Alle whitepapers

Verkenning strategieën hergebruik witgoed

Hergebruik witgoed via kringloopwinkels 


In Nederland is veel vraag naar kwalitatief hoogwaardig tweedehands witgoed, maar het aanbod in tweedehands winkels is relatief klein. Het huidige systeem van inzameling van witgoed via de producentenverantwoordelijkheid is vooral gericht op materiaalhergebruik (recycling) in plaats van op levensduurverlenging en producthergebruik.

De Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland (BKN) ziet mogelijkheden voor Nederlandse kringloopbedrijven om een grotere rol te vervullen in het vergroten van de waarde van het afgedankte witgoed. Vanuit deze context wil BKN inzicht verkrijgen op welke wijze en onder welke condities de kringloopbedrijven meer hergebruikt witgoed kunnen ontvangen en weer op de markt kunnen zetten. Het gaat hierbij om juridische, milieutechnische, organisatorische en economische haalbaarheid. BKN heeft KplusV gevraagd een onafhankelijke verkenning uit te voeren naar bovengenoemde aspecten.

De bevindingen en de aanbevelingen uit deze rapportage zijn tot stand gekomen op basis van een deskstudie, inzichten verkregen uit interviews en een workshop. 

In verband met de verschillen in milieubelasting van de verschillende afgedankte witgoedproducten, de complexiteit van de regelgeving en de hoge economische waarde van afgedankte wasmachines, wordt ingezoomd op product-hergebruik van wasmachines. Deze rapportage gaat dan ook over de wijze waarop kringloopbedrijven een grotere rol kunnen spelen in het vergroten van het product hergebruik van wasmachines.

Whitepaper aanvragen

Aanhef