkig. Onbegrijpelijk, voor zo’n belangrijke wet, ook al stond de consultatie extra lang open, zo is de algemene teneur.

   Omgevingswet onder vuur

   Tientallen gemeenten en omgevingsdiensten bekritiseren de manier waarop zij worden betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Uit schriftelijke reacties op de internetconsultatie van de AMvB’s (uitvoeringswetten) weerklinkt frustratie.

  • De gemeente Zaanstad gaat dit jaar 1 integrale Omgevingsverordening opstellen. Die vervangt straks de zeventien verordeningen die nu in Zaanstad regels stellen over de fysieke leefomgeving.

   Zaanstad aan kop met 1 omgevingsverordening

   De gemeente Zaanstad gaat dit jaar 1 integrale Omgevingsverordening opstellen. Die vervangt straks de zeventien verordeningen die nu in Zaanstad regels stellen over de fysieke leefomgeving. De gemeente loopt hiermee voorop in het voorsorteren op het omgevingsplan dat onder de nieuwe Omgevingswet vereist is.

  • Tegelijkertijd weet 85 procent van de raadsleden geheel (27,6%) of gedeeltelijk (56,3%) wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de inwoners en voor de rol van de raad. Ze willen er al in de huidige raadsperiode mee aan de slag.

   Gemeenteraden willen al van start met Omgevingswet

   Bij bijna 1 op de 5 gemeenteraden is de Omgevingswet nog niet in de raad ter sprake gekomen. Tegelijkertijd weet 85 procent van de raadsleden geheel (27,6%) of gedeeltelijk (56,3%) wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de inwoners en voor de rol van de raad. Ze willen er al in de huidige raadsperiode mee aan de slag.

  • Vanaf deze week tot eind dit jaar is er voor circa honderd projecten maximaal 10.000 euro aan te vragen via het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

   Geld en experts voor initiatieven rond Omgevingswet

   Voor overheden die met een initiatief vast willen werken aan de doelen van de Omgevingswet, is geld en expertise beschikbaar. Vanaf deze week tot eind dit jaar is er voor circa honderd projecten maximaal 10.000 euro aan te vragen via het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

  • De functie van ambtenaren in het ruimtelijk domein veranderen. Met de komst van de nieuwe omgevingswet zijn communicatieve vaardigheden belangrijker dan inhoudelijke kennis.

   De ruimte-ambtenaar wordt nieuw exemplaar

   Minder inhoudelijke kennis, meer communicatieve vaardigheden. Dat is in het kort de verandering die de ambtenaren in het ruimtelijk domein moeten maken om de nieuwe omgevingswet goed te kunnen uitvoeren. Net als in andere vakgebieden worden vaardigheden als netwerken, onderhandelen en samenwerken met burgers steeds belangrijker. En dat is voor sommige ambtenaren flink wennen.

  • Gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de impact die de Omgevingswet heeft op de ambtelijke organisatie en de werkcultuur. Ze benaderen de nieuwe wet voor de leefomgeving vooral instrumenteel en met een ruimtelijk-juridische focus.

   Impact Omgevingswet onderschat

   Gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de impact die de Omgevingswet heeft op de ambtelijke organisatie en de werkcultuur. Ze benaderen de nieuwe wet voor de leefomgeving vooral instrumenteel en met een ruimtelijk-juridische focus. Experts voorzien dat forse aanpassingen van de organisatiestructuur en –cultuur nodig zijn. Maar de gemeentesecretaris – de functionaris die daarmee aan de slag moet - is nog beperkt betrokken bij de voorbereidingen van de stelstelwijziging.

  • Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. De omgevingswet brengt het werk van tien beleidssectoren en vier overheidslagen bij elkaar.

   Op weg naar integrale omgevingsinformatie

   Wat vergt de nieuwe Omgevingswet van de informatiehuishouding en wat gaat de ambtenaar daarvan merken? Weinig staat nog vast, maar burgers en bedrijven zullen wel sneller zaken kunnen afhandelen met de verantwoordelijke ambtenaren. Op bezoek bij het Kadaster.

  • Onder ambtenaren heerst angst om fouten te maken. Onzichtbaar zijn is veilig. Maar durven is belangrijker, zegt Nynke Schaaf (eerst ambtenaar, nu "verbinder"). De nieuwe Omgevingswet daagt ambtenaren daartoe uit. 'Sta voor je kennis en keuzes. Dat is je ambtelijke plicht.'

   Ambtenaar, laat je zien en horen

   Onder ambtenaren heerst angst om fouten te maken. Onzichtbaar zijn is veilig. Maar durven is belangrijker, zegt Nynke Schaaf (eerst ambtenaar, nu "verbinder"). De nieuwe Omgevingswet daagt ambtenaren daartoe uit. 'Sta voor je kennis en keuzes. Dat is je ambtelijke plicht.'

  • R.O.-bestuurders tijdens de deelsessie over de Omgevingswet op het VNG-jaarcongres. Foto: @MarijePloeg

   R.O.-feestje Omgevingswet risico voor integraliteit

   In grote meerderheid zijn het ruimtelijke ordenaars die de grote stelselwijziging bij gemeenten aan het voorbereiden zijn, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Antea Group onder gemeenteambtenaren. Een risico voor het integrale gedachtengoed van de nieuwe wet voor de leefomgeving.

  • Met de Omgevingswet veranderen de rollen van de overheid en de burger. Maar wat is de rol van de gemeenteraad?

   Wat is rol van de raad in Omgevingswet?

   Met de Omgevingswet veranderen de rollen van de overheid en de burger. Maar wat is de rol van de gemeenteraad? Bij de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet is daarover nog veel onduidelijk. Bij raadsleden zelf, maar ook bij wethouders.

  • Hbo-instellingen en universiteiten bereiden toekomstige professionals in de leefomgeving nog veel te weinig voor op de nieuwe wet. Dat constateert het Netwerk Jong Leefomgeving, waarin jonge professionals die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving zijn verenigd.

   ‘Onderwijs doet te weinig met Omgevingswet’

   De Omgevingswet is nog niet goed doorgedrongen in het hoger onderwijs. Hbo-instellingen en universiteiten bereiden toekomstige professionals in de leefomgeving nog veel te weinig voor op de nieuwe wet. Dat constateert het Netwerk Jong Leefomgeving, waarin jonge professionals die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving zijn verenigd.

  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied behoort met zijn razendsnelle digitalisering van werkprocessen tot de kopgroep voor de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet. Programmamanager van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Patricia Croese legt aan Binnenlands Bestuur uit wat de aanpak van NZKG zo succesvol maakt.

   Goed is goed genoeg voor razendsnel gedigitaliseerde omgevingsdienst

   Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied behoort met zijn razendsnelle digitalisering van werkprocessen tot de kopgroep voor de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet. Het leverde de dienst onlangs een verkiezing op voor winnaar van de Eenvoudig Beter Trofee. Programmamanager van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Patricia Croese legt aan Binnenlands Bestuur uit wat de aanpak van NZKG zo succesvol maakt.

  • De koepelorganisaties VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk zijn het eens over de kosten- en batenverdeling van de Omgevingswet.

   Verdeling kosten Omgevingswet rond

   De koepelorganisaties VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk zijn het eens over de kosten- en batenverdeling van de Omgevingswet. Gemeenten betalen jaarlijks zeventig procent van de uitvoeringskosten van het nieuwe stelsel, zo is afgesproken in een verdeelsleutel, met een maximum van veertig miljoen euro per jaar. Er komt geen korting op het Gemeente- en Provinciefonds.

  • Onteigening gebeurt straks niet meer door de Kroon; gemeenten en provincies kunnen daar zelf over besluiten. Dat wordt mogelijk door een aanpassing van de Onteigeninsgwet, die op gaat in de Omgevingswet.

   Gemeenten blij met versimpelen onteigening

   Onteigening gebeurt straks niet meer door de Kroon; gemeenten en provincies kunnen daar zelf over besluiten. Dat wordt mogelijk door een aanpassing van de Onteigeninsgwet, die op gaat in de Omgevingswet. Gemeenten en provincies zijn blij met de vereenvoudiging, maar hebben nog wel wat vragen.

  • De decentrale overheden zijn blij met de Omgevingswet, denkt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD). Zelf is ze tevreden over het verloop van het wetgevingsproces en de brede steun die ze wist te verwerven, zegt ze in een interview met Binnenlands Bestuur. ‘We hebben veel geïnvesteerd in het betrekken van partijen. Dat betekent ook af en toe iets inleveren.’

   Schultz: 'Decentrale overheden blij met Omgevingswet'

   De decentrale overheden zijn blij met de Omgevingswet, denkt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD). Zelf is ze tevreden over het verloop van het wetgevingsproces en de brede steun die ze wist te verwerven, ook deze week weer in de Eerste Kamer. De inhoud van de wet - het veelomvattende terrein van de leefomgeving - vraagt ook om brede steun, zegt ze in een interview met Binnenlands Bestuur. ‘We hebben daarom veel geïnvesteerd in het betrekken van partijen. Dat betekent ook af en toe iets inleveren.’

  • De Omgevingswet kan rekenen op brede steun in de Eerste Kamer. Daarvoor moest minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wel enkele toezeggingen doen. Participatie voor burgers moet beter worden verankerd en onomkeerbare omgevingsbesluiten mogen pas vier weken na het besluit in werking treden.

   Senaat steunt Omgevingswet; slijpt scherp randje weg

   De Omgevingswet kan rekenen op brede steun in de Eerste Kamer. Daarvoor moest minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dinsdag wel enkele toezeggingen doen. Participatie voor burgers moet beter worden verankerd en onomkeerbare omgevingsbesluiten mogen pas vier weken na het besluit in werking treden.

  • Vooral over de onderwerpen participatie en rechtsbescherming voor burgers, de eigen afwegingsruimte voor gemeenten en de financiering hebben veel partijen nog kritische vragen en opmerkingen.

   Rechtsbescherming Omgevingswet knelpunt in Senaat

   De Eerste Kamer verlangt nog diverse verbeteringen aan de Omgevingswet. Vooral over de onderwerpen participatie en rechtsbescherming voor burgers, de eigen afwegingsruimte voor gemeenten en de financiering hebben veel partijen nog kritische vragen en opmerkingen.

  • In een motie van GroenLinks roept de Kamer de regering op om ervoor te zorgen dat gemeenten handvatten krijgen om daadwerkelijk integrale besluiten over de leefomgeving te kunnen nemen, met oog voor gezondheid en duurzaamheid.

   Kamer schiet gemeenten te hulp bij Omgevingswet

   De Tweede Kamer voorziet grote problemen bij de implementatie van de Omgevingswet. In een motie van GroenLinks roept de Kamer de regering op om ervoor te zorgen dat gemeenten handvatten krijgen om daadwerkelijk integrale besluiten over de leefomgeving te kunnen nemen, met oog voor gezondheid en duurzaamheid. Een motie van de SP voor betere afstemming met de wet VTH is unaniem aanvaard.

  • Het RIVM stelt voor om het proces van vergunningverlening op te knippen in stappen. Na een eerste snelle beoordeling van de effecten van ruimtelijke plannen op de leefomgeving, wordt duidelijk of er meer informatie nodig is.

   RIVM: ‘Vergunning in stappen is goedkoper'

   De vergunningafhandeling kan ruimtelijke projecten kan een stuk sneller en goedkoeper als gemeenten, provincies en waterschappen een stapsgewijze aanpak kiezen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu om dat in de Omgevingswet te regelen.

  • Omgevingsplan Alphen aan den Rijn: flexibele functies voor een deel van het industrieterrein.

   Alphen en Boekel eerste met omgevingsplan

   Trots melden deze week twee gemeenten dat zij als eerste een omgevingsplan ter inzage leggen. Boekel en Alphen aan den Rijn draaien mee in een pilot om te experimenteren met het nieuwe instrument van de Omgevingswet.

  • Overheden die straks met de Omgevingswet gaan werken, moeten op tijd beginnen met het voorbereiden van de uitvoering, aldus de initiatiefnemers.

   Omgevingswet vraagt om actie

   Lokale bestuurders moeten nu in actie komen om het ambtelijk apparaat klaar te stomen voor de Omgevingswet. Zeven bestuurders van gemeenten, provincies en een waterschap vertellen in een online publicatie hoe zij hieraan werken. ‘Iedereen moet straks de dikke pillen met regeltjes durven loslaten’, stelt René Peerenboom, wethouder in Uden.

  • Bestuursrechtadvocaten Merel Holtkamp en Hugo Doornhof

   'Wet VTH sluit niet aan op Omgevingswet'

   Hoe kunnen gemeenten met de Omgevingswet straks integrale afwegingen over de fysieke leefomgeving maken nu ze voor een deel van hun uitvoeringstaken “strak in het pak genaaid” zitten bij de regionale omgevingsdiensten?

  • Hoewel de wet VTH in theorie slechts een formalisering zou zijn van de afspraken die al in 2007 door rijk, gemeenten en provincies zijn vastgelegd in een bestuursakkoord, zien gemeenten toch tal van ongewenste aanpassingen in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de afgelopen weken open stond ter consultatie.

   Kritiek op taakuitbreiding voor omgevingsdiensten

   Omgevingsdiensten dreigen een aanzienlijke takenuitbreiding te krijgen als gevolg van de wet VTH. Dat constateren gemeenten die reageerden via de internetconsultatie van het Wijzigingsbesluit Omgevingsrecht, een uitvoeringswet (AMvB) bij de wet VTH. Gemeenten zijn daar niet blij mee.

  • Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar’

   Rli: Afwegingsruimte gemeente niet goed in Omgevingswet

   In de uitvoeringsregels (AMvB’s) van de Omgevingswet is nog niet goed geregeld dat gemeenten meer eigen afwegingsruimte krijgen in beslissingen over de leefomgeving. Het is nog onzeker of de wet het werkelijk eenvoudiger en beter maakt voor burgers, bedrijven en gemeenten.

  • Vier lessen volgens adviesbureau Berenschot.

   Vier lessen van de 3D’s voor de Omgevingswet

   Bestuurders en ambtenaren die zich gaan bezighouden met de invoering van de Omgevingswet, doen er goed aan om terug te kijken naar die andere grote stelselwijziging: de decentralisaties op het sociaal domein (3D). Daar kunnen we van leren, stelt adviesbureau Berenschot.

  • Columnist Jan van den Broek pleit voor één AMvB in plaats van vier.

   ‘Eén AMvB Omgevingswet is pas echt eenvoudig beter'

   De uitvoeringsregels van de nieuwe Omgevingswet zouden moeten worden verwerkt in één Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), in plaats van de huidige vier die het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu heeft opgesteld. Dat stelt Jan van den Broek, juridisch adviseur Omgevingswet bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

  • Ook onderwerpen als sociale veiligheid, meer bewegen en minder stress zouden moeten terugkeren in het ruimtelijke beleid van overheden. De Nationale Omgevingsvisie kan daartoe een aanzet geven.

   Gezonde leefomgeving: meer dan schone lucht

   Gezondheid in de Omgevingswet moet niet alleen gaan over de fysieke leefomgeving. Ook onderwerpen als sociale veiligheid, meer bewegen en minder stress zouden moeten terugkeren in het ruimtelijke beleid van overheden. De Nationale Omgevingsvisie kan daartoe een aanzet geven.

  • De dorpskern van Vrouwenpolder is sfeervol opgeknapt. Ondernemers willen nu ook het toeristisch buitengebied aanpakken.

   Vrouwenpolder regelt het zelf

   Uitnodigingsplanologie, burgerinitiatieven; mooie begrippen in het moderne denken over de leefomgeving. Maar waar staan college en gemeenteraad als inwoners en ondernemers hun eigen plan trekken? Gemeente Veere ontdekte het gaandeweg en is enthousiast over de nieuwe rol.

  • Gemeenten lopen fors achter op de planning voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De planning was aanvankelijk dat bronhouders hun laatste gegevens voor oktober 2015 aanleverden. Inmiddels wordt verwacht dat 40 procent in januari 2016 de eindstreep haalt.

   Gemeenten lopen flink achter met BGT

   Gemeenten lopen fors achter op de planning voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De planning was aanvankelijk dat bronhouders hun laatste gegevens voor oktober 2015 aanleverden. Inmiddels wordt verwacht dat 40 procent in januari 2016 de eindstreep haalt.

  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in deze eerste consultatie- en toetsversies ook de resultaten verwerkt van de twintig botsproeven die het afgelopen jaar zijn gehouden.

   Eerste blik op AmvB’s Omgevingswet

   Over de deze zomer door de Tweede Kamer aangenomen Omgevingswet is praktisch iedereen tevreden. Maar hoe pakken de ambities en voornemens over de leefomgeving uit in de uitvoeringswetgeving waar gemeenten, provincies en waterschappen mee moeten werken vanaf 2018? Maandag ontvangen zij conceptversies van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s) voor een eerste reactie.

  • Maastricht pakte de ‘transformatie’ van het kazerneterrein vrijer aan dan gebruikelijk. In plaats van met een bestemmingsplan te komen waarin tot op de vierkante meter nauwkeurig is aangegeven welke type activiteit er geboden is, heette de gemeente alles welkom, mits het te scharen was onder de noemer ‘onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies’. Zo werd aangesloten op de Universiteit Maastricht, de onderwijsinstelling waarmee de stad zich graag afficheert.

   Wat anders: bestemmen ‘met elastiek’

   Voor de transformatie van de leegstaande Tapijnkazerne werkt Maastricht met een volledig flexibel bestemmingsplan. ‘Het kan eigenlijk alle kanten op, al naar gelang de behoefte.’ De Tapijnkazerne in Maastricht is niet meer wat het was: kazerne. In 2010 vertrokken de laatste militairen en in 2013 verkocht het rijk de grond: een dozijn voetbalvelden groot, inclusief gebouwen. De gemeente wilde het tegen de binnenstad aan gelegen complex, waar iedereen altijd omheen moest, bij de stad trekken.

  • Met een wet kun je geen land inrichten, wel met politieke keuzes, zegt Co Verdaas, voorheen gedeputeerde, nu adviseur. Toch kan de Omgevingswet helpen in de strijd tegen leegstand. ‘Omgevingsplan en omgevingsvisie zijn een correctie op het visieloos plannen maken.’

   ‘Tegen visieloos ontwikkelen helpt geen wet’

   Met een wet kun je geen land inrichten, wel met politieke keuzes, zegt Co Verdaas, voorheen gedeputeerde, nu adviseur. Toch kan de Omgevingswet helpen in de strijd tegen leegstand. ‘Omgevingsplan en omgevingsvisie zijn een correctie op het visieloos plannen maken.’

  • Het nieuwe centrumplan van Ommen, uitgewerkt volgens de thema's uit de omgevingsvisie.

   Lessen uit de eerste omgevingsvisie van Nederland

   Ommen was in 2013 de eerste gemeente in Nederland die een omgevingsvisie vaststelde. Er kwamen niet alleen ambities en ideeën in over de fysieke leefomgeving, maar ook over de economie en het sociaal domein. Wat kunnen we leren van Ommen?

  • Uitvoering van een door de Kamer aanvaarde motie kan een groot deel van de beoogde (tijd)winst van de Omgevingswet ongedaan maken. Dat stelt Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft.

   Tijdwinst Omgevingswet dreigt te verdampen

   Uitvoering van een door de Kamer aanvaarde motie kan een groot deel van de beoogde (tijd)winst van de Omgevingswet ongedaan maken. Die motie stelt dat in bepaalde gevallen eerst advies aan de Hoge Raad moet worden gevraagd, voordat een besluit kan worden genomen. Met deze tussenstappen ondervindt de procedure minimaal een jaar vertraging.

  • De ontwikkeling van het ICT-stelsel van de Omgevingswet is een enorm project met vele kritisch meekijkende ogen. Uiteindelijk moet er uit het project een realtime 3D-omgeving ontstaan, zo vertelt Marjan Bevelander over uitdagingen en knelpunten van de wet aan Binnenlands Bestuur.

   ‘Laan van de leefomgeving als een soort Sim City’

   De ontwikkeling van het ICT-stelsel van de Omgevingswet is een enorm project met vele kritisch meekijkende ogen. Uiteindelijk moet er uit het project een realtime 3D-omgeving ontstaan, zo vertelt Marjan Bevelander over uitdagingen en knelpunten van de wet aan Binnenlands Bestuur.

  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan een verbeterde versie van de ladder voor duurzame verstedelijking. Op het instrument is veel kritiek.

   Nieuwe versie ladder duurzame verstedelijking in de maak

   Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan een verbeterde versie van de ladder voor duurzame verstedelijking. Op het instrument is veel kritiek. Het moet ervoor zorgen dat nieuwe bouwplannen worden afgestemd op de regionale behoefte, maar leidt vooral tot een hausse aan juridische procedures om plannen tegen te houden.

  • De bouwsector wijst erop dat er op het gebied van bouwen en wonen een groot aantal dossiers en onderwerpen ligt waaraan het ministerie – samen met de sector – werkt, zoals het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw, de herziening van de bouwregelgeving in het kader van de Omgevingswet, de financieringsproblematiek in de koopwoningsector enzovoort.

   Bouwsector vreest incapabel BZK

   De voorgenomen reorganisatie van Binnenlandse Zaken (BZK) is een slechte zaak. De Nederlandse bouwsector is bang dat een ‘uitgekleed’ ministerie onvoldoende gewicht in de schaal kan leggen om de belangen van de gebouwde omgeving adequaat te behartigen.

  • Rijkswaterstaat krijgt een coördinerende rol bij de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten, provincies en waterschappen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het onderzoek leiden naar een eerlijke verdeling van lasten en baten. Dat zijn de decentrale overheden overeen gekomen met het rijk. Deze en andere afspraken staan in het bestuursakkoord implementatie Omgevingswet.

   Rijkswaterstaat coördineert invoering Omgevingswet

   Rijkswaterstaat krijgt een coördinerende rol bij de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten, provincies en waterschappen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het onderzoek leiden naar een eerlijke verdeling van lasten en baten. Dat zijn de decentrale overheden overeen gekomen met het rijk. Deze en andere afspraken staan in het bestuursakkoord implementatie Omgevingswet.

  • De Tweede Kamer steunt, met veel complimenten aan ambtenaren en minister Melanie Schultz, de Omgevingswet. Bij de plenaire behandeling bleek woensdagavond dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om permanent te kunnen afwijken van milieunormen. Daarmee wordt het mogelijk om te wonen op “unieke locaties” en daarbij hinder van geluid of stank te accepteren.

   Steun en complimenten voor Omgevingswet

   De Tweede Kamer steunt, met veel complimenten aan ambtenaren en minister Melanie Schultz, de Omgevingswet. Bij de plenaire behandeling bleek woensdagavond dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om permanent te kunnen afwijken van milieunormen. Daarmee wordt het mogelijk om te wonen op “unieke locaties” en daarbij hinder van geluid of stank te accepteren.

  • Pleidooi voor aanpassen archeologieregels van NEPROM, LTO-Nederland en Cascade

   ‘Archeologieregels moeten realistischer’

   Gemeenten wijzen te veel gebieden aan als archeologisch zoekgebied. Onderzoeken lopen op niets uit, waardoor ontwikkelaars en andere initiatiefnemers onnodig kosten maken en het draagvlak voor archeologisch onderzoek bij het bedrijfsleven terugloopt. In de Omgevingswet moet dat worden gerepareerd.

  • Provinciekoepel IPO heeft na de moeizaam tot stand gekomen afspraken met gemeenten, waterschappen en het rijk liever geen inmenging van het parlement over de bestuurlijke verhoudingen in de Omgevingswet. GGD GHOR Nederland is juist blij met de inbreng van de Tweede Kamer over het onderwerp gezondheid.

   IPO: ‘Vertrouw op afspraken over Omgevingswet’

   Provinciekoepel IPO heeft na de moeizaam tot stand gekomen afspraken met gemeenten, waterschappen en het rijk liever geen inmenging van het parlement over de bestuurlijke verhoudingen in de Omgevingswet. GGD GHOR Nederland is juist blij met de inbreng van de Tweede Kamer over het onderwerp gezondheid.

  • De ruimte die gemeenten krijgen om ontwikkelingen met een risico voor de volksgezondheid tegen te houden, wordt in de Omgevingswet explicieter omschreven. En het parlement maakt nog voor het zomerreces de keuze voor een al dan niet verplichte omgevingsvisie voor gemeenten. Dat is de uitkomst van het tweede wetgevingsoverleg over de Omgevingswet.

   Meer duidelijkheid over gezondheid in Omgevingswet

   De ruimte die gemeenten krijgen om ontwikkelingen met een risico voor de volksgezondheid tegen te houden, wordt in de Omgevingswet explicieter omschreven. En het parlement maakt nog voor het zomerreces de keuze voor een al dan niet verplichte omgevingsvisie voor gemeenten. Dat is de uitkomst van het tweede wetgevingsoverleg over de Omgevingswet.

  • Hoe vallen de kosten en baten van de Omgevingswet uit, zowel voor rijk als provincies en gemeenten? Dat is een van de belangrijkste vragen van de fracties in de Tweede Kamer tijdens het eerste mondelinge debat over de nieuwe wet. Zorgen zijn er ook over gezondheidsnormen en het ambitieuze ict-traject, de Laan van de Leefomgeving.

   Zorgen over kosten, ict en gezondheid in Omgevingswet

   Hoe vallen de kosten en baten van de Omgevingswet uit, zowel voor rijk als provincies en gemeenten? Dat was een van de belangrijkste vragen van de fracties in de Tweede Kamer tijdens het eerste mondelinge debat maandag over de nieuwe wet. Zorgen zijn er ook over gezondheidsnormen en het ambitieuze ict-traject, de Laan van de Leefomgeving.

  • De focus van de rijksoverheid ligt op steden en topsectoren, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG wil meer oog voor wat er speelt in het landelijk gebied.

   Rijk mist aandacht voor landelijk gebied

   Terwijl het overgrote deel van Nederland uit landelijk gebied bestaat, heeft het rijk nauwelijks aandacht voor de trends en problemen in buitengebieden. De focus van de rijksoverheid ligt op steden en topsectoren, stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG wil meer oog voor wat er speelt in het landelijk gebied.

  • M.e.r-voorzitter Kees Linse

   Voorzitter bezorgd over terugloop m.e.r-adviezen

   De Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft in 2014 ongeveer 40 procent minder adviezen uitgebracht dan in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het woensdag gepresenteerde jaarverslag. Voorzitter Kees Linse hoopt wel dat het milieubelang in de ruimtelijke procedures voldoende geborgd blijft: ‘Schiphol, schaliegas, energieakkoord: er komen veelomvattende dossiers aan met mogelijk grote gevolgen voor de leefomgeving’.

    

  • Onbegrijpelijk vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze pleiten voor een apart hoofdstuk Bedrijven in de wet.

   ‘Het woord bedrijf komt in de Omgevingswet niet voor’

   Ondernemers zijn, naast burgers, de belangrijkste gebruikers van de Omgevingswet. Voor hen moeten de regels over de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter worden. Toch komt het woord “bedrijf” in de hele Omgevingswet niet voor. Onbegrijpelijk vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze pleiten voor een apart hoofdstuk Bedrijven in de wet.

  • De mogelijkheden van de Tweede Kamer om invloed uit te oefenen op normen in de wet, zijn iets verbeterd, maar zeker niet optimaal.

   Sturing op Omgevingswet door parlement blijft beperkt

   De Tweede Kamer staat nog steeds goeddeels aan de zijlijn bij het invullen van de Omgevingswet. In de conceptwet waren de regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden niet opgenomen. De regering deed aanpassingen na dit kritiekpunt van de Raad van State, maar die hebben niet gezorgd voor meer regels in de wet. De mogelijkheden van de Tweede Kamer om daarop invloed uit te oefenen, zijn iets verbeterd, maar zeker niet optimaal.

  • Uit circa 150 lokale experimenten komt kennis en ervaring met het soepeler omgaan met regelgeving, zowel in de bouw als in de leefomgeving. Bijna veertig gemeenten werken al aan een omgevingsplan, het nieuwe instrument dat in 2018 het bestemmingsplan vervangt.

   ‘Omgevingswetdenken neemt vlucht door Crisiswet’

   Vijf jaar Crisis- en herstelwet (Chw) heeft bij veel gemeenten het werken in de geest van de Omgevingswet in beeld gebracht. Uit circa 150 lokale experimenten komt kennis en ervaring met het soepeler omgaan met regelgeving, zowel in de bouw als in de leefomgeving. Bijna veertig gemeenten werken al aan een omgevingsplan, het nieuwe instrument dat in 2018 het bestemmingsplan vervangt.

  • Niet eenvoudig overigens om te maken, stelt Utrecht, een van de circa dertig gemeenten die proefdraaien met de omgevingsvisie.

   Omgevingsvisie mogelijk toch verplicht voor gemeenten

   De omgevingsvisie wordt waarschijnlijk toch een verplicht instrument voor gemeenten in de Omgevingswet. Gemeenten vinden het belangrijk om hun visie op de leefomgeving op papier te zetten, merkt Arjan Nijenhuis, plaatsvervangend directeur van het Omgevingswetprogramma Eenvoudig Beter van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Niet eenvoudig overigens om te maken, stelt Utrecht, een van de circa dertig gemeenten die proefdraaien met de omgevingsvisie.

  • De invoering van een nieuw digitaal stelsel voor de Omgevingswet kost naar schatting 215 miljoen euro aan opstartkosten. Daarvan komt 85 miljoen voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. Jaarlijks is 47 miljoen euro nodig voor exploitatie en doorontwikkeling.

   ICT Omgevingswet kost 215 miljoen

   De invoering van een nieuw digitaal stelsel voor de Omgevingswet kost naar schatting 215 miljoen euro aan opstartkosten. Daarvan komt 85 miljoen voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. Jaarlijks is 47 miljoen euro nodig voor exploitatie en doorontwikkeling.

  • Foto: www.zaanstreek.nl

   Zaanstad wint Eenvoudig Beter trofee

   Met een project voor herontwikkeling van het historische industrieterrein De Hemmes, is gemeente Zaanstad winnaar van de jaarlijkse Omgevingswetprijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Nu al Eenvoudig Beter-trofee 2014. 

  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) probeert dat te regelen in een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB). Die ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

   I&M wil lokale ruimte voor gezondheidseisen veehouderij

   Gemeenten kunnen naar verwachting binnen enkele weken veehouders extra gezondheids- en duurzaamheidseisen opleggen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) probeert dat te regelen in een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB). Die ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

  • Architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout is vóór de aankomende versimpeling van de ruimtelijke regels, met een sterkere rol voor gemeenten en voor de samenleving en onderschrijft dat de ruimtelijke wetgeving aan herziening toe is. De decentralisatie in de nieuwe Omgevingswet, die in 2018 wordt ingevoerd, acht hij onvermijdelijk.

   Terugtrekken overheid gevaarlijk voor landschap

   Nederland kent unieke landschappen en stadsbeelden, fraai ingepaste infrastructuur. Maar door de Omgevingswet kunnen we onze planningstraditie kwijtraken, zegt hoogleraar Wouter Vanstiphout. Deze maand komt hij met zijn advies over de nieuwe wet.

  • In een brief aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu stelt de VNG dat de wet het gemeenten niet waard is ‘ons hoofd in een financiële strop te steken.’

   VNG trapt op rem Omgevingswet

   De gemeenten zijn niet van plan eenzijdig op te draaien voor de 600 miljoen euro besparing die de Omgevingswet moet opleveren. In een brief aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu stelt de VNG dat de wet het gemeenten niet waard is ‘ons hoofd in een financiële strop te steken.’

  • De watertoets blijft behouden als instrument waarmee overheden toetsen of ruimtelijke plannen niet botsen met waterbelangen. Daar gaat het Rijk voor zorgen, meldt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in de begroting van haar departement. Een verplichte toets lijkt er niet te komen.

   Schultz wil 'moderne' watertoets zonder overlegplicht

   De watertoets blijft behouden als instrument waarmee overheden toetsen of ruimtelijke plannen niet botsen met waterbelangen. Daar gaat het Rijk voor zorgen, meldt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in de begroting van haar departement. Een verplichte toets lijkt er niet te komen.

  • De wetenschappelijke onderbouwing voor de relatie tussen veehouderijen en gezondheidsrisico's ontbreekt. Dat stelt het IPO.

   Wet dieraantallen 'onuitvoerbaar' voor provincies

   Provincies kunnen niet uit de voeten met de nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat gemeenten en provincies het aantal dieren in veehouderijen kunnen beperken vanwege gezondheidsrisico’s. Het IPO (Interprovinciaal Overleg) heeft het wetsvoorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) als “onuitvoerbaar” bestempeld. 

  • Met een zogeheten ICT Haalbaarheidstoets wil het ministerie van I&M erachter komen of de geplande Laan van de Leefomgeving, een digitaal stelsel rond de Omgevingswet, wel haalbaar is.

   I&M toetst haalbaarheid Laan van de Leefomgeving

   Met een zogeheten ICT Haalbaarheidstoets, waarvoor ICT-bedrijven worden uigenodigd, wil het ministerie van I&M erachter komen of de geplande Laan van de Leefomgeving, een digitaal stelsel rond de Omgevingswet, wel haalbaar is. Marktpartijen moeten immers een groot deel van het stelsel invullen.

  • Minister Blok stelt in het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw dat gemeenten en provincies de mogelijkheid houden om in te grijpen als zij vermoeden dat er iets mis is.

   Private toetsing eerst voor eenvoudige bouwwerken

   Gemeenten gaan het toetsen van bouwplannen stap voor stap uit handen geven aan de markt. Als eerste geldt dat voor bouw en verbouw van woningen, kleine flats en eenvoudige bedrijfsgebouwen, tachtig procent van alle bouwwerken. In een later stadium volgen bibliotheken, gemeentehuizen en hoge flats. Uiteindelijk geldt het stelsel ook voor zeer complexe bouwwerken, zoals een metrostation, ziekenhuis of voetbalstadion. Gemeenten en provincies houden de mogelijkheid om in te grijpen als zij vermoeden dat er iets mis is.

  • Dat stelt de Commissie Stedelijke Herverkaveling in het advies dat zij overhandigde aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

   'Stedelijke herverkaveling geen goedkope onteigening'

   Met een experimenteerwet moet het op korte de mogelijk worden dat gemeenten het instrument stedelijke herverkaveling kunnen gaan gebruiken. Dat stelt de Commissie Stedelijke Herverkaveling in het advies dat zij gisteren overhandigde aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Het instrument is niet bedoeld als methode voor goedkope onteigening, klonk daarbij de waarschuwing aan gemeenten.

  • Ambtenaren, burgers en bedrijven kunnen straks beter hun weg vinden in de brij aan informatie over de leefomgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) werkt aan een nieuw digitaal stelsel: de Laan van de Leefomgeving. Dat moet ervoor zorgen dat de Omgevingswet goed kan worden uitgevoerd.

   Omgevingswet gebaat bij nieuwe digitale aanpak

   Ambtenaren, burgers en bedrijven kunnen straks beter hun weg vinden in de brij aan informatie over de leefomgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) werkt aan een nieuw digitaal stelsel: de Laan van de Leefomgeving. Dat moet ervoor zorgen dat de Omgevingswet goed kan worden uitgevoerd. I&M presenteerde het stelsel donderdag tijdens de informatiebijeenkomst over de Omgevingswet in Utrecht.

  • Met eenvoudigere en betere regels en procedures in het fysieke domein past het omgevingsrecht beter bij de komende tijd, vindt de VNG.

   VNG en IPO tevreden over Omgevingswet

   Gemeenten en provincies zijn tevreden over het wetsvoorstel Omgevingswet dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Daarmee is een betekenisvolle stap gezet naar toekomstbestendig omgevingsrecht, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie. De Unie van Waterschappen wacht nog op duidelijkheid.

    

  • Ook moet dat besluit gebaseerd zijn op beleid dat door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze eisen stelt de nieuwe Omgevingswet aan het interventie-instrument voor provincies, de reactieve aanwijzing.

   Reactieve aanwijzing mag alleen na overleg gemeente

   Als provincies ruimtelijke plannen van gemeenten willen blokkeren, mag dat alleen nadat daarover bestuurlijk contact is geweest met die gemeente. Ook moet dat besluit gebaseerd zijn op beleid dat door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze eisen stelt de nieuwe Omgevingswet aan het interventie-instrument voor provincies, de reactieve aanwijzing.

  • Minister Schultz komt terug op de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die het provincies onmogelijk zou kunnen maken een actief detailhandelsbeleid te voeren.

   Provincies kunnen megastores toch tegenhouden

   Provincies houden de mogelijkheid om plannen voor grootschalige winkelcomplexen aan de randen van de stad tegen te houden. Minister Schultz komt terug op de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die het provincies onmogelijk zou kunnen maken een actief detailhandelsbeleid te voeren.

  • De minister van Infrastructuur en Milieu is niet van plan om in de Omgevingswet gehoor te geven aan de roep om gezondheidsnormen in de wet, of toetsen voor veiligheid, natuur of kwaliteit van de omgeving, zegt ze in een interview met Binnenlands Bestuur.

   Mogelijk toch watertoets in Omgevingswet

   Minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) is niet van plan om in de Omgevingswet gehoor te geven aan de roep om gezondheidsnormen in de wet, of toetsen voor veiligheid, natuur of kwaliteit van de omgeving. Alleen de watertoets maakt nog een kans, zegt Schultz in een interview met Binnenlands Bestuur van deze week.

  • Gemeentelijke bestemmingsplannen zijn niet altijd afgestemd op de bovenliggende provinciale verordening. Dat leidt tot juridische gaten in de dijk.

   Bestemmingsplan wijkt vaak af van verordening

   Gemeentelijke bestemmingsplannen stroken lang niet altijd met de vigerende provinciale verordeningen. En als het waterschap er dan ook nog een verschillend label aan hangt, leidt dat zomaar tot ‘juridische gaten in de dijk’.

  • Apeldoorn krijgt de Nu al Eenvoudig Beter-trofee, vanwege haar zogenoemde 'kookboeken' voor de ontwikkeling van de omgeving. Daarin staan handvatten voor initiatieven in de openbare ruimte.

   Apeldoorn wint Omgevingswetprijs

   De gemeente Apeldoorn is door ruim honderd bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen uitgeroepen tot winnaar van de Nu al Eenvoudig Beter-trofee. Apeldoorn geeft met zogenoemde 'kookboeken' voor de ontwikkeling van de omgeving handvatten voor initiatieven in de openbare en fysieke ruimte.

    

  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) denkt via de methode verschillende milieugezondheidsrisico’s onder één noemer te kunnen brengen. Dat moet het mogelijk maken gezondheid mee te wegen in de ruimtelijke inrichting en planvorming.

   Overheden: gezondheidsnormen in nieuwe Omgevingswet

   Hoeveel longkankerdoden scheelt een snelheidsverlaging? Welk effect heeft het toestaan van meer nachtelijk fabriekslawaai op de gesteldheid van omwonenden? Het RIVM werkt aan een methode om ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen toetsen op gezondheidsrisico’s.

  • Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen in de toekomst worden getoetst op gezondheidsrisico’s. Het RIVM ontwikkelt een methode om verschillende milieugezondheidsrisico’s onder één noemer te brengen.

   Overheden willen gezondheidsnormen in Omgevingswet

   Hoeveel longkankerdoden scheelt een snelheidsverlaging, en welk effect heeft het toestaan van meer nachtelijk fabriekslawaai op de gesteldheid van omwonenden? Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen in de toekomst worden getoetst op gezondheidsrisico’s. Het RIVM ontwikkelt een methode om verschillende milieugezondheidsrisico’s onder één noemer te brengen.

  • Op bestuurlijk niveau schuiven gemeenten de Omgevingswet door naar de volgende collegeperiode, blijkt uit onderzoek van Oranjewoud.

   Gemeenten schuiven Omgevingswet voor zich uit

   Meer dan drie kwart van de gemeenten houdt zich op bestuurlijk niveau nog niet bezig met de Omgevingswet. Veel gemeenten zien de wetswijzigingen bovendien als “oude wijn in nieuwe zakken”. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Oranjewoud onder honderd gemeenten.

  • Die zorg uitten de Zuid-Hollandse milieugedeputeerde Rik Janssen en deskundigen tijdens de Dag van de Omgevingswet.

   Zorgen over verdwijnen 'inrichting' uit Omgevingswet

   Het verdwijnen van het begrip 'inrichting' in de nieuwe Omgevingswet geeft problemen voor bedrijven en bedrijventerreinen. Die zorg uitten de Zuid-Hollandse milieugedeputeerde Rik Janssen en deskundigen tijdens de Dag van de Omgevingswet, georganiseerd door VVM (netwerk van milieuprofessionals) gisteren in Den Haag.

  • De adviesrol van de brandweer bij bouwinitiatieven is niet goed geregeld. En het plan om bouwkundige toetsing uit te besteden aan de markt is, zonder de brandweer als adviseur, ook slecht voor de veiligheid van gebouwen, gebruikers en brandweerpersoneel.

   Brandweer mist aandacht voor veiligheid in Omgevingswet

   De nieuwe Omgevingswet heeft te weinig aandacht voor veiligheid, vindt Brandweer Nederland. De adviesrol van de brandweer bij bouwinitiatieven is niet goed geregeld. En het plan om bouwkundige toetsing uit te besteden aan de markt is, zonder de brandweer als adviseur, ook slecht voor de veiligheid van gebouwen, gebruikers en brandweerpersoneel.

  • De nieuwe Omgevingswet heeft te weinig aandacht voor veiligheid, vindt Brandweer Nederland. Een veilige leefomgeving mag dan een hoofddoelstelling uit de Omgevingswet zijn, in de conceptversie van de wet heeft het veiligheidsbelang nauwelijks een plek.

   Zorgen brandweer over veiligheid in nieuwe Omgevingswet

   De adviesrol van de brandweer bij bouwinitiatieven is niet goed geregeld in de Omgevingswet. En het plan om bouwkundige toetsing uit te besteden aan de markt is, zonder de brandweer als adviseur, ook slecht voor de veiligheid van gebouwen, gebruikers en brandweerpersoneel.

  • Gemeenten vullen meer beleidsvrijheid en afwegingsruimte echt niet onbezonnen in, zegt de minister van I&M in interview met Oranjewoud.

   Schultz: ‘Vertrouw op lokale democratie bij Omgevingswet’

   De Omgevingswet gaat, met meer beleidsvrijheid en afwegingsruimte voor gemeenten, heus niet ten koste van de rechtszekerheid van burgers en bedrijven. Critici zouden wat meer vertrouwen mogen hebben in de controlerende werking van de lokale democratie. Dat zegt minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) in een interview met Innoranje, het magazine van Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud.

  • Ze moeten zich aanpassen aan de nieuwe filosofie. Geen 'nee, tenzij', maar 'ja, mits'. Dat stelt Robert Forkink van ingenieursbureau Oranjewoud.

   Gedrag ambtenaren moet veranderen voor Omgevingswet

   De vele knelpunten waar gemeenten en andere gebruikers tegenaan lopen in het omgevingsrecht, zijn niet op te lossen met enkel nieuwe regelgeving. Dat vraagt om een gedragsverandering bij ambtenaren en andere gebruikers van het omgevingsrecht. ‘Een houding van er samen uit willen komen’.

  • Aanvullende afspraken met gemeenten, provincies en waterschappen ondermijnen integrale karakter van Omgevingswet, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

   'Afspraken met IPO, VNG, UvW ondergraven Omgevingswet'

   Er komt weinig van het integrale karakter van de Omgevingswet terecht als minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu met gemeenten, provincies en waterschappen nog aparte afspraken maakt over de wet. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van de onlangs gemaakte afspraken met de Unie van Waterschappen.

  • Gemeenten en provincies kunnen straks regels stellen aan megastallen als de volksgezondheid in het geding is

   'Gemeenten en provincies kunnen groei veehouderij stoppen'

   De nieuwe regels waarmee gemeenten en provincies volksgezondheid kunnen laten meewegen bij vergunningen voor veehouderijen, zijn een keerpunt voor de veehouderij. ‘Het kabinet stelt grenzen aan de groei en geeft meer aandacht aan volksgezondheid’, zegt Hugo Backx, directeur van GGD Hart voor Brabant.

  • Harde woorden die eerder klonken over een interventie-instrument in ruimtelijke ordening lijken van tafel.

   VNG accepteert toch bemoeienis provincies

   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is in gesprek met provincies over de uitwerking van een interventie-instrument. De harde woorden van verzet die eerder klonken tegen de bemoeienis van provincies met de ruimtelijke ordening, lijken daarmee van tafel.

  • Dat constateert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in de studie Milieueffectentoets Wetsvoorstel Omgevingswet.

   Omgevingswet gaat ten koste van natuur en milieu

   De nieuwe Omgevingswet mag dan goed zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen; de wet gaat wel ten koste van natuur en milieu. Dat constateert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in de studie Milieueffectentoets Wetsvoorstel Omgevingswet, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de Tweede Kamer.

  • Ook is in de conceptwet geen bestuurslaag verantwoordelijk gesteld voor de ontwerpkwaliteit van alles dat verder gaat dan een bouwwerk

   Te weinig oog voor kwaliteit in Omgevingswet

   In de nieuwe Omgevingswet is de zorg voor kwaliteit van openbare ruimten zoals pleinen, wegen, bossen en dijken niet goed geregeld. Ook is in de conceptwet geen bestuurslaag verantwoordelijk gesteld voor de ontwerpkwaliteit van alles dat verder gaat dan een bouwwerk. Dat stelt het College van Rijksadviseurs (CRA) in een ongevraagd advies aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

  • Tussen de koepels voor gemeenten (VNG) en provincies (IPO) is onenigheid ontstaan over de mogelijkheid van provincies om lagere overheden hun wil op te leggen.

   Gemeenten en provincies botsen over macht

   Tussen de koepels voor gemeenten (VNG) en provincies (IPO) is onenigheid ontstaan over de mogelijkheid van provincies om lagere overheden hun wil op te leggen. In de Omgevingswet komt daarvoor alsnog een ‘interventie-instrument’, meldt het IPO verheugd. ‘Dit komt als een duveltje uit een doosje’, reageert de VNG.

  • De rol van waterschappen als bevoegd gezag over waterkwaliteit en -veiligheid is niet vastgelegd in de toetsversie van de Omgevingswet, vindt Unie van Waterschappen (UvW)

   UvW mist rol waterschap in Omgevingswet

   De rol van waterschappen als bevoegd gezag over waterkwaliteit en -veiligheid is niet vastgelegd in de toetsversie van de Omgevingswet. De Unie van Waterschappen (UvW) maakt zich daar zorgen over. ‘Zo kunnen we niet optreden bij calamiteiten’, zegt Peter Glas, voorzitter van de UvW.

  • Het besluit zorgt ervoor dat een aantal regelingen voor bouwprojecten in de toekomst in stand blijft, waardoor ze meer zekerheid hebben.

   Crisis- en herstelwet blijft tot 2017

   3 reacties

   De Crisis- en herstelwet, bedoeld om bouwprojecten sneller uit te kunnen voeren en daarmee de crisis tegen te gaan, wordt een permanente wet, in ieder geval tot 2017.

  • In het voorstel voor de Omgevingswet worden vast drie instrumenten uit het wetsvoorstel natuurbescherming opgenomen.

   Wet Natuurbescherming gaat op in Omgevingswet

   De Wet natuurbescherming gaat op termijn op in de Omgevingswet. In het voorstel voor de Omgevingswet worden vooruitlopend daarop vast drie instrumenten uit het wetsvoorstel natuurbescherming opgenomen: het beheerplan voor Natura 2000-gebieden, onderdelen van de op te stellen natuurvisie en de vergunningsprocedure.

  • Zodra de Omgevingswet ingaat, wordt automatisch elk bestemmingsplan een omgevingsplan. Gemeenten hebben daar dus geen extra werk aan

   VNG: instrument omgevingsplan aanwinst voor gemeenten

   Het nieuwe instrument voor ruimtelijke ordening – het omgevingsplan – is een aanwinst voor gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tevreden over de uitkomst van de Omgevingswetdiscussie met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

  • Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen, heeft er weer vertrouwen in na gesprek met ministerie, provincies en gemeenten

   Waterschappen zien het weer zitten met Omgevingswet

   De waterschappen kijken kritisch naar dit kabinet. Niet alleen stuurt Rutte 2 aan op opschaling en uiteindelijk opheffing van de waterschappen. Voor het zover is wordt er stevig bezuinigd en dreigt de nieuwe Omgevingswet bevoegdheden van de waterschappen in te perken. De Unie van Waterschappen (UvW) protesteert. Voorzitter Peter Glas heeft na een gesprek deze week met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeenten en provincies weer vertrouwen in de nabije toekomst.

  • Om levens te redden zouden de waterschappen onveilige bouwplannen zelf willen kunnen tegenhouden. Op dit moment kan het waterschap slechts advies geven.

   Dijkgraaf: ‘Onveilig bouwplan zelf blokkeren’

   Het is mooi dat minister Melanie Schultz campagne voert voor overlevingspakketten in geval van een watersnoodramp. Maar om levens te redden zouden de waterschappen liever onveilige bouwplannen zelf willen kunnen tegenhouden. Dijkgraaf Toine Poppelaars van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen reageerde op het interview van de minister in De Volkskrant afgelopen weekend.

  • Jan van den Broek schreef een proefschrift over het systematisch bundelen van wetten en regels

   'Slechts één eis aan Omgevingswet: weg met complexiteit'

   Is het bundelen van wetten en regels, zoals in de Omgevingswet, puur politiek? Of kan ook worden voldaan aan de wetenschappelijke – en voor de hand liggende - eis dat het leidt tot minder complexiteit? Dat kan, betoogt Jan van den Broek, vorige maand in Maastricht gepromoveerd op onderzoek hiernaar. Maar het valt niet mee.

  • Het Omgevingsloket Online (OLO) blijkt voor onervaren aanvragers van omgevingsvergunningen voor een 'huis-tuin-en keuken-project' te ingewikkeld.

   Omgevingsloket Online moet simpeler voor eenvoudige projecten

   Het Omgevingsloket Online (OLO) blijkt voor onervaren aanvragers van omgevingsvergunningen voor een 'huis-tuin-en keuken-project' te ingewikkeld. De opvolger ('OLO 3') moet praktischer, maar wellicht ook uitgebreider, door er bijvoorbeeld een processysteem van te maken en uit te gaan van differentiatie in aanvragers.

  • Minister herkent kritiek van eigen adviseurs niet. Zeven ministeries werken juist goed samen aan de nieuwe wet.

   Schultz: Geen strijd ministeries over Omgevingswet

   Volgens minister Schultz is geen sprake van een 'stammenstrijd tussen ministeries' die betrokken zijn bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Het proces verloopt goed, meldt de minister van Infrastructuur en Milieu. Ze hoopt binnenkort de concept-wet te kunnen voorleggen aan de bestuurlijke partners, de vijf adviescommissies en de formeel toetsende instanties

  • Maar blijft geloven in de omgevingsverordening als flexibel instrument voor gebiedsontwikkeling in gemeenten.

   Ministerie blijft geloven in omgevingsverordening

   Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) blijft pleiten voor de omgevingsverordening, het instrument dat in de nieuwe Omgevingswet het bestemmingsplan vervangt. Dat daardoor de problemen voor gemeenten groter worden, is onjuist, stelt I&M.

  • In de praktijk van gebiedsontwikkeling is het voor beide groepen nu goed geregeld, zegt Friso de Zeeuw. Daarom zien ze de omgevingsverordening niet zitten.

   Kritiek op bestemmingsplan is verstomd

   Het is het meest omstreden planologische instrument in het lokale bestuur: het bestemmingsplan. De afgelopen jaren werd het breed bekritiseerd. Maar het zijn de critici van toen die het bestemmingsplan nu alsnog verdedigen, constateert Friso de Zeeuw.

  • Een Omgevingswet zonder bestemmingsplan maakt de ruimtelijke ordening voor gemeenten nog problematischer. Dat blijkt uit een praktijkonderzoek

   Gemeenten willen bestemmingsplan niet kwijt

   Een Omgevingswet zonder bestemmingsplan maakt de ruimtelijke ordening voor gemeenten nog problematischer. Dat blijkt uit een praktijkonderzoek naar de knelpunten voor gemeenten in het omgevingsrecht. Het bestemmingsplan moet blijven, is nu de boodschap van de VNG, en de Omgevingswet moet stapsgewijs worden ingevoerd.

  • De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water die relevant zijn voor gebiedsontwikkeling.

   Nooit meer pesten

   De Omgevingswet moet uiterlijk in 2018 afrekenen met het regelmoeras bij elke gebiedsontwikkeling. Gemeenten en provincies oefenen al. Met succes: ‘Planologie is niet langer leidend maar faciliteert.’

  • Voortaan zijn er in de gemeente Ommen alleen nog maar de thematische bestemmingsplannen: Wonen, Werken, Centrum, Kleine kernen en Buitengebied.

   Ommen schrapt 28 bestemmingsplannen

   In Ommen hebben burgers voortaan nog maar met vijf bestemmingsplannen te maken. Alle 33 oude plannen zijn ondergebracht in thematische bestemmingsplannen: Wonen, Werken, Centrum, Kleine kernen en Buitengebied.

  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu legt de nadruk op 'eenvoudiger' en ziet 'minder beperkingen' over het hoofd, vindt de hoogleraar uit Delft.

   'Meer keuzevrijheid gemeenten in Omgevingswet'

   Gemeenten moeten in de nieuwe Omgevingswet meer eigen afwegingsruimte krijgen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu legt de nadruk op het vereenvoudigen van regels, terwijl het veel meer moet gaan over wegnemen van de restricties uit het omgevingsrecht.

  • Dienst Landelijk gebied coordineerde procedures en inspraak voor vijf verschillende plannen in een gebied.

   'Tijdwinst door bundelen procedures RO-plannen'

   Voor het landinrichtingsproject in Noordwest Overijssel zijn onlangs door drie verschillende overheden tegelijkertijd drie procedures doorlopen. Deze aanpak leverde een half jaar tijdwinst op en maakte de inspraakprocedure voor burgers begrijpelijker en toegankelijker.

  • Infrastructuur en Milieu geeft wetsvoorstel vrij voor consultatie met departementale, bestuurlijke en maatschappelijke partners.

   Omgevingswet klaar voor informele ronde

   Het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet is grotendeels klaar voor een informele consultatieronde binnen en buiten bestuurlijk Den Haag. Op enkele onderdelen zet het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) nog ‘de puntjes op de i’.

  • Formeel houdt het ministerie vast aan 2014, een hoge ambtenaar noemde 2018 een reëlere planning. Schultz zegt dat een exacte planning niet te maken is.

   Schultz laat 2014 voor Omgevingswet los

   Demissionair minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) schept onduidelijkheid over de invoeringsdatum van de nieuwe Omgevingswet. Formeel houdt het ministerie vast aan het jaar 2014, terwijl een hoge ambtenaar onlangs 2018 een reëlere planning noemde. Op Kamervragen daarover zegt Schultz nu dat een exacte planning niet te maken is.

  • Bij onderzoeksinstituten ligt een schat aan informatie over milieueffecten die nu niet voor overheden en plannenmakers toegankelijk is.

   Milieu-informatie niet vrij: veel onnodig onderzoek

   Overheden en plannenmakers doen veel onnodig onderzoek naar de milieueffecten van hun initiatieven. Bij onderzoeksinstituten ligt een schat aan informatie die nu voor hen niet toegankelijk is. Dat moet anders, vindt het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  • Mooi dat minister Schultz (infrastructuur en milieu) voortvarend aan de slag gaat met de nieuwe Omgevingswet. Maar er moet nog een hoop gebeuren, waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

   Ook VNG maant Schultz om Omgevingswet

   Reageer

   Mooi dat minister Schultz (infrastructuur en milieu) voortvarend aan de slag gaat met de nieuwe Omgevingswet. Maar er moet nog een hoop gebeuren, waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Schultz moet de wet niet overhaast invoeren.’

  • Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu)

   Raad van State: Omgevingswet komt te snel

   Het kabinet wil de Omgevingswet te snel invoeren, waarschuwt de Raad van State. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) houdt onvoldoende rekening met de omvang en complexiteit van de operatie, schrijft de Afdeling advisering in een eerste advies over het wetsontwerp.

  • Vijf adviesraden vinden dat minister Schultz de wet niet ingewikkelder moet maken dan Europa verlangt. Dat gebeurt nu wel in omgevingsrecht.

   'Maak Omgevingswet niet ingewikkelder dan nodig'

   1 reactie

   De nieuwe Omgevingswet moet beter aansluiten bij het Europees recht. ‘We moeten het niet ingewikkelder maken dan Europa van ons verlangt’, menen de vijf adviescommissies die deze week hun eerste gezamenlijke advies over de wet aanboden aan minister Schultz van Haegen.

  • Het bedrag is niet gebaseerd op onderzoek, maar een schatting van minister Schultz, constateerde de Tweede Kamer woensdag in een debat over de wet.

   Besparing van Omgevingswet is ‘nattevingerwerk’

   3 reacties

   Het is onduidelijk of de nieuwe Omgevingswet de beoogde 600 miljoen euro plankosten gaat besparen. Het bedrag is niet gebaseerd op onderzoek, maar een schatting van minister Schultz, constateerde de Tweede Kamer woensdag in een debat over de wet.

  Achtergrond  Achtergrond

  • Gelderland telt momenteel zeven Omgevingsdiensten met elk zijn eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de provincie. Samen met de 54 Gelderse gemeenten en de provincie wordt er nu gewerkt aan één gezamenlijke database: de Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten. Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers kunnen daarmee met één muisklik toegang krijgen tot de meest actuele gegevens van alle milieuhinderlijke bedrijven in Gelderland.

   Slimmer toezicht

   De zeven Gelderse Omgevingsdiensten bundelen hun verzamelde gegevens in een centrale database. Met één druk op de knop is te zien welke bedrijven de regels naleven en welke niet. Volgens directeur Henk Jan Baakman wordt zo een grote stap gezet richting de Omgevingswet.

  • Er is al veel geschreven over de urgentie voor overheidsorganisaties om aan de slag te gaan met digitaal werken. Maar bij wie ligt de actie en hoe pak je dat dan aan?

   Digitale transformatie: hoe doe je dat?

   Reageer

   Er is al veel geschreven over de urgentie voor overheidsorganisaties om aan de slag te gaan met digitaal werken. Maar bij wie ligt de actie en hoe pak je dat dan aan?

  • De toekomstige omgevings vergunning en de andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet zullen zijn gebaseerd op gecombineerde informatie die op velerlei plekken wordt bijgehouden. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de komende jaren wordt ontwikkeld door partijen als het ministerie van I&M, IPO, VNG/KING, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Kadaster en RIVM, moet ervoor zorgen dat die informatie snel kan worden vergaard, eenduidig is, maar ook van goede kwaliteit.

   Wie weet wat de bebouwde kom is?

   Met het digitale stelsel, dat voor de Omgevingswet wordt gemaakt, kunnen burgers en bedrijven straks sneller hun eigen zaken afhandelen. Het Kadaster moet eenheid zien te brengen in de te hanteren begrippen. Een lastige maar cruciale taak.

  • Minder inhoudelijke kennis, meer communicatieve vaardigheden. Dat is in het kort de verandering die de ambtenaren in het ruimtelijk domein moeten maken om de nieuwe Omgevingswet goed te kunnen uitvoeren. Net als in andere vakgebieden worden vaardigheden als netwerken, onderhandelen en samenwerken met burgers steeds belangrijker. En dat is voor sommige ambtenaren flink wennen.

   Veerkrachtige verbinder

   Denken en handelen als een ondernemer, dat is wat de nieuwe generatie ambtenaren onder druk van de Omgevingswet moet gaan doen. In de gemeentehuizen wordt er volop aan gewerkt; het onderwijs blijft achter.

  • Hoe ver zijn gemeenten al met de voorbereidingen voor de Omgevingswet en op welke wijze pakken ze dat aan? Vanuit die vraagstelling stuurde Binnenlands Bestuur samen met het ingenieurs- en adviesbureau Antea Group een vragenlijst uit onder gemeentelijke professionals die zich bezig houden met het fysieke domein. Wat blijkt: ruimtelijke ordening heeft het primaat op de Omgevingswet, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

   Feestje voor ruimtelijke ordenaars

   In grote meerderheid zijn het ruimtelijke ordenaars die de grote stelselwijziging bij gemeenten aan het voorbereiden zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Antea Group onder gemeenteambtenaren. Het vormt een risico voor het integrale gedachtengoed van de nieuwe wet voor de leefomgeving.

  • Veel van de openbare gegevens van het Kadaster zijn inmiddels open data. Maar dan zijn we er nog niet. De volgende uitdaging: hoe maken we data zodanig bruikbaar dat de maatschappij er ook baat bij heeft?

   Van open data naar bruikbare informatie

   Reageer

   Veel van de openbare gegevens van het Kadaster zijn inmiddels open data. Maar dan zijn we er nog niet. De volgende uitdaging: hoe maken we data zodanig bruikbaar dat de maatschappij er ook baat bij heeft?

  • Zelf weleens een aanvraag ingediend bij uw gemeente? Van ambtenaar achter de schermen even burger voor de balie geworden? Het is de beste manier om wat meer gevoel te krijgen bij klantgericht werken en uiterst leerzaam voor wie iets wil begrijpen van de wanhoop van bewoners die verstrikt raken in ambtelijke nauwgezetheid.

   Casus minibieb

   Stel, je wilt als burger bijdragen aan de gezelligheid op straat met een minibieb: een kastje vol mee te nemen of achter te laten boeken. Alphen aan den Rijn reageerde met juridische regels. Een leermoment, vindt de gemeentesecretaris.

  • De tijd van gaan is gekomen voor Jan Fraanje. Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in Boxtel, houdt hij er per 1 januari mee op. Hij vat samen wat er qua dienstverlening en ict – zijn thema’s – is veranderd en vooral nog moet veranderen.

   ‘Ontregelen mooie taak kabinet’

   De tijd van gaan is gekomen voor Jan Fraanje. Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in Boxtel, houdt hij er per 1 januari mee op. Hij vat samen wat er qua dienstverlening en ict – zijn thema’s – is veranderd en vooral nog moet veranderen. ‘Want we zijn er nog niet.’

  • Hoe kunnen gemeenten met de Omgevingswet straks integrale afwegingen maken over de leefomgeving, terwijl hun expertise deels bij de regionale omgevingsdienst zit? Transformatie van het fysieke domein vanuit drie perspectieven.

   Botsende wetten

   Hoe kunnen gemeenten met de Omgevingswet straks integrale afwegingen maken over de leefomgeving, terwijl hun expertise deels bij de regionale omgevingsdienst zit? Transformatie van het fysieke domein vanuit drie perspectieven.

  • De dorpskern van Vrouwenpolder is sfeervol opgeknapt. Ondernemers willen nu ook het toeristisch buitengebied aanpakken.

   Vrouwenpolder regelt het zelf

   Uitnodigingsplanologie, burgerinitiatieven; mooie begrippen in het moderne denken over de leefomgeving. Maar waar staan college en gemeenteraad als inwoners en ondernemers hun eigen plan trekken? Gemeente Veere ontdekte het gaandeweg en is enthousiast over de nieuwe rol.

  • Uitnodigingsplanologie, burgerinitiatieven; mooie begrippen in het moderne denken over de leefomgeving. Maar waar staan college en gemeenteraad als inwoners en ondernemers hun eigen plan trekken? Gemeente Veere ontdekte het gaandeweg en is enthousiast over de nieuwe rol.

   Stoere Zeeuwen

   Uitnodigingsplanologie, burgerinitiatieven; mooie begrippen in het moderne denken over de leefomgeving. Maar waar staan college en gemeenteraad als inwoners en ondernemers hun eigen plan trekken? Gemeente Veere ontdekte het gaandeweg en is enthousiast over de nieuwe rol.

  • Met een wet kun je geen land inrichten, wel met politieke keuzes, zegt Co Verdaas, voorheen gedeputeerde, nu adviseur. Toch kan de Omgevingswet helpen tegen leegstand.

   ‘Omgevingswet gaat visie afdwingen’

   Met een wet kun je geen land inrichten, wel met politieke keuzes, zegt Co Verdaas, voorheen gedeputeerde, nu adviseur. Toch kan de Omgevingswet helpen tegen leegstand. Verdaas voorziet ‘een correctie op het visieloos plannen maken’.

  • Voor de transformatie van de leegstaande Tapijnkazerne werkt Maastricht met een volledig flexibel bestemmingsplan.

   Bestemmen met elastiek

   Voor de transformatie van de leegstaande Tapijnkazerne werkt Maastricht met een volledig flexibel bestemmingsplan. Andere gemeenten noemen het ‘uitnodigingsplanologie’. ‘Het kan eigenlijk alle kanten op, al naar gelang de behoefte.’

  • De Utrechtse strijd tegen kantorenleegstand vraagt nauwgezette voorbereiding en de beste planologen en juristen: de provincie gaat harde plancapaciteit schrappen uit de gemeentelijke bestemmingsplannen.

   Dweilen met de kraan dicht

   De Utrechtse strijd tegen kantorenleegstand vraagt nauwgezette voorbereiding en de beste planologen en juristen: de provincie gaat harde plancapaciteit schrappen uit de gemeentelijke bestemmingsplannen. ‘Sommige gemeenten zijn ons dankbaar.’

  • Het nieuwe centrumplan van Ommen, uitgewerkt volgens de thema's uit de omgevingsvisie.

   Lessen uit de eerste omgevingsvisie van Nederland

   Ommen was in 2013 de eerste gemeente in Nederland die een omgevingsvisie vaststelde. Er kwamen niet alleen ambities en ideeën in over de fysieke leefomgeving, maar ook over de economie en het sociaal domein. Wat kunnen we leren van Ommen?

  • Dit voorjaar zetten rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hun handtekening onder het convenant ‘Bodem en Ondergrond 2016 – 2020’. In mei volgende nog een convenant tussen rijk en bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB). Op de agenda staat onder meer de aanpak van maar liefst 1.300 locaties die met voorrang moeten worden aangepakt. De vervuiling dreigt zich namelijk in het grondwater te verspreiden.

   Een steeds grotere gifkaart

   Na de affaire ‘Lekkerkerk’ in 1980 moest de vervuilde bodem in Nederland binnen één generatie schoon. Het dit voorjaar afgesloten convenant Bodem en ondergrond maakt dat tot een illusie. Sterker: de bodem wordt alsmaar vuiler.

  • Nederland kent unieke landschappen en stads­beelden, fraai ingepaste infrastructuur. Maar door de Omgevingswet kunnen we onze planningstraditie kwijtraken, zegt hoogleraar Wouter Vanstiphout. Deze maand komt hij met zijn advies.

   ‘Terugtrekken is niet genoeg’

   Nederland kent unieke landschappen en stads­beelden, fraai ingepaste infrastructuur. Maar door de Omgevingswet kunnen we onze planningstraditie kwijtraken, zegt hoogleraar Wouter Vanstiphout. Deze maand komt hij met zijn advies.

  • Ambtenaren maken in wisselende mate gebruik van diverse sociale media. Binnenlands Bestuur zet in een serie op een rij welke digitale platforms bij ambtenaren in zwang zijn, wat de mogelijke voor- en nadelen zijn voor zowel medewerker als organisatie.

   Pleio bouwt en verbindt

   Met meer dan 75.000 accounts, 800 interactieve internetsites, ruim 100.00 blogs en bijna 100.000 bestanden is Pleio niet meer weg te denken als digitaal overheidsplatform. En het groeit nog steeds. Belangrijkste doel is kennisuitwisseling.

  • Vóór de zomer ligt de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarin is volgens minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) om niet méér in regels vast te leggen, maar minder.

   ‘Verschuil je niet achter wetten en regels’

   Vóór de zomer ligt de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarin is volgens minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) om niet méér in regels vast te leggen, maar minder en daar houdt ze aan vast. ‘We moeten erop vertrouwen dat het lokale bestuur verstandige afwegingen maakt.’

  • Ingwer De Boer stelt dat hoeveel maatregelen je ook neemt, er altijd de kans is dat het mis gaat. In het Nederlandse rivierengebied ‘mag’ dat gemiddeld eens in de 1.250 jaar gebeuren.

   ‘Het kan morgen hier ook gebeuren’

   ‘Iedereen ziet nu wel in dat het klimaat verandert. Als het in mei 30 graden in Lapland is en 3 in Spanje, weet je: dit klopt niet meer.’ Directeur Ingwer de Boer van ‘Ruimte voor de Rivier’ organiseert voor hij eind deze maand officieel met pensioen gaat nog maar eens een hoogwatertour.

  • Melanie Schultz vervult haar zware ministerspost doortastend, bijna lichtvoetig ook. Altijd een glimlach. Meditatie helpt haar los te laten, legt Schultz uit.

   ‘Het spoor was goed afgerond, dacht ik’

   Melanie Schultz van Haegen wordt gewaardeerd als een constructieve minister van Infrastructuur en Milieu. Lagere overheden zijn tevreden over haar aanpak van de nieuwe Omgevingswet, haar watermissie en het overleg over forse bezuinigingen op infrastructuur. Maar haar lastigste portefeuille stalde ze bij de staatssecretaris. ‘Ik kon de Fyra-problemen niet voorzien.’

  • De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water die relevant zijn voor gebiedsontwikkeling.

   Nooit meer pesten

   De Omgevingswet moet uiterlijk in 2018 afrekenen met het regelmoeras bij elke gebiedsontwikkeling. Gemeenten en provincies oefenen al. Met succes: ‘Planologie is niet langer leidend maar faciliteert.’

  Commentaar  Commentaar

  • Kramp om kritiek

   Het zou naïef zijn om te denken dat het complexe en omvangrijke wetgevingsproces rondom de Omgevingswet volledig vlekkeloos zou verlopen. Zelfs met alle deskundigheid en zorgvuldigheid die er door de makers in wordt gelegd, gaat er wel eens iets niet naar wens. En dat is ook geen probleem.

  • Feestje

   Als partner van een promovendus weet ik: in een complex en langdurig proces moet je elke mijlpaal vieren. Zo is er dus al heel wat gebak uitgedeeld en klinkend getoast aan onze keukentafel; het houdt de moed erin. Dat weet ook minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), die meer dan eens twitterde over een fuif met haar Omgevingswetteam, wanneer weer een hobbel was genomen.

  • Kostenplaatje Omgevingswet

   Waar blijft de zak met geld?

   Het is de prangende vraag die een Omgevingswetexpert uit een koplopergemeente aan de minister van Infrastructuur en Milieu zou willen stellen. Want ja, omschakelen naar de werkwijzen en instrumenten van de Omgevingswet, kost tijd en expertise en dus geld. De gemeenten die als eerste voortvarend de uitdagingen van de nieuwe wet aangingen, lopen daar inmiddels tegenaan.

  Opinie  Opinie

  • De kunst van collectieve wijsheid

   De Dutch Design Week in Eindhoven had de Hackaton "Redesign The Netherlands in 48 hours”. KING nodigde daar kunstenaars uit om met de Nieuwe Omgevingswet aan de slag te gaan. Helaas beperkte dit zich tot het aandragen van wat ‘challenges’ voor het digitale stelsel. Radicaler was geweest wanneer kunstenaars aan de slag konden gaan met het verbeelden van de invloed van de mens op zijn omgeving. Zoals wij hier deden, in de zomer van Rotterdam Kantelt.

  • Burgerperspectieven en de rol van de leefomgeving daarbij

   Op 30 december verscheen het rapport Burgerperspectieven met het kwartaalthema Energietransitie van het Sociaal -en Cultureel Planbureau. Slechts 2% van de bevolking noemt spontaan woorden als ‘klimaat’, ‘(groene) energie’ of ‘duurzaam’ als gevraagd wordt naar de grootste maatschappelijke problemen. Bovenaan staat: immigratie en de manier van samenleven. Voor al deze thema’s zijn er in Rotterdam kansrijke initiatieven aan te wijzen, waar ik hier graag bij stil sta.

  • Kabinet laat kans op toegankelijkheid lopen

   Soms snap ik werkelijk niets van dit kabinet. Het wil het een en doet het ander. Het wil dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, maar laat de eerste de beste kans op een scherpe regelgeving voor een toegankelijke leefomgeving aan zich voorbij gaan.

  • Maak de Omgevingswet gezonder

   De nieuwe Omgevingswet herziet de stelsels van ruimtelijke regels en milieuregels volledig en bundelt 26 wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Artikel 1.3 beschrijft de maatschappelijke doelen van de wet. Met daarin onder andere: het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Maar gaat de Omgevingswet die gezonde fysieke leefomgeving ook daadwerkelijk dichterbij brengen?

  • Omgevingswetaanpak m.e.r. benadeelt het milieu

   De verplichte kennisgeving bij de start van de plan-m.e.r. komt te vervallen. In het ontwerp Omgevingsbesluit ontbreekt hiervoor de motivering. Hoe moeten we dit duiden? Spreekt dit voornemen voor zich of is het een manier om lastige discussies uit de weg te gaan? Niet onderschat mag worden de ondermijning hiervan voor de wezenlijke rol van het instrument milieueffectrapportage en de machtsbalans tussen planproces en m.e.r.

    

  • Systeemwereld en leefwereld kunnen elkaar versterken

   Onlangs schreef Jan van Ginkel, gemeentesecretaris/algemeen directeur van Zaanstad, een artikel waarin de rode draad was dat gemeenten treuzelen bij het gezamenlijk oppakken van innovaties en implementaties rond de kerntaken dienstverlening en informatievoorziening. Hij deed daarbij een oproep aan gemeenten op coöperatief te gaan samenwerken. 

  • Integratie Onteigeningswet in Omgevingswet: een gewaagde keuze (2)

   Het is 2020 en je neemt een sabbatical. Na drie maanden in het buitenland te zijn verbleven keer je huiswaarts. Bij terugkomst tref je tot je grote schrik een brief aan van de gemeente. Je woning wordt onteigend voor de aanleg van een nieuwe weg. De termijn van zes weken om een zienswijze in te dienen is verstreken, je procedurekansen als sneeuw voor de zon verdwenen. Een nachtmerrie of de toekomst?

  • Duurzaamheid moet je zien

   Artikel 1.3 van onze toekomstige Omgevingswet bevat maatschappelijke doelen. Op grond daarvan moeten alle besluiten en handelingen waarop de wet betrekking heeft, worden bezien met het oog op duurzame ontwikkeling. Dat is nogal wat voor de huidige generatie sceptici die zich vooral verschuilen achter ‘duurzaamheid is een containerbegrip’ of achter een gebrek aan juridische afdwingbaarheid of verdienmodel. 

  • Een voor allen, allen voor een

   Gemeenten en provincie gaan in Limburg samen bepalen waar nieuwe huizen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen komen. Dit is vastgelegd in een bestuursakkoord. Het is een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, maar ook een gezamenlijke invulling van de ladder voor duurzame verstedelijking.

  • Pleisters plakken

   Pleisters plakken; daar is dit kabinet een ster in. Je jast er wetten doorheen en als die tot (uitvoerings)problemen leiden, zet je een rapid ­respons-team op, stuur je een aanjaagteam op pad, roep je een interventieteam in het leven of tuig je een helpdesk op. Alleen al de hervormingen in de zorg hebben geresulteerd in meer dan twintig teams om de problemen aan te pakken. Bij andere wetten die niet goed uitpakken, zoals de Fraudewet sociale zekerheid, worden met kunst- en vliegwerk de ergste vuiltjes weggewerkt.

  • Implementatie Omgevingswet begint nu

   Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer de Omgevingswet geaccordeerd. Dat is goed nieuws, maar het duurt nog even voordat de Omgevingswet in werking treedt. De uitvoeringsregelingen moeten nog door beide kamers. Inmiddels geven de pilots omgevingsvisie en omgevingsplan al een goed beeld van de uitdagingen. Cultuurverandering en digitalisering zijn de nieuwe ‘buzzwords’, maar waar draait het nu werkelijk om bij de implementatie van de Omgevingswet?

  • Kostenplaatje Omgevingswet

   Waar blijft de zak met geld?

   Het is de prangende vraag die een Omgevingswetexpert uit een koplopergemeente aan de minister van Infrastructuur en Milieu zou willen stellen. Want ja, omschakelen naar de werkwijzen en instrumenten van de Omgevingswet, kost tijd en expertise en dus geld. De gemeenten die als eerste voortvarend de uitdagingen van de nieuwe wet aangingen, lopen daar inmiddels tegenaan.

  • Gaat de PAS ons nog verrassen?

   De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kent de nodige onopgeloste kwesties en is niet erg in lijn met de doelstellingen van de Omgevingswet, blijkt na het eerste halfjaar. Hoe uitvoerbaar is de PAS eigenlijk?

  • Eén Omgevingsbesluit 2.0 volstaat

   Op 1 juli 2015 is de Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. De wet (349 artikelen) vervangt 26 wetten (4700 artikelen). Dat is niet het gevolg van plakken en knippen of een nietje erdoor, maar van een hele nieuwe architectuur. Het is een wet aus einem GuB, zoals onze oosterburen zeggen.

  • Dilemma’s voor het gemeentelijk omgevingsplan

   Een groot aantal gemeenten experimenteert met het omgevingsplan. Eén van de vragen die daarbij aan de orde is: wat te doen met de planvoorschriften van bestemmingsplannen en verordeningen die je wilt gaan samenvoegen? Ga je die op één lijn brengen voor het omgevingsplan of kies je voor het gebiedsgericht differentiëren van voorschriften? En in welke mate wil je milieuvoorschriften opnemen in het omgevingsplan? Welke uitgangspunten hanteer je bij het maken van die keuzes? 

  • Het omgevingsplan (2): snelheid vs. rechtsbescherming?

   Zoals bij veel andere advocaten bestaat mijn praktijk uit situaties waarvan je denkt: "hoe hebben ze dat kunnen verzinnen". De wetgever kan niet alle scenario's voorzien, zodat de bestuursrechter er zo nu en dan een mouw aan moet passen. Als het gaat om rechtsbescherming zijn 'gaten' in de wet onwenselijk. 

  • Termijnen Omgevingswet: better safe than sorry?

   In de Omgevingswet zijn de procedures voor de besluitvorming en rechtsbescherming zoveel mogelijk gestroomlijnd. Het wetsvoorstel levert op onderdelen winst op, maar oplettendheid is geboden. De rechtzoekende burger zal scherp moeten zijn op de termijnen.

  • Flexibiliteit in de Omgevingswet heeft twee kanten

   Eén van de uitgangspunten van het wetsvoorstel Omgevingswet is flexibiliteit: ‘de afwegingsruimte die een actor binnen het wettelijk kader heeft om zelf keuzen over zijn activiteit te maken, waaronder de mogelijkheden voor maatwerk.’ Dat is geen vrijbrief voor de overheid.

  • Tien jaar afwijken van het bestemmingsplan

   Zijn uw beleidsregels voor planologische kruimelgevallen nog up to date? Of beter gezegd, bent u al ingespeeld op de wijziging in het Besluit omgevingsrecht (Bor) die afgelopen november in werking trad? Deze wetswijziging maakt het mogelijk om een ‘tijdelijke’ afwijking van het bestemmingsplan vrij eenvoudig toe te staan voor maar liefst 10 jaar. Transformatie van leegstaande panden is nooit zo eenvoudig geweest.

  • Leiding geven aan stilstaand water

   In 2014 ‘tour’ ik langs gemeenten in Nederland. De teller staat inmiddels op 100 bezoeken. Bij een van deze bezoeken vertelde een manager mij dat hij 'leiding geeft aan stilstaand water'. Aanleiding voor deze beeldspraak was voor hem de afname van de instoom/doorstroom bij zijn mensen. Het 'stilstaande water' zorgt in zijn ogen voor stilstand van vernieuwing en verandering op zijn afdeling.

  • Future proof?

   Future proof klinkt me een beetje als ‘winterklaar’ in de oren. Je schuurt het wat bij, laagje nieuwe verf erover en het is klaar om winterstormen op te vangen. Helaas is de ambtenaar die future proof wil zijn, niet klaar met een beetje bijschuren en een nieuw laagje verf. Het speelveld verandert dusdanig dat een meer grondige klus nodig is. Dat is niet alleen zo bij het Sociaal domein door de 3D's maar bijvoorbeeld ook bij Fysieke leefomgeving met de komende Omgevingswet.

  • Omgevingsplan vraagt om andere inzet milieueffectrapportage

   De ontwerp-Omgevingswet kiest wat betreft milieueffectrapportage meer voor afslanken dan voor vernieuwen. Het mer-instrumentarium moet eenvoudiger. Minder onderzoekslasten en meer afwegingsruimte is het nieuwe credo. Dat lijkt logisch, maar bij een nadere beschouwing van de reikwijdte van het nieuwe gemeentelijk omgevingsplan ook weer niet.

  • Mogen lokale bestuurders zelf uitmaken hoe ze het geluidprobleem aanpakken?

   Europa zet al jaren in op een sectorale aanpak van belangrijke milieuproblemen. Dat is ook voor geluid het geval. De geluidaanpak die Europa voorstaat kost alleen bakken met geld, terwijl de financiering een groot struikelblok is. Het benodigde geld is in steeds mindere mate beschikbaar. En het is haast onmogelijk om de investeringen in een betere geluidkwaliteit te laten renderen. Het moet en kan anders. Biedt de Omgevingswet daarvoor kansen?

  • Vergunning van rechtswege exit onder Omgevingswet

   Zoals veel andere vakidioten heb ik met smart zitten wachten op de officiële tekst van de Omgevingswet. Op 17 juni was het zover. Het wetsvoorstel is door de Minister ingediend bij de Tweede Kamer. De komende tijd zal ik aandacht besteden aan opvallende onderdelen van het wetsvoorstel. Om te beginnen de afschaffing van de vergunning van rechtswege.

  • Verander je mindset, begin bij het gemeentelijk omgevingsplan

   Dit motto is van toepassing op Ommen. Andere gemeenten kunnen zich eraan spiegelen. Een andere mindset: makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat? In Ommen zijn ze gestart met een aftrap in de krochten van het gemeentehuis. Als je een nieuw fundament wilt leggen, dan kun je daar het beste beginnen. Wat blijkt: je raakt in gesprek met collega’s waar je anders niet direct bij de kamer binnenloopt. Ook niet beginnen met kaartjes en gebieden inkleuren. Dan kom je al snel in de geijkte patronen terecht.

    

  • De plan-m.e.r. als ontwerpinstrument?

   Een nieuwe Omgevingswet is in voorbereiding. Een mooie kans om de plan-m.e.r. te vernieuwen. De meerwaarde van het instrument staat onder druk. De kritiek richt zich onder andere op de kwaliteit van de beslisinformatie. De plan-m.e.r. is niet concreet, werkt vertragend en is te weinig sturend in de planontwikkeling. Voor sommige partijen is de scope te smal, voor anderen weer te breed.

  • Gebrek aan brede blik in Den Haag

   It takes a village to raise a child. Dit van oorsprong Afrikaanse gezegde geeft aan dat ouders kinderen niet alleen kunnen opvoeden maar dat de gemeenschap waarin zij wonen ook een belangrijke rol speelt.

  • Wat wordt het: een actieplan of programma geluid?

   Het schijnt een goede gewoonte te zijn dat (afdelingen binnen) departementen niet met elkaar communiceren gedurende de ontwikkeling van nieuw beleid. Die indruk ontstaat na het lezen van de beleidskeuzen voor de decentrale geluidwetgeving (Swung II).

  • Nieuwe geluidwetgeving: wel eenvoudiger, maar niet beter

   Onder het motto “beter kunnen we het niet maken, wel eenvoudiger” heeft staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe geluidwetgeving voor provincies en gemeenten (Swung II). We hebben er lang, al meer dan 3 jaar, naar uitgezien. Er is het nodige vergaderd en onderhandeld met IPO en VNG. Geen extra bestuurslasten was het devies. Dat is gelukt. Maar gaat Swung II (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) op termijn ook uitzicht bieden op een gezonde leefomgeving?

  • Gaat de Omgevingswet ook eisen stellen aan bestuurlijke kwaliteit?

   De inzet van de nieuwe Omgevingswet is meer bestuurlijke afwegingsruimte op lokaal niveau. Volgens het recente akkoord tussen het ministerie I&M en de VNG is dat mogelijk door een andere wijze van normering van milieukwaliteitsnormen. Per gewenste milieukwaliteit komt er een basisbescherming en een bandbreedte waarbinnen er afwijkingsmogelijkheden bestaan. Goed dat die knoop eindelijk is doorgehakt. Rest dan wel de vraag hoe meer ruimte voor bestuurlijke afweging aan de voorkant wordt geborgd aan de achterkant. Wordt de kwaliteit van de leefomgeving niet het kind van de rekening? Laten we eens verkennen wat voor opties er zijn voor het borgen van milieukwaliteit.

  • Hoera, we hebben een omgevingsplan; kan de vlag nu uit?

   Annemarie Jorritsma en Friso de Zeeuw hebben elkaar vorig jaar diverse keren ontmoet. En met resultaat. Er is een nieuw kindje geboren: het gemeentelijk omgevingsplan. Jorritsma en de Zeeuw zijn daarover zeer content, maar kan de vlag nu ook uit? Ja en nee. Ja, want dit is een waardevolle stap in de goede richting. Nee, het is niet voldoende. Een kort resumé over wat er is voorafgegaan.


  • Het Pareto-optimum van de Omgevinsgwet

   Het is maar goed dat er een vrouw aan het roer staat bij Infrastructuur en Milieu. De Omgevingswet - dit voorjaar gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer - wordt een 'multitasker'. De wet moet de besluitvorming in het ruimtelijke domein eenvoudiger, sneller en beter maken. Tegelijkertijd is de doelstelling van de Omgevingswet de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen. Van diverse kanten is er bovendien op gewezen dat het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit als hoofddoel niet mag ontbreken. Mooie voornemens. De vraag is alleen hoe de ambitie van meer ruimtelijke en leefomgevingskwaliteit samen gaat met het realiseren van die andere doelstelling: eenvoudiger en sneller? Want de afwegingen in het ruimtelijk domein zijn complex en ondoorzichtig en de besluitvorming is stroperig.

  • We gaan toch niet over vijf jaar weer een Omgevingswet maken?

   De ambtenaren die zitten te zwoegen op de omgevingswet zetten de tijd eigenlijk even stil. Want je zal net zien: Als zij er straks in zijn geslaagd om veertig wetten over milieu, ruimtelijke ordening, water en natuur in één wet te persen, komt Europa met een nieuwe richtlijn of doemen onvoorziene problemen op. De Pavlov-reactie is dan een nieuwe wet. Als we niet uitkijken, kunnen die ambtenaren over vijf of tien jaar opnieuw beginnen met bundelen. Hoe kunnen we dat voorkomen? Met andere woorden: kunnen we de Omgevingswet toekomstbestendig maken? Ja, dat kan.

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Invoeringswet Omgevingswet

   Reageer

   Save the date! Het team van omgevingsrechtspecialisten van Hekkelman Advocaten volgt nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet en deelt graag haar kennis met u. Het afgelopen jaar hebben wij daarom verschillende seminars georganiseerd over de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten (AMvB’s) bij die wet en de Wet natuurbescherming. Ook in het nieuwe jaar zullen wij u blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen. We bijten in het nieuwe jaar de spits af met een seminar over de concept-Invoeringswet Omgevingswet.

  • De Omgevingswet in het theater

   AfbeeldingDonderdag 17 november vond de Dag van de Omgevingswet in het Veurtheater in Leidschendam-Voorburg plaats. Dat de Omgevingswet en de kansen die het biedt leeft, bleek wel uit de ruim 100 gemeentelijke medewerkers die aanwezig waren. Deze dag was de afsluiting van een heuse roadshow om de gemeente bewust te maken van de grote veranderingen die er aan zitten te komen door de implementatie van de Omgevingswet.

    

   Foto: Hoe medewerkers met elkaar de kansen van de Omgevingswet benutten

  • Omgevingsmanagement: een aparte tak van sport. Goed omgevingsmanagement zorgt voor fysieke, ruimtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke condities waardoor projecten voorspoedig en beheerst verlopen

   Omgevingsmanagement: een aparte tak van sport

   Reageer

   In 2015 ging het in Alphen aan den Rijn met het plaatsen van een nieuw brugdek helemaal mis. Het

   brugdek en de twee kranen vielen om en belandden op verschillende panden. De schrik en de materiële schade waren groot. Bbn adviseurs leverde een bijdrage in het omgevingsmanagement tijdens de bergingsfase. Met welk resultaat?

  • Snel naar resultaat bij verkenning InformatieVoorziening Omgevingswet (VIVO) Rijk

   Reageer

   Arcadis gaat de Verkenning InformatieVoorziening Omgevingswet(VIVO) Rijk uitvoeren. Deze brengt de veranderopgave in de informatievoorziening voor de verschillende Rijkspartijen in beeld: voor de ministeries (I&M, EZ, OCW, BZK, Defensie) en voor de rijksdiensten (RWS, ProRail, RVO, RVB, ILT en RCE). Voor de andere overheidslagen (gemeenten, waterschappen en provincies) zijn deze verkenningen reeds uitgevoerd.

  • Lessen uit de nieuwe praktijk van prestatieafspraken

   Reageer

   De Woningwet 2015 biedt gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties een nieuw kader voor het maken van prestatieafspraken. Companen onderzocht samen met Platform31 en Aedes tien praktijkcases om waardevolle lessen en tips te inventariseren voor de lokale invulling van de cyclus van prestatieafspraken.

  • Omgevingswet

   Reageer

   AfbeeldingAntea Group levert bijdrage met Onderzoekgroep Omgevingswet

   Vanuit het kernteam Omgevingswet Antea Group is vorig jaar de ‘Onderzoekgroep Omgevingswet’ opgericht. Doel hiervan was om studenten in hun afstudeerfase vraagstukken in het domein van de Omgevingswet te laten onderzoeken. Antea Group krijgt hiermee meer inzicht en binding met de Omgevingswet en slaat een brug tussen universiteiten, hogescholen en Antea Group, wanneer het gaat om de Omgevingswet en kennisontwikkeling.
  • Sneak Preview Omgevingswet

   Reageer

   Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is sinds enkele dagen openbaar. Daarmee komt de inwerkingtreding van de Omgevingswet een stuk dichterbij. Wij willen u zo snel mogelijk kennis laten maken met de belangrijkste aspecten van de wet.

  • Tweemaal bijlage II Bor

   Reageer

   AfbeeldingOnlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) twee uitspraken gedaan over de toepassing van enkele artikelen uit bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: “het Bor”). In de eerste uitspraak (AbRS 25 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1586) gaat het om de vraag of een poort in die specifieke situatie omgevingsvergunningsvrij is. De meetvoorschriften uit bijlage II Bor komen aan de orde in de tweede uitspraak (AbRS 7 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1688).

  • Intrekking omgevingsvergunning milieu

   Reageer

   AfbeeldingHierbij maken wij u attent op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) van 24 december 2013 (zaaknr. 201304161/1/A4; ECLI:NL:RVS:2013:2610). In deze uitspraak velt de Afdeling een oordeel over de gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning door het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: ‘het college’).

  • Pas na beslistermijn reguliere voorbereidingsprocedure medegedeeld dat uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: vergunning van rechtswege

   Reageer

   AfbeeldingHierbij maken wij u attent op een uitspraak van 26 september 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1356) van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: “de Voorzitter”) op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening hangende het hoger beroep. Er is sprake van een omgevingsvergunning van rechtswege, ondanks dat het college van burgemeester en wethouders (hierna: “het college”) zich op het standpunt heeft gesteld dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. In dit geval speelde mee dat het college dit pas kenbaar maakte na het verstrijken van de beslistermijn van de reguliere voorbereidingsprocedure.

    

  • Verlenen omgevingsvergunning ondanks wijzigingsbevoegdheid

   Reageer

   AfbeeldingHierbij maken wij u attent op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 11 september 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:1083). In deze uitspraak komt de vraag aan de orde of burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning krachtens artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: “Wabo”) mogen verlenen, indien het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid bevat die betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten.

  • 10 VRAGEN AAN MINISTER MELANIE SCHULTZ VAN HAEGEN OVER DE OMGEVINGSWET

   Reageer

   De invoering van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie in omgevingsrecht. Wat zijn de gevolgen, waar ligt de winst en wat zijn de knelpunten? In een interview met Oranjewoud geeft Minister Melanie Schultz van Haegen antwoord op tien prangende vragen. Haar motto voor de Omgevingswet is: We gaan naar een cultuur van ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’

  • Studiemiddag ‘Van Wabo naar Omgevingswet’ 4 juni 2013

   Reageer

   De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is inmiddels ruim twee jaar oud en sinds de inwerkingtreding op diverse punten gewijzigd. Bovendien is een aantal onduidelijkheden dat bestond in de jurisprudentie opgehelderd. Voldoende aanleiding om een tweede druk van het boek “Bouwen en ontwikkelen met de Wabo” uit te brengen.