of 59232 LinkedIn

Han Noten voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein

Han Noten (PvdA), burgemeesters van Dalfsen, is door de ministerraad benoemd tot voorzitter van de driekoppige Transitiecommissie Sociaal Domein. Hij gaat samen met Marian Kaljouw en Doekle Terpstra onderzoeken of gemeenten de benodigde bestuurlijke, organisatorische en financiële maatregelen hebben genomen om de decentralisaties jeugd, zorg en werk vanaf januari in samenhang te kunnen uitvoeren.

De driekoppige Transitiecommissie Sociaal Domein is benoemd. Voorzitter is Han Noten (PvdA), de burgemeester van Dalfsen. Onder zijn voorzitterschap gaat de commissie onderzoeken of gemeenten de benodigde bestuurlijke, organisatorische en financiële maatregelen hebben genomen om de decentralisaties jeugd, zorg en werk vanaf januari in samenhang te kunnen uitvoeren.

Advies en ondersteuning

Noten – tot februari vorig jaar tevens senator – is op voordracht van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) door de ministerraad benoemd, evenals de twee leden Marian Kaljouw en Doekle Terpstra. Kaljouw is voorzitter van de adviescommissie Innovatie Beroepen en Opleidingen Zorginstituut Nederland. Terpstra is tot eind dit jaar bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland en aanjager van het Techniekpact. Het trio houdt de komende twee jaar de vinger aan de pols bij gemeenten. In eerste instantie gaat het om advies en ondersteuning op maat over de in- en uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Als gemeenten te weinig vorderingen maken, kan door ‘Den Haag’ worden ingegrepen.

 

Risico’s

De commissie is voor twee jaar ingesteld. De komende vier maanden ligt de nadruk op de  voorbereidingen door gemeenten. Vanaf januari, als de taken officieel naar de gemeenten zijn overgeheveld, zal vooral naar de uitvoering van de decentralisaties sociaal domein worden gekeken. Eventuele knelpunten en risico’s worden gemeld aan de minister van Binnenlandse Zaken en de gemeenten.

 

Quick scan

Onder alle gemeenten wordt binnenkort een quick scan uitgevoerd, waaruit duidelijk moet worden welke gemeenten mogelijk bestuurlijke, organisatorische en financiële risico’s lopen. De commissie zal bij deze gemeenten advies uitbrengen hoe het tij ten goede te keren. Als gemeenten dat advies niet of onvoldoende opvolgen, kan het kabinet ingrijpen. In het uiterste geval kan het rijksgezag in plaats treden van het gemeentelijk gezag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.