of 59232 LinkedIn

'Verschil budget-offerte kleiner dan aangenomen'

Het kabinet verwacht dat de verschillen tussen de budgetten voor Jeugdzorg en de offertes die van zorgaanbieders niet zo groot zullen zijn als nu gedacht wordt. Dat antwoordden de staatssecretarissen Teeven en Van Rijn op Kamervragen van SP-Kamerlid Leijten.

Het kabinet verwacht dat de verschillen tussen de budgetten voor Jeugdzorg en de offertes die van zorgaanbieders niet zo groot zullen zijn als nu gedacht wordt. Dat antwoordden de staatssecretarissen Teeven en Van Rijn op Kamervragen van SP-Kamerlid Leijten.

Hoger uitvallen

In juli meldden de regio’s Zaanstreek-Waterland, Haarlemmermeer en Amsterdam-Amstelland dat de offertes die zij kregen voor de inkoop van (jeugd)zorg veel hoger uitvallen dan de budgetten die de gemeenten van het rijk ontvangen voor deze zorg. Ze stuurden daarover een brandbrief aan de twee staatssecretarissen.

Niet aansluiten
Naast de financiële verschillen zouden aanbieders bepaalde uitgangspunten hanteren die niet aansluiten bij de kaders van de Jeugdwet en zouden ze met maximumtarieven rekenen in plaats van met gemiddelden. De regio’s zijn bezig te onderzoeken waar de verschillen vandaan komen en de bewindslieden hebben er vertrouwen in dat daaruit zal blijken dat ‘het in eerste instantie geconstateerde verschil aanzienlijk zal terugbrengen’, schrijven ze aan de Kamer. Hierdoor zal er een lichte vertraging in het inkoopproces optreden, aldus de bewindslieden.


Snel duidelijkheid
Volgens Van Rijn en Teeven is het wenselijk dat gemeenten zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan jeugdhulpaanbieders over de budgetten die zij in 2015 zullen ontvangen en de presetaties die hier tegenover  staan. ‘Hoe eerder er duidelijkheid is, hoe beter jeugdhulpaanbieders zich kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie’, aldus de brief. Het kabinet zal zich verder niet mengen in de onderhandelingen tussen gemeenten en aanbieders. Het is niet aan het rijk om gemeenten voor te schrijven hoe zij met de tarieven om moeten gaan, vinden ze.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Van Geenen (ambtenaar) op
De financiering van jeugdzorg is ingezet volgens de regels van inkoop. Die gaan uit van een (functionerende) markt.... voor 2015 is het wat kort dag. Maar zal er in de jaren daarop een marktsituatie ontstaan voor de grote organisaties in dit domein?