Alle whitepapers

De gezonde leefbare stad

Binnen ruimtelijke projecten zien we steeds meer dat gezondheid en leefbaarheid een centrale rol krijgt, zo ook in de verstedelijkingsopgave. Terwijl het niet meteen aspecten zijn waaraan je denkt bij stedelijk leven. Tot op heden is dat ook niet altijd de praktijk geweest: grote steden staan bekend om de verkeersdrukte, smog, weinig groen, hoogbouw en dichte bebouwing. Tegelijkertijd zien we dat het ook anders kan. Dat roept de vraag op: kan de verstedelijking de gezondheids- en leefbaarheidsontwikkelingen niet juist versterken?

Whitepaper aanvragen

Aanhef