Alle whitepapers

Divers werven en selecteren: hoe doe je dat?

Een objectieve selectiemethode voor een inclusiever personeelsbestand


Er is een steeds grotere behoefte op de arbeidsmarkt aan innovatieve benaderingen om de beste kandidaat voor een baan aan te nemen. Zeker gezien de schaarste op de arbeidsmarkt.

Diversiteit en inclusie zijn tegenwoordig belangrijke onderwerpen voor organisaties bij het werven van nieuwe medewerkers. Maar het is al zo moeilijk om goede mensen te werven, hoe hou je dan ook nog rekening om diverse kandidaten aan te trekken voor de functie? Diversiteit en inclusie is een kwestie van constante aandacht en groei. In elke organisatie zijn wel elementen aanwezig die inclusief zijn. 

Dit whitepaper is voor organisaties die aan de slag willen gaan met het aanpassen van hun wervings- en selectieproces en te zorgen voor meer inclusiviteit in je personeelsbestand.

Verder lezen? Download het whitepaper. 

Whitepaper aanvragen

Aanhef