Alle whitepapers

De burger wil dat de gemeenteambtenaar zich extra inspant

Burgers zijn tevreden over de basisdienstverlening door gemeenteambtenaren. Maar zij verwachten wel dat ambtenaren duidelijk méér doen dan nu het geval is. Gemeenten moeten hun organisatie en medewerkers hierin beter faciliteren. TNS NIPO onderzocht in opdracht van Logica de perceptie van gemeentelijke dienstverlening onder burgers én ambtenaren. Lees het rapport voor meer opvallende uitkomsten.

Inhoudsopgave

Management Summary

Belang en waardering gemeentelijke dienstverlening

  • Overall oordeel: gemeenteambtenaren schatten burger kritischer in dan burger daadwerkelijk is
  • Wat is goede dienstverlening?
  • Discrepanties en overeenkomsten tussen burgers en ambtenaren
  • Ambtenaren willen vooral voor burgers werken; burgers denken dat ambtenaren vooral voor elkaar werken

ICT en gemeentelijke dienstverlening

  • Ambtenaren hechten meer waarde aan actueel digitaal dossier dan burgers
  • Helft ambtenaren neutraal tot negatief over de mate waarin ICT-infrastructuur is toegerust om beloften waar te maken
  • Ambtenaren verwachten dat er vooral bezuinigd zal worden op personeel, minder op ICT
  • Zowel ambtenaren als burgers verwachten positieve effecten van investeringen in ICT-infrastructuur

Basisinformatie met betrekking tot contact

Whitepaper aanvragen

Aanhef