of 59250 LinkedIn

RadarGroep

De samenleving verandert voortdurend. Dus moeten organisaties en publieke professionals, samen met hun klanten, ook blijven veranderen en vernieuwen. Radar helpt daarbij.

RadarAdvies staat voor inhoudelijke expertise en resultaat. Door de inzet van onze uitgebreide praktijkkennis dragen wij bij aan een betere samenleving.

Afbeelding

RadarVertige verzorgt trainingen op het gebied van sociale zekerheid, handhaving, activering en weerbaarheid, voor professionals en hun doelgroep.

Stade Advies is al meer dan 20 jaar actief op het sociaal domein, met grote veldkennis en realistische adviezen, ook over wonen.


 • Hoezo eigenwijs?

  Hoe was het ook alweer? De zorg in Nederland moest beter. En goedkoper. Hulpverlening en ondersteuning ging over te veel schijven, en dat maakte de zorg stroperig en dus kostbaar. Wijkteams, dat was …
 • Praktijkscan sociaal wijkteam, een tussenstand

  Reageer
  Veel gemeenten hebben de drie grote decentralisaties een plek gegeven in de integrale toegang, georganiseerd via sociale wijkteams. Dat gebeurt vanuit het idee dat hulpverleners in die teams …
 • Sociaal ondernemers zijn gewone, vreemde mensen

  Reageer
  Een paar honderd kippen scharrelen kakelend over het terrein. Een groepje mensen zit gehurkt rond een rij lastig thuis te brengen plantjes. Ze voelen aan de stengels en luisteren geconcentreerd naar …
 • Zeven adviezen voor een zakelijk sociaal domein

  2 reacties
  Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten een groot aantal zorgtaken overgedragen gekregen vanuit de Rijksoverheid. In principe zijn gemeenten hierdoor beter in staat om mensen op maat te ondersteunen. …
 • Huurders betrekken bij prestatieafspraken tussen de woningcorporatie(s) en gemeente. Welke belemmeringen, kansen en mogelijkheden spelen er en hoe is hier toch een succes van te maken?

  Huurders betrekken bij prestatieafspraken

  Reageer
  Sinds de aanpassing van de Woningwet dit jaar hebben huurders(organisaties) formeel meer zeggenschap bij het maken van prestatieafspraken tussen de woningcorporatie(s) en gemeente. Zij dienen in …
 • Sturing(sinformatie) Participatiewet

  Reageer
  De invoering van de Participatiewet heeft veel veranderingen teweeg gebracht voor gemeenten. De doelstellingen voor het sociaal domein zijn opnieuw geformuleerd, met veel aandacht voor integraal …
 • Bevorderen van sociale ondernemingen

  Reageer
  Nederland kent, in tegenstelling tot vele Europese landen, geen specifiek beleid gericht op het bevorderen van sociaal ondernemen. Het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van mei 2015 luidt …

Contactgegevens

RadarGroep

Veemarkt 83

1019 DB  Amsterdam

T:  020 463 50 50

www.radar-groep.nl

E: info@radar-groep.nl

 

Stade Advies

De Pionier

Grebbeberglaan 15

3527 VX  Utrecht

T: (030) 23 61 861

www.stade.nl

E: advies@stade.nl

Meest gelezen

Expertmeeting 'Jeugd en Veiligheid'

Gemeenten en samenwerkingspartners kunnen veel van elkaar leren waar het de (preventieve) aanpak binnen het domein jeugd en veiligheid betreft. Iedereen is immers expert in de specifieke situatie van de eigen omgeving.

Wij bieden graag de gelegenheid om leerervaringen met elkaar te delen en concrete handvatten te creëren voor een nauwere samenwerking. Daartoe organiseren wij op 22 januari de Expertbijeenkomst Jeugd en Veiligheid.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Bloggers

NIEUWSBRIEVEN

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij Radar? Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven met daarin actuele thema’s en innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken.

 

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de RadarAdvies.

Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van Stade Advies.

Whitepapers RadarGroep