of 59100 LinkedIn

Regels bijstand onwerkbaar

Regels voor de bijstand zijn onwerkbaar: dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met het actualiteitenprogramma De Monitor (KRO/NCRV) onder 473 ambtenaren werk en inkomen.

Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng. In plaats van dat ze de uitkeringsgerechtigde helpen op de arbeidsmarkt, loopt volgens hen de bijstandscliënt eerder vast in het woud der regels.

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met het actualiteitenprogramma De Monitor (KRO/NCRV) onder 473 ambtenaren werk en inkomen. De oude Wet Werk en bijstand (wwb) was voor bijstandscliënten al dermate complex dat die het vinden van werk in de weg stond. Met name de laaggeletterdheid, de financiële problemen en de gebrekkige administratieve vaardigheden van (veel) cliënten vormen een belemmering. De fraudewet – terugbetalen van het te veel ontvangen uitkeringsbedrag met daarbovenop een 100 procent boete – geldt eveneens als een onevenredig zware belasting. 

Kledingeisen 
De invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari maakt het er volgens de geënquêteerden – 473 respondenten, waaronder beleids- en uitvoerende ambtenaren, afdelingshoofden en directeuren sociale dienst – allerminst beter op. De handen gaan nog wel op elkaar voor de nieuwe maatregelen om bijstandscliënten te laten voldoen aan een taaltoets en aan kledingeisen bij sollicitaties. Maar de nieuwe eisen op het gebied van reistijd (maximaal 3 uur reizen voor het werk) en de verhuisplicht zijn volgens het overgrote merendeel van de ambtenaren weinig tot zeer weinig behulpzaam om uitkeringsgerechtigden te laten terugkeren naar de arbeidsmarkt. Ook het nieuwe sanctieregime – het opleggen van een korting op de uitkering van één tot drie maanden bij het niet nakomen van verplichtingen – stuit bijna de helft van alle respondenten tegen de borst. Het is overigens mogelijk dat verantwoordelijk minister Asscher nog met een versoepeling komt. Van de ambtenaren op de werkvloer staat één op de drie niet achter de nieuwe wwb-maatregelen. Bij de beleidsmedewerkers van de sociale dienst ligt dat percentage zelfs nog iets hoger. 

Sancties
Het wordt volgens de meeste respondenten als gevolg van de nieuwe bijstandsregels voor sociale diensten steeds moeilijker om rekening te houden met de persoonlijke situatie van uitkeringsgerechtigden. Ruim één op de drie respondenten – de directeuren niet uitgezonderd – verwacht dat de strengere regels ertoe zullen leiden dat ze vaker de andere kant zullen opkijken, of met andere woorden dat ze tot ambtelijke ongehoorzaamheid leiden. Ze leggen bijvoorbeeld geen sanctie op als cliënten zonder opzet fraude hebben gepleegd. De regels zijn volgens de meeste ambtenaren zo ingewikkeld geworden ‘dat goedwillende mensen eerder onbewust frauderen’. Die mensen een boete opleggen, vindt liefst 80 procent van de ambtenaren onterecht. De meeste ambtenaren kunnen zich goed voorstellen dat de nieuwe maatregelen uitkeringsgerechtigden tot wanhoop drijven. Nu al ziet gemiddeld 40 procent van de ambtenaren op de werkvloer dat de strengere aanpak leidt tot meer agressie. Nog meer ambtenaren – twee op de drie – voorzien dat het strengere regime een verdere toename van agressie tegen medewerkers van de sociale dienst tot gevolg zal hebben. Alleen directeuren en afdelingshoofden zien het blijkens de enquête op dit vlak iets minder somber in dan de uitvoerende ambtenaren en de beleidsmedewerkers.


Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Ja: donderblauw

Neutraal: blauw
Nee: lichtblauw

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bijstands Miepje (Office support) op
Ach wie weet werkt het, na 3 jaar bijstand heb ik EINDELIJK baan met 3-4 uur reistijd per dag. Ik ben ook uitgeteld aan het einde van de week. Maar ik HEB een baan welwiswaar met een minimumloon....MAAR ik werk! Op zicht niet erg, omdat ik bijna een eind er aan had gemaakt 2 jaar geleden. Afwijzing op afwijzing word men niet vrolijk van. Focus tegenwoordig op de arbeidsmarkt is ALLEEN gericht op studenten en afstudeerders. Men heeft de groep tussen 35-50 jaar opgegeven. Dat is hoe het er nu uitziet, maar men sluit de ogen. Hierdoor wordt er zwaar misbruik van ons gemaakt door louche kleine bedrijven. Ik voel mij misbruikt ja, en zal wellicht niet de enige zijn. Desondanks sta ik weer vrolijk ieder morgen op om met een lach mijn collega's goedemorgen te wensen, zij kunnen er ook niets aan doen. Ooit zal ik hieruit komen en mijn rekeningen weer normaal betalen zonder achterstand. Maar goed ik werk…van de ene uitkering naar de andere, maar bij een werkgever. Participatiewet…wat een uitvinding!
Door julia (ossenvoort) op
Ik vindt dit voor niemand haalbaar je moet 25 keer soliciteren in de maand dat is onmogelijk.je bent slaaf van de overheid.
Door ton (assemblagemedewerker A) op
ik heb te veel wanhoop als wajonger die partime werkt bij Caparis, 2 dgn in de week vanwege pysgische problemen. behandelt bij ggz. ik heb ook last van de hoofd. en ik ben ook naar de huisarts geweest , en doet ook niks is niet gespecialiseerd, ik heb ook aangifte gedaan bij de politie. hij zal de gemeente maakwerk recht zetten. en hulpverlener kunnen worden, ik maak zorgen over dat ik na de kerheuring beland in de participatiewet. .ik las ook berichten dat leerlingen in het normaal onderwijs dus speciaal onderwijs,ZMK, passend onderwijs ook nieuwe wet startkwalicificatieplicht moeten hebben, leerwerkplicht. voor MBO diploma niveau 2 ,havo of vwo diploma. ook denk ik van laagopgeleide naar hoger op kunnen naar hogeopgeleide banen.iedereen heeft recht op gelijke kansen op onderwijs, en goed opgeleide banen.
Door M (onderzoeker) op
Strenge regels zijn geen probleem. Onrechtvaardige, onredelijke en onwerkbare regels wel. Dit onderzoek zou ik wel eens uitgevoerd willen zien met een betere vraagstelling.

Bij reacties over dit soort onderwerpen, is er altijd wel iemand met negatieve opmerkingen over mensen die het net even minder gelukkig getroffen heeft dan hijzelf. Vaak zijn dat mensen met een onaangename inkomstenbron, die hun ongenoegen afreageren op mensen die helemaal geen betaald werk meer hebben. Ze beseffen te weinig, dat sociale wetgeving ook voor hen zelf is bedoeld. Als zij het baantje waar ze zo'n hekel aan hebben zelf kwijt raken, is misschien het sociale vangnet helemaal afgebroken.
Door Dhr. Arnhem op
Het ontgaat mij wat het doel van dit onderzoek is. Het artikel begint met de volgende zin: ''Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng'' Tja... dat is vragen naar de bekende weg, natuurlijk zijn regels niet leuk, en worden regels steeds minder populair, wanneer deze worden aangescherpt. Waarom wordt hier toch die open deur in getrapt ? Daarbij is het een algemene tendens dat (uit een ander open deur onderzoek) bijstandsgerechtigden een laag arbeidsethos hebben. Ook het percentage laag- of niet (alleen lagere school) opgeleiden onder de bijstandgerechtigden is hoog. Sommige regels zijn wellicht voor hen niet begrijpbaar, daar zal eea. op verbeterd kunnen worden. Tot slot zou men ipv te klagen, zich beter nuttig kunnen maken voor de maatschappij, immers betalen de werkenden jouw uitkering en toeslagen. Misschien zou je iets voor die domme en idiote werkende bevolking, die zich elke dag weer voor de volle 100% in zetten, en weet je wat die werkende belastingbetalers nog meer doen? Nee, ze houden zich aan de idiote regel, waarbij zij door middel van loonheffing en premies ook jouw boterham bij elkaar verdienen ! Dat zijn ook onwerkbare regels.
Door Jeroen op
@m. En wanneer die mensen dan ook een salaris krijgen voor het werk dat verricht wordt, heb je kans dat je een heel groot gedeelte van de criminaliteit oplost ;) Maar ja, waar haal je het werk vandaan en wie krijg je zo gek om daar voor te betalen.
Door M (CDA-lid) op
@Moeder:

Ik heb geen problemen met werkkampen voor Jihadstrijders en andere moslimterroristen. Waar ik wel bang voor ben dat als de PVV met de VVD gaat regeren, dat chronisch zieken, gehandicapten, Wajong'ers en Bijstandsgerechtigden ook afgevoerd worden naar zulke kampen waar zij slavenwerk moeten doen, alleen omdat zij van een uitkering moeten leven. De PVV staat hoog in de peilingen en dat is een veeg teken!
Door Moeder op
Het kan nog wreder. Tijdens Rutte-I zei een VVD-er dat zo'n jongen als mijn zoon geen hulp moet, maar naar een strafkamp. Zal wel zijn gezegd in opdracht vd gedoogpartner die zo populair is. (Onze zoon heeft dus een beperking en kan toch meedoen, als hij maar genoeg hulp krijgt, van mij, en een klein beetje extra v docenten en begeleiders). Nu maar hopen dat er niet zoveel angst is voor aanslagen dat mensen weer massaal voor die gedoogpartner gaan stemmen. Ik ben veel vanger voor toekomst zonder enig perspectief voor velen dan een bom.
Door Moeder op
Ik heb jaren thuis gezeten en voorkomen dat mijn kind met beperking opgenomen werd. Dat mag straks vast ook niet meer, ondanks dat dit een voorbeeld van "eigen kracht" was. Onze zoon kon door dag ik altijd thuis kon zijn ook naar een gewone school. Had anders nooit gekund, regelmatig zat hij even thuis door te druk gedrag. Ik kon hem ook heel veel extra, onbetaalbare, bijlessen geven. Mogen ouders straks niet, want voor je kind zorgen noemt men geen mantelzorg.
Door Johannes (adviseur) op
Volgens de burgemeester van Capelle aan den IJssel moet je een wet niet letterlijk nemen. Dus een verhuispliht of een sollicitatieplicht uit de P of de taaleis eveneens niet letterlijk nemen. En uitsekend advies van deze burgervader.