Alle whitepapers

Knelpunten rondom circulair financieren

Mismatch tussen financieringsvraag ondernemers en aanbod financiers

Start-ups en mkb'ers die circulair willen gaan werken, hebben moeite met het vinden van financiering. Er is een mismatch tussen de financieringsvraag van ondernemers en het aanbod van financiers. Dat blijkt uit een driedelig onderzoek naar circulair financieren dat Royal HaskoningDHV en KplusV uitvoerden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie, spelen circulaire ondernemers echter een sleutelrol. Ondernemers met (innovatieve) circulaire businessmodellen zijn essentieel om de economie te voorzien van circulair aanbod. Het is dan ook noodzakelijk om de mismatch weg te nemen. 

Lees in deze whitepaper meer over het onderzoek naar de knelpunten rondom financiering en de oplossingen om deze knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen.

Whitepaper aanvragen

Aanhef