of 59232 LinkedIn

Plasterk ook bezorgd over 'invloed' criminelen

De Tweede Kamer is geschrokken en wil dat de minister samen met zijn collega's van Veiligheid en Justitie en Financiën in actie komt om de dreigende vermenging van onder- en bovenwereld tegen te gaan.
10 reacties

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken maakt zich net als de Tweede Kamer ernstige zorgen over de invloed van criminelen op het openbaar bestuur. ‘Er is sprake van ondermijnende activiteiten die het openbaar bestuur raken.’

Noodkreet
Plasterk zei dat dinsdag in de Tweede Kamer naar aanleiding van een noodkreet van twee burgemeesters in Noord-Brabant in de Volkskrant van zaterdag. Zij waarschuwen voor machtige criminelen die via intimidatie van burgemeesters en infiltratie in gemeentebesturen proberen het gezag onder druk te zetten.

Vermenging onder- en bovenwereld
De Tweede Kamer is geschrokken en wil dat de minister samen met zijn collega's van Veiligheid en Justitie en Financiën in actie komt om de dreigende vermenging van onder- en bovenwereld tegen te gaan. Die dreiging komt volgens hem onder meer uit de wereld van drugs- en vrouwenhandel en van motorbendes.

Rondetafelgesprek
Plasterk erkent de problemen maar wil eerst een rondetafelgesprek met burgemeesters houden om erachter te komen waar zij tegenaan lopen en hoe ernstig de situatie is. Daarna wil hij gerichte actie in gang zetten. Volgens hem is het belangrijk dat het fenomeen goed en breed bespreekbaar wordt gemaakt onder burgemeesters om een brede aanpak te kiezen.

Waterbedeffect
Als dat niet gebeurt, kan er volgens hem een waterbedeffect ontstaan. Dat houdt in dat criminelen uitwijken naar een stad verderop en daar verdergaan met hun praktijken om bestuurders te beïnvloeden. Verder wil hij dat alle burgemeesters een training kunnen volgen om ze alert en weerbaar te maken. Onlangs kregen burgemeesters uit Brabant al zo'n training en die viel in goede aarde, zei Plasterk.

Nuancering
Overigens heeft PvdA-burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze-Rijen met uitspraken over betrokkenheid van Turken bij georganiseerde criminaliteit nooit de hele Turkse gemeenschap in zijn gemeente over één kam willen scheren. ‘Zo was het nooit bedoeld en dat wil hij rechtzetten’, reageerde zijn woordvoerder dinsdag naar aanleiding van ophef over zijn uitlatingen in een interview. De burgemeester heeft vertegenwoordigers van de lokale Turkse gemeenschap uitgenodigd voor een gesprek.

Zwijgcultuur
Boelhouwer zei zaterdag in de Volkskrant dat in de Turkse gemeenschap een perfecte zwijgcultuur bestaat en dat alle Turken in Rijen van elkaar weten hoe ze legaal of illegaal aan hun geld komen. De uitspraken schoten onder meer het Inspraakorgaan Turken (IOT) in het verkeerde keelgat. De organisatie eiste dat de burgemeester het onheuse beeld zou rechtzetten. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door r. shiller (analist) op
Feit is simpelweg dat Hype No gelijk heeft, daar waar hij of zij stelt dat er een groep ondernemers is die de grenzen van het toelaatbare opzoeken of liefst daar overheen gaan en die, met (vaak bewust) illegaal handelen :
Geef daarvan eens een concreet voorbeeld. Bedoelt u soms dat Gerrit van der Valk veertig jaar geleden zijn motels al begon te bouwen voordat ie een bouwvergunning had? Heeft u het over woonwagenbewoners die onvergund een sloperijtje beginnen? Gaat het erom dat een cafe zich niet aan de sluitingstijden houdt? Wat is er nu concreet aan de hand?
Door Fritz A. von Geusau op
Beste Gemeenteraadslid,
Naar mijn mening leest u andere zaken in de reactie van Hype No dan ik, maar ik kan me vergissen. Feit is simpelweg dat Hype No gelijk heeft, daar waar hij of zij stelt dat er een groep ondernemers is die de grenzen van het toelaatbare opzoeken of liefst daar overheen gaan en die, met (vaak bewust) illegaal handelen en vervolgens handjeklap met bestuurders, wegkomen. Het algemeen belang dat de betrokken wet- en regelgeving tracht te borgen wijkt dan nogal eens voor het bijzondere belang van die 'ondernemer' die niet zelden illegaal gedrag beloond ziet, waar de burger die de regeling tracht te beschermen, het nakijken heeft. Regels zijn regels. Ze zijn er niet voor niets en dienen nageleefd te worden. Op het moment dat regels niet meer deugen of achterhaald zijn, rust mede op u, als volksvertegenwoordiger, de taak om die regels aan te passen. Verder rust op u de taak om bestuurders die schimmig handelen en om opportunistische en soms electorale redenen de hand lichten met wet- en regelgeving, te controleren en zo nodig ter verantwoording te roepen. De praktijk wijst echter uit dat men vaak weg komt met dit gedrag. Hoe kan men anderen aan regels houden, als men het zelf niet zo nauw neemt met de regels, als dat even wat ongemakkelijk uitkomt? U vraagt zich als volksvertegenwoordiger af waarom het gat tussen de politiek en de burger zo groot is? Welnu, zie hier één van de redenen waarom de politiek zich ongeloofwaardig maakt en haar reputatie te grabbel gooit.
Door gemeenteraadslid (gemeenteraadslid) op
@@Door Hype No (Jurist) op 1 april 2015 14:49:
- U zegt nogal wat, nu geeft u zelfs niet-criminele ondernemers de schuld van criminaliteit. Deze beschuldiging blijft volledig in de lucht hangen als u een en ander niet van een duidelijk voorbeeld voorziet.
Door woning-op-wieltjes (varkensfokker) op
In een interview met De Volkskrant zegt commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant Van de Donk: "Dit is de situatie: we hebben van doen met een ongeorganiseerde overheid tegenover georganiseerde criminaliteit." Op dit moment verdienen duizenden mensen op illegale wijze een hoop geld in vrouwenhandel, afvalverwerking, afpersing, hennep en chemische drugs.
Dit zegt Wim van der Donk CdK Noord-Brabant:
Ondermijning van het openbaar bestuur speelt zich overal in Nederland af, maar Noord-Brabant lijkt het meeste te kampen met problemen. Commissaris Van de Donk probeert de criminele schaduwwereld te stoppen, waarin alleen al in Brabant jaarlijks 2 tot 3 miljard euro wordt verdiend. Ze proberen met intimidatie en infiltratie het gezag naar hun hand te zetten.
Door Jan op
Maak je eerst maar eens druk om al die criminelen in het openbaar bestuur.
Door Hype No (Jurist) op
Probleemgroep zijn ook de 'getapte jongens': lokale ondernemers/bobo's, nèt niet crimineel (Bibob..) die vergunningen afdwingen door eerst bewust illegaal te handelen, vervolgens met wethouders dealen en daarna ambtenaren onder druk zetten om medewerking te verlenen. Dit is een tussenlaag tussen burgers en onderwereld, die te vaak wegkomt met ongewenst gedrag, het verkeerde voorbeeld geeft en onevenredig beslag legt op ambtelijke capaciteit. Maar goed, de heren bestuurders kwijlen vaak weg bij dit soort macho-gedrag en het dekt mekaar allemaal af..
Door harrie van wijk (rattenvanger) op
@ Hype NO : zeker 30 jaar! Ik vraag me zelfs af of deze minister de krant leest. In juli 2012 werd het gemeentehuis van Waalre in brand gestoken door criminele k@mpers. Als je dan nog niet door hebt dat in Brabant het openbaar bestuur wordt bedreigd door criminelen.
Door p op
Wel onaardig om dit over je coalitie partij te zeggen-of ging dit artikel niet over de VVD?
Door Wijnand op
Minister Plasterk vindt dit. Minister Plasterk vindt dat.
Mijn god, wanneer gaat die man zelf eens wat doen ?
Door Hype No (jurist) op
Intimidatie, infiltratie, vermenging van onderwereld en bovenwereld, waterbedeffect - Volgens mij loopt Plasterk zo'n 30 jaar achter op de ontwikkelingen..