of 59232 LinkedIn

Paas (Divosa): ‘Creëer ruimte voor maatwerk’

Voorzitter René Paas van de vereniging van sociale diensten Divosa kijkt er niet van op. ‘Als door de nieuwe regels ambtenaren vaker de boodschapper van slecht nieuws worden, snap ik dat ze bang zijn voor agressieve reacties.'

Twee op de drie ambtenaren vrezen dat de strengere bijstandsregels die vanaf dit jaar gelden zullen zorgen voor meer agressie tegen medewerkers van de sociale dienst.

Voorzitter René Paas van de vereniging van sociale diensten Divosa kijkt er niet van op. ‘Als door de nieuwe regels ambtenaren vaker de boodschapper van slecht nieuws worden, snap ik dat ze bang zijn voor agressieve reacties. Tegelijkertijd heeft diezelfde boodschapper ook een deel van de oplossing in handen. Laat ik voorop stellen dat agressie en intimidatie nooit acceptabel is’, zegt Paas. 

‘Niet richting de medewerkers achter de balie en niet richting de maatschappij. Als je door middel van intimidatie iets voor elkaar krijgt, is dat slecht voor de democratie. Maar wil je iets doen aan agressie dan moet je kijken naar de redenen achter de wanhoop. Want als je dik in de financiële problemen zit en wanhopig wordt omdat vertegenwoordigers van de overheid sancties opleggen, dan snap ik wel dat mensen de neiging hebben om agressief te worden.’ 


Oerwoud 
De regels en verwachtingen rondom de bijstand zijn soms nauwelijks uit te leggen. Paas noemt een jongen die bij zijn ouders inwoont en vanaf 1 juli een deel van zijn uitkering kwijtraakt.  Of het oerwoud aan definities waardoor iemand wiens partner in de gevangenis zit voor de sociale dienst geen partner meer heeft maar voor de Belastingdienst wel. ‘Bovendien zijn er voor mensen in de bijstand al gauw 13 soorten toeslagen. Voor iemand met een laag IQ is het niet te doen al die toeslagen bij elkaar te sprokkelen.’

In het voorkomen dat de vrees voor agressie bewaarheid wordt, hebben ambtenaren en gemeenten een belangrijke rol, denkt de voorzitter van Divosa. Verwachtingen managen, bijvoorbeeld. ‘Als die te hoog zijn, is het loket vaak een koude douche.
Dat kan een bron van agressie zijn. Dus wees duidelijk. Leg uit wat de wet is, wat de verplichtingen zijn en dat je die de volgende keer moet controleren. Laat zien dat je een bondgenoot bent. Al moet je slecht nieuws brengen, je kunt wel meedenken om een oplossing te creëren.’

Ook is meer aandacht nodig voor mensen die een standaardgesprek niet kunnen volgen, zoals mensen met een psychische aandoening. Paas: ‘In grotere steden hebben ze daar bijzondere loketten voor. In kleinere gemeenten moet gezorgd worden voor een actieve lijn met hulpverleners.’ De oplossing ligt niet alleen bij de uitvoerder. In Den Haag moeten ze maar eens af van het idee dat alles in wetten en regels is te vatten, vindt Paas. ‘De neiging om vanuit Den Haag alles te beheersen, stelt de ambtenaar voor problemen. Die kan steeds moeilijker maatwerk leveren. De overheid moet wetten maken voor zo’n 90 tot 95 procent van de mensen. Ambtenaren kunnen de rest prima naar eigen inzicht behandelen.’ 

Maatwerk
Maatwerk dus. Paas is niet de eerste en de enige die ervoor pleit. Maar is dat er dan helemaal niet?  Deels wel, vindt hij. En professionals moeten niet nalaten de ruimte die er is te nemen, zoals afzien van een boete bij niet-verwijtbare fouten. ‘Ook is er een inkeerregeling en kan de gemeenteraad verordeningen maken rondom de verplichte tegenprestatie.’ Volgens Paas is het vooral zaak dat de politiek de cirkel doorbreekt van meer regels, daardoor meer overtredingen, meer wantrouwen en dus nog meer regels. ‘Den Haag moet stoppen om het nog ingewikkelder te maken voor bijstandsgerechtigden en ambtenaren. Dat zijn de mensen die jouw ambities waar moeten maken. En dan moet je als overheid op die professionals durven vertrouwen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Vreeke (Agressie Preventie Adviseur Publieke Sector) op
Ik ben het roerend met René Paas eens. Voorkomen is beter dan genezen. "Den Haag moet stoppen om het nog ingewikkelder te maken voor bijstandsgerechtigden en ambtenaren." De DIVOSA methode, door agressie de kop in te drukken, is dweilen met de kraan open.
Door werkloos door politiek falen (resultaat door politiek falen) op
goed gedaan dwangarbeid met gevolg revolutie.
De geschiedenis herhaalt zich voor de zoveelste keer, de ratten hebben het zinkend schip al verlaten en vriendjes politiek op ten top.
Bedrijven gaan failliet en mensen komen op straat te staan, beleids medewerker die nooit kaas hebben gegeten van het echte harde leven, en ijskoude sanctie uitvoeren omdat het nu zo eenmaal is.
Waar mensen die keihard belasting hebben afgedragen over meerdere jaren nu als last worden gezien waar zij nu juist hun stem moeten verheffen omdat ze stokdoof zijn in gemeente leeuwarden.
Ja gaat goed, kijk om je heen drollen, kijk eens wat er allemaal gebeurd, leeuwarden wordt een spookstad door jullie vriendjes politiek, en het einde is nog niet in zicht, de ellende wordt nog groter wacht het eerste kwartaal maar eens af, dan ga je schrikken wat voor nare gevolgen dit teweeg brengt.
waar alles tegen je wordt gebruikt als je je stem verheft(met geldige reden), waar je gemeente geld over de balk gooit voor hun vriendjes, die trainingen geven, smileys plakken, cv trainingen, en nog meer van dat soort onzin. die duizenden euro's per persoon kosten, maar geen werk opleveren als er al genoeg werk is.
Waar bedrijven de plank mis laan door continu minimum loon eisen, of zelfs met behoud van uitkering op een betaalde functie willen zetten.
Dwangarbeid, slavernij niets meer en niets minder, ik zat er niet op te wachten om ontslagen te worden door landelijk politiek falen.
Creeer nu eens werk ipv werkgevers weg te jagen, en hou op met je vriendjes politiek, en mekaar de hand boven het hoofd te houden, en zelf je hand in die pot te laten graaien dat bedoelt is voor de burgers.
Dit is een ramp in de maak, en gaat zeer veel pijn doen voor ons allemaal, ja ook voor jullie ambtenaren, je bent je eigen graf aan het graven op deze manier en kan maar een resultaat opleveren REVOLUTIE!
De geschiedenis herhaalt zich weer, helaas.
Door jhr Van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Wat een stoere taal van het CDA-lid, alleen heeft hij of zij niet door dat de overheid zich steeds meer achter internet en procedures verschuilt. Uiteindelijk maakt de poltiiek zichzelf op deze wijze overbodig. Gek, dat CDA-ers allemaal in de rij staan voor het ongelooflijke grote aantalllen bestuursfuncties waar ze meer als de Balkenende-norm verdienen. Wel slavenbanen in de zorg creëren met ex-uitkeringsgerechtigden, maar wel flink de eigen kaste bevoordelen ! Er is in 200 jaar tijd bar weinig veranderd in de calvinistische cultuur.
Door M (CDA-lid) op
Maatwerk is in de Bijstand/Wajong van groot belang. Ook als het gaat om de verplichte tegenprestatie, je moet zelf je tegenprestatie kunnen uitkiezen. Voor de ene is het bijv. vrijwilligerswerk, voor de andere is het bijv. Arbeidsmatige Dagbesteding, enz.

Strenge sancties mogen alleen maar toegepast worden wanneer er opzet in het spel is (bijv. opzettelijk werk/tegenprestatie weigeren, opzettelijk sollicitatieplicht niet nakomen, opzettelijk onverzorgd zijn bij een sollicitatiegesprek). Wanneer een uitkeringsgerechtigde per ongeluk de strenge regels overtreedt, niet direct boetes uitdelen, maar eerst diegene stevig waarschuwen!

Als CDA-lid ben ik streng voor wie niet wil, barmhartig voor wie niet kan!