of 59232 LinkedIn

Bijstandgerechtigden gaan er flink op achteruit

Gemeentelijk beleid rondom de Wmo de daling in koopkracht nog groter maken, zegt het Nibud.

Mensen in de bijstand gaan er dit jaar flink in koopkracht op achteruit. Hoeveel een bijstandsgerechtigde moet inleveren varieert van enkele euro’s tot enkele tientjes per maand en hangt af van gemeentelijk beleid. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Zorgelijke ontwikkeling

Reden voor de daling zijn de inflatie, de veranderingen in de toeslagen, de hervorming van de kindregelingen en de hogere zorgpremie. Het Nibud noemt de daling in koopkracht een zorgelijke ontwikkeling omdat gezinnen op bijstandsniveau al structureel geld tekort komen. Hierdoor is een koopkrachtdaling moeilijk op te vangen.

Gemeentelijke vrijheid
Huishoudens met zorgkosten moeten waarschijnlijk extra inleveren. Met de overgang van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet en de Wmo wordt minder zorg vergoed. Gemeenten hebben vrijheid in het bepalen hoe ze de zorg handen en voeten zullen geven. Dat kan per gemeente verschillen. Het Nibud roept gemeenten op om snel duidelijkheid te geven over de vergoedingen omdat huishoudens anders de grip op hun financiën kwijt kunnen raken.

Bijzondere bijstand

Naast bijstandsgerechtigden gaan ook gepensioneerden en stellen waarvan één van de partners werkt er dit jaar op achteruit. Het Nibud heeft in de berekeningen rekening gehouden met een inflatie van 1 procent. De bijzondere bijstand is niet meengenomen. Wie voor bijzondere bijstand in aanmerking komt en wat de waarde hiervan is, kan per gemeente verschillen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M (CDA-lid) op
Geachte S.Ter, dat chronisch zieken en gehandicapten het allerhardst door dit kabinet financieel gepakt worden, daar hoor je Rutte niet over! Heeft hij soms een hekel aan deze mensen die het niet kunnen redden?
Door S.Ter op
Geachte M (CDA-lid) , u postte op 24 januari 2015 13:41 dat het eenmalige bedrag van €70 ( alleenstaande) / €100,-(echtpaar) het verschil maakt. Welnu, hier staat de teller op € 1405,= negatief voor dit jaar vanwege wegvallen toeslagen,tegemoetkomingen,ondersteuning etc. En dan kom je nog dingen tegen dat je VERPLICHT wordt de gemeentelijke zorgpolis af te nemen wil je "een tegemoetkoming in je ziektekosten krijgen voorheen bekend als de WTcG". Conclusie ? 18 maart stemmen, ook al moeten ze mij dragen!.
Door Nanno Ymus (schrijver jeugdroman Bevriend met Bram of met een utist) op
Voorstel netto basisinkomen:
Iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar ontvangt een basisinkomen waarmee de basisbehoeften kunnen worden betaald. Dit is een netto uitkering en over dit deel wordt geen belasting bij de ontvanger geheven.
Alle uitkeringen gaan op in het basisinkomen. Er hoeft niet bewezen te worden of iemand kan werken; het gaan werken dan we anders actief zijn voor de maatschappij gaat tot de eigen verantwoordelijkheid behoren.
Indien iemand op bezoldigde basis werkzaam is ontvangt deze salaris bovenop het basisinkomen. Dit is bruto en hierop wordt belasting ingehouden. Als iemand meer geld wil verdienen, zal deze de eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en actief worden in een bezoldigde functie.
Indien iemand zich nuttig maakt voor de maatschappij, op vrijwillige basis, wordt dit vertaald in credits waar extra’s voor aan te schaffen zijn. Activiteiten als full time opvoeder, mantelzorger, vrijwilligerswerk, een opleiding volgen, e.d. worden toegankelijker en kunnen makkelijker ter hand worden genomen.
De bestaande verplichting om met pensioen te gaan wordt optioneel; mensen die door willen werken kunnen dit. Voordeel hiervan is dat de kennis van deze mensen niet verloren gaat.
Komt iemand om wat voor reden dan ook zonder werk te zitten, kan deze altijd terug blijven vallen op het basisinkomen.
Bijkomende zaken: uitkeringsfraude bestaat niet meer en al die bureaucratische controlerende instellingen zijn overbodig.
Hoogte uitkering: volgens het NIBUD komt dit op netto € 1.050,-- per maand (ter vergelijking: een bijstandsuitkering is op dit moment €870,-- per maand. Dit is volgens het NIBUD onvoldoende.).
Door Nanno Ymus (schrijver jeugdroman Bevriend met Bram of met een autist) op
Bijzondere bijstand gaat moeilijk om die nog te krijgen: artikel 15 lid 1 iedereen heeft een ziektekostenverzekering en die is ALTIJD adequate. Lid 2 Ook al is deze niet adequate zie regel 1. Op deze manier is er altijd een voorliggende voorziening te vinden voor welke aanvraag dan ook en hoef je als gemeente NOOIT bijzondere bijstand te geven. Ik heb al heel wat schrijnende gevallen voorbij zien komen met deze regeling en dit win je als bijzondere bijstand-aanvrager nooit...Tipje : kijk ook eens naar het artikel WWB wet wat daarna komt.
Door H.(Appie) Kootstra (oud wethouder GL Winschoten) op
De PvdA heeft het socialisme al afgeschaft toen Wim Kook aan de macht kwam als minister president,hij is nu commissaris bij de vijand Shell en verdiend goed.
Ook Mevr.Klijnsma die ik nog beschouwde als enig overgebleven socialist in Nederland heeft de mensen met een uitkering de rug toegedraaid en verraden en verkocht aan de VVD. Alles ten gunste van de rijken en de anderen moeten naar de voedselbanken of een aalmoes vragen bij de kerk.Hoe diep kun je zakken als politieke partij ,de VVD wil zo graag het Amerikaans sijsteen invoeren,de rijken rijker en de armen moeten zich maar redden dat is het devies van de VVD en de PvdA en de rechtse D66 steunt hun hierin.SCHANDALIG,denk bij de verkiezing in maart hieraan voor je stemt?
Door M (CDA-lid) op
Als je sommigen op nujij.nl ziet reageren over Bijstands- en andere uitkeringsgerechtigden, dan houd ik mijn hart vast. Rechtse reaguurders op nujij vinden dat uitkeringen maar fors omlaag of zelfs afgeschaft moeten worden, omdat zij maar parasieten zouden zijn. En daar zien wij nu al de eerste wrange vruchten van! Ik vrees dat er na de eerstvolgende verkiezingen een kabinet komt met PVV, VVD en D66, en dan heeft de gewone man het nog veel moeilijker dan nu het geval is en dan is de kans ook zeer groot dat Bijstandsgerechtigden afgevoerd worden naar werkkampen!

Dat Bijstands- en andere minimumuitkeringsgerechtigden er dit jaar op achteruitgaan, komt vooral ook doordat het eenmalige extraatje voor de minima van vorig jaar, dit jaar is komen te vervallen.
Door Ambtenaar (ambtenaar) op
Misschien toch bij de volgende 2e kamerverkiezingen massaal ongeldig stemmen. Wie weet worden de partijen dan wel wakker.
Door Jan den Nederlander op
Probleem is dat veel leden van de PvdA zichzelf wel socilist noemen maar dat niet zijn met voorp Diederikje die de balngen van zijn stemmers met zijn 'ware verhaal" dat bol staat met leugens verkoopt. Zijn 'natte' droom van premier worden is voorbij: had hij Rutte afgepoeierd dan had net als in de jaren 70 hij premier kunnen worden.

Ook GrijsRechts deugt met zijn salonsocialisme maar met rechts beleid niet. D'66 is nog rechtser dan de vvd. Een revolutie moet nodig zijn om de politici weer bij de les te krijgen... Alles voor de asielzoekers maar de eigen Nederlanders worden vergeten. Met dank aan Nazi-Duistland... en dankbaarheid van de immigranten is er niet met hun gebral en geschreeuw...
Door Saskia (bijstandstrekker (helaas)) op
Als de overheid (Kamers) en het kabinet, onze vertegenwoordigers die allemaal op het riante Haagse pluche zitten, nu eens 1 week / 1 maand ruilen met hen die in de bijstand zitten, dan realiseren zij zich misschien werkelijk eens wat er op de 'werkvloer' van BV Nederland gebeurt. Ze roepen maar, en vergeten of beter gezegd zijn expres blind dat de armoedegrens zal toenemen, de slechte arbeidsmarkt geen positiviteit uitstraalt en wij steeds meer als afval gedumpt worden door Den Haag. En dat nadat onze generatie uit 1945-1970 Nederland hebben opgebouwd. Een gevoel van stank voor dank!
Op naar de suïcidale uitgang!!!
Door Eric Immink op
@secretaris PEL,
Wij moeten juist zorgen dat de sociale huurwoningen voor deze groep worden betaald. Deze mensen hebben juist onderdak nodig. Dit betekent dat de privatisering van woningcorporaties moet worden teruggedraaid. Juist voor deze groep is er een taak van de overheid. Verzekering idem, de overheid moet niet met toeslagen en uitkeringen werken, maar de gelden direct overmaken naar de verzekeringsmaatschappijen. In de VS is dit namelijk totaal niet zo geregeld. Nu komt het te vaak voor dat toeslagen aan andere zaken wordt besteed en er tekorten ontstaan, zoals huur- en verzekeringsachterstanden. Met hoge rentekosten tot gevolg, hiermee komt deze groep in een neerwaartse spiraal. Dit moet je zoveel mogelijk voorkomen.
Een deel van de uitkering moet je wel uitkeringen naar de gerechtigden. Daar kunnen zijn voedsel etc. voor kopen.

In de praktijk is het geven geld (overmaken naar degene die hier recht op hebben) aan mensen met tekorten niet de meest verstandige oplossingen. Door natura worden eventuele regionale verschillen opgelost, namelijk de kosten van huisvesting kan per gemeente verschillen. Ik ben totaal niet voor het uitbesteden van armoedebeleid, alleen voor een op onderdelen heroverweging. Die heroverweging moet zorgen dat een aantal vaste kosten direct door de uitkering worden afgedekt en zodoende niet zorgen voor een toename van de schuldenlast. Dit laatste is namelijk vaak de praktijk, waardoor een gezin dieper in de problemen raakt. Het niet aantrekkelijk wordt om te werken, omdat eventuele extra inkomsten direct moeten worden ingezet om de opgebouwde schulden af te lossen. Het is van groot belang om te voorkomen dat gezinnen in uitzichtloze situaties komen. Iets dat met het huidige beleid onbedoeld wel gebeurt.