Alle whitepapers

Rapid Circular Contracting

Maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen is de toekomst. Verduurzaming van het inkoopproces is dé manier om effectief bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen, een 100% circulaire economie in 2050 of de green deal. Maar hoe pak je dat aan? Rapid Circular Contracting (RCC) is een beproefde methode en erkend alternatief voor Europese aanbestedingsprocessen. Zo kan elke organisatie bijdragen aan een betere wereld.

Een 100% circulaire economie in 2050. Dat is wat de Nederlandse overheid voor ogen staat. Het vraagt van organisaties en bedrijven dat zij op een nieuwe manier kijken naar de huidige economie en de wijze waarop we gewend zijn onze zaken te organiseren. Rapid Circulair Contracting ontstond in 2015 uit de behoefte om de circulaire economie aan te jagen. In deze aanbestedingsmethodiek draait alles om het vinden van een passende partner met de juiste ambities. RCC daagt de markt maximaal uit om met innovatieve en duurzame oplossingen te komen. Zo word je als opdrachtgever aanjager van de circulaire economie. En kun je met succes een voortrekkersrol vervullen als het gaat om het halen van de klimaatdoelen.

Wat is RCC?
Elke inkopende organisatie die de transitie naar circulair inkopen wil maken, kan gebruikmaken van Rapid Circular Contracting (RCC). RCC is vooral geschikt voor complexe aanbestedingen in het publieke domein. Het inkooptraject kan betrekking hebben op infrastructurele werken, leveringen en diensten.

Voor wie is RCC geschikt?
Elke inkopende organisatie die de transitie naar circulair inkopen wil maken, kan gebruikmaken van Rapid Circular Contracting (RCC). RCC is vooral geschikt voor complexe aanbestedingen in het publieke domein. Het inkooptraject kan betrekking hebben op infrastructurele werken, leveringen en diensten.

Whitepaper aanvragen

Aanhef