of 59232 LinkedIn

Zorgen D66 Zuid-Holland over privacy

Niet alle gemeenten hebben een protocol voor het beschermen van privacygevoelige informatie. D66 wil weten hoe het in Zuid-Holland zit.

Nog niet alle gemeenten in Zuid-Holland hebben maatregelen genomen om te zorgen dat privacygegevens goed beschermd zijn als zorgtaken op 1 januari gedecentraliseerd worden. D66 maakt zich hier zorgen over en trekt bij het college aan de bel.

Wijkteams
Uit onderzoek van NRC Handelsblad onder 50 gemeenten bleek onlangs dat gemeenten onvoldoende maatregelen genomen hebben om te zorgen dat privacygevoelige gegevens alleen in te zien zijn door mensen die over de gegevens moeten beschikken. Doordat in de wijkteams die vrijwel overal gevormd worden gegevens gedeeld worden, kan het zijn dat hulpverleners informatie vinden over zorgconsumenten die niet voor hun ogen bestemd is. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens waarschuwde hier al voor.


Op straat

Met de decentralisatie van jeugdzorg van provincies naar gemeenten, gaan ook alle gegevens over de kinderen en hun ouders naar de gemeenten. En je wilt niet dat die gegevens dan voor mensen beschikbaar zijn die daar niets mee te maken hebben. D66 Statenlid Rosa van der Tas: ‘Welke gezinnen hebben ernstige problemen, wie heeft hoge schulden, psychische klachten of een strafblad? D66 vindt het onacceptabel dat er geen zicht op is met wie deze informatie wordt gedeeld. Gemeenten moeten duidelijk vastleggen wie toegang heeft tot deze gegevens en wie niet.'


Protocol
Van der Tas heeft daarom het college gevraagd welke acties het kan ondernemen om het belang van bescherming van persoonsgegevens bij de gemeenten onder de aandacht te brengen en welke acties GS nog zal gaan ondernemen. Ook wil ze weten hoeveel gemeenten in Zuid-Holland nu al voldoende maatregelen hebben genomen om de gegevens te beschermen en hoeveel gemeenten een speciaal protocol hiervoor opgesteld hebben.


In de buurt
‘Wij zijn voorstander van de decentralisaties en ook van de wijkteams’, aldus Van der Tas. ‘We willen de taken overdragen, maar dan wel op een goede manier. Het voordeel van de decentralisatie is dat de zorg dichter bij de burger komt. Maar een gevolg is ook dat de kans groter is dat hulpverleners en zorgconsumenten elkaar kennen. Daar moet je goed over na gaan denken hoe je dat moet regelen.’


Nadenken
Gemeenten hebben nog tot 1 januari om een goede regeling te maken voor het beschermen van gegevens. Het is dus nog niet te laat. Van der Tas: ‘Maar het lijkt er nu op dat een aantal gemeenten er nog niet eens over nagedacht heeft en dat moet wel. Nu gaan er nog geen dingen fout, maar je wilt niet dat je na 1 januari nog aan het uitproberen bent.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Eddy Hoogendijk (Adviseur verandermanagement voor veranderingen binnen de overheid) op
Ik kan mij nog de discussies over een electronisch medisch dossier herinneren. Die waren niet van de lucht en uiteindelijk ging het hele verhaal niet door.
Nu wordt een enigszins vergelijkbaar dossier geïntroduceerd als randvoorwaarde voor het overhevelen van de jeugdzorg naar de gemeenten, maar ik mis nog die uitgebreide discussie voering hierover.
Gelukkig worden er nu wel vragen over gesteld. Ben benieuwd naar de antwoorden.
Door Hafmo op
d66 maakt zich zorgen om privacy van probleemveroorzakers, aan gluurwetgeving jegens belastingbetalers en huurders werkt datzelfde d66 (met kleine d) steeds ijverig mee.