Alle whitepapers

Besluitvorming in de lokale warmtetransitie

Het toekomstige energiesysteem vraagt om een nieuwe manier van samenwerking en besluitvorming. Het vervangen van aardgas door nieuwe duurzame lokale bronnen, leidt er steeds vaker toe dat bewoners, bedrijven en lokale overheden gezamenlijk de energievoorziening gaan vormgeven. Kortom, steeds meer besluitvorming over het energiesysteem voor de gebouwde omgeving vindt plaats op lokaal niveau met veel actoren. De gemeente speelt daarin een cruciale rol.

Deze besluitvorming moet verder ontwikkeld worden en op dit moment stuit men nog op vele knelpunten en uitdagingen die bijvoorbeeld voor vertragingen zorgen. TNO heeft hiervoor de ENABLER methode ontwikkeld. Volgens de ze methode onderzoekt TNO in 2022 voor vier cases de besluitvorming in de warmtetransitie met als drieledig doel:

  1. Identificeren van de uitdagingen en knelpunten in de besluitvorming door toepassing van ENABLER
  2. Onderzoeken van nieuwe kennis-rollen in de besluitvorming
  3. Ophalen van inzichten waarmee de ENABLER methodologie verbeterd kan worden.

Download het rapport waarin TNO de resultaten van dit onderzoek heeft gepresenteerd.

Whitepaper aanvragen

Aanhef