of 59221 LinkedIn

Gemeente mag geen leges heffen voor Bibob-onderzoek

De gemeente Den Bosch mag geen leges heffen voor een Bibob-onderzoek, omdat er geen sprake is van een dienst, stelt het Gerechtshof.

Gemeenten kunnen leges heffen voor diensten die zij aan de burger verlenen. Een Bibob-onderzoek is echter geen dienst aan de burger. Daarom mogen gemeenten daarvoor geen leges in rekening brengen, heeft het gerechtshof in Den Bosch geoordeeld.

Criminelen
De Wet Bibob staat (bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is in 2003 ingevoerd en moet voorkomen dat de overheid criminelen via vergunningen, subsidies en opdrachten profiteren van de overheid.

Bibob-onderzoek
Bij de rechtszaak in Den Bosch draaide het om een horecaondernemer die in 2012 een café wilde beginnen. Daarvoor vroeg hij een drank- en horecavergunning aan. De gemeente deed een Bibob-onderzoek. De kosten daarvan, ruim 1200 euro, wilde Den Bosch op de ondernemer verhalen. De ondernemer was het er niet mee eens en spande een rechtszaak aan.

Algemeen belang
In de Gemeentewet staat dat leges alleen geheven mogen worden wanneer een gemeente een dienst verleend. Daarbij is het van belang dat zo’n dienst voornamelijk het belang van de burger dient. Als het algemeen belang voorop staat, dan is er geen sprake van een dienst. Volgens het gerechtshof is dat in deze zaak het geval. Een Bibob-onderzoek dient vooral de publieke taakuitoefening van een gemeente. Leefbaarheid en veiligheid van de stad en handhaving van de rechtsorde staan daarbij voorop. In zo’n geval mag de gemeente dus geen leges heffen.

Kosten onbekend
Een tweede reden die het hof aangaf om de gemeente in het ongelijk te stellen was dat de ondernemer niet vooraf van de gemeente te horen had gekregen dat hij leges zou moeten betalen. De gemeente had hem wel verteld dat er een Bibob-onderzoek gedaan zou worden, maar dat het de ondernemer op kosten zou komen te staan en hoeveel werd er niet bij vermeld. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door baron van der feltz :) (stoeptegelinspecteur) op
dat onderbuikgevoel is in de regel gebaseerd op het feit dat de aanvrager geen duidelijk of steeds wisselend antwoord kan geven op vragen over financiering, ondernemingsplan etc. Volgens mij voor de intaker meer dan voldoende reden daar verder op in te zoomen.
@ Jos: als u de wet bibob zou lezen, dan ziet u dat de wet spreekt over strafbare feiten. Het enkele feit dat een gemeenteambtenaar iets financieel niet snapt, vormt geen aanwijzing die op een strafbaar feit wijst.
En een ondernemingsplan: sinds wanneer gaat een ambtenaar een ondernemingsplan beoordelen? Daar hebben ambtenaren geen verstand van. Dat moet je aan een bank overlaten.
Door Jos (hoofd oov) op
@brigitte: dat onderbuikgevoel is in de regel gebaseerd op het feit dat de aanvrager geen duidelijk of steeds wisselend antwoord kan geven op vragen over financiering, ondernemingsplan etc. Volgens mij voor de intaker meer dan voldoende reden daar verder op in te zoomen. Onderbuikgevoel is zeker niet gebaseerd op feiten als "aanvrager heeft bepaalde kleur haar, dus deugt niet" enz. Voor de toets van persoonseisen hoef het Bibob-instrument niet in te zetten, daar zijn andere instrumenten voor.
Door brigitte (gezinscoach) op
@Door Fritz A. von Geusau op 30 mei 2015 11:13

Omdat een aanvraag voor een Bibobadvies vaak gebeurt op basis van een "onderbuikgevoel" van een ambtenaar op de afdeling Vergunningen. Onderbuikgevoel in plaats van objectief toetsbare aanwijzingen zoals strafbare feiten of politie-informatie.
Door Jos (hoofd oov) op
Wij zitten in onze gemeente op een bedrag dat nagenoeg gelijk is aan het bedrag voor een advies van het landelijk bureau. Dat lijkt mij alleszins redelijk. Wat betreft de toepassing van het Bibob-instrument is dit beperkt tot een beperkt aantal kwetsbare branches en een beperkt aantal kwetsbare gebieden. Daarnaast is toepassing slechts aan de orde als in de reguliere intake van een vergunningaanvraag een "onderbuikgevoel" (gezond wantrouwen) daartoe aanleiding geeft. Opmerkelijk is de toevoeging dat betrokkene niet wist dat hij leges verschuldigd zou zijn; lijkt mij een kwestie van informatie inwinnen.
Door Fritz A. von Geusau op
Hoezo, heer of mevrouw Nieuwenhuijzen? Los van deze zaak, wilt u daarmee zeggen dat de ambtelijke tijd die nodig is om een aanvraag te behandelen, geen deel uit zou mogen maken van de leges? Het probleem met leges is, dat gemeenten hier heel verschillend mee omgaan. Soms heft men niets, soms een meer symbolisch bedrag, sommigen slechts een gedeelte van de kosten en sommigen berekenen in de leges alles, tot overhead kosten toe.
Door nieuwenhuijzen (secretaris interdepartementaal overleg integratiebeleid) op
@ Jos: er zijn gemeenten die duizenden euro's in rekening brengen voor een bibob procedure. Dit terwijl het Landelijk bureau Bibob in Den Haag voor een Bibob-advies 500 euro factureert aan de gemeente.
Door Jos (hoofd oov) op
Dit is een uispraak van het gerechtshof Den Bosch. Mij zijn ook anders luidende uitspraken van rechtbanken bekend. Wellicht goed dat de hoogste rechter hier zijn licht over laat schijnen.