Alle whitepapers

(Regio) Dashboard Sociaal Domein

Om grip op verantwoorde zorg te krijgen, is het verzamelen en het juist interpreteren van data van groot belang. Betrouwbare data biedt gemeenten inzicht om beleid vorm te geven, bij te sturen en verantwoorde keuzes voor zorginkoop te maken.  Wij genereren die data uit de administratieve processen van gemeenten en verrijken ze met historische, regionale en soms zelfs landelijke gegevens. In ons (Regio) Dashboard Sociaal Domein tref je rapporten met inzichten voor diverse stakeholders. Zo kunnen wij realtime, toekomstige kosten en zorgbehoeften voorspellen en benchmarken. Door data samen met gemeenten te analyseren, geven we inzicht in de huidige zorginzet. Een stuur om gericht te werken aan het beleid voor de toekomst. 

Verder lezen? Download de factsheet.

Whitepaper aanvragen

Aanhef