of 59232 LinkedIn

Wonen en zorg voor ouderen voor duizend euro per maand

Voor het experiment is op twaalf locaties bekeken wat er nodig is voor het ontwikkelen van dit beschut wonenconcept en wat het kost. Het All-inclusive pension blijkt rendabel te kunnen draaien, als aan vier voorwaarden is voldaan

Lege verzorgingshuizen kunnen prima worden verbouwd tot een All-inclusive pensionvoorziening voor ouderen met een laag inkomen, die lichte zorg nodig hebben. Dat blijkt uit een experiment dat Platform31 samen met woningcorporaties en zorginstellingen heeft uitgevoerd. Woonruimte, maaltijden, schoonmaak en een 24-uurs oproepdienst voor een bedrag onder de duizend euro.

Afgeschreven vastgoed

Voor het experiment is op twaalf locaties bekeken wat er nodig is voor het ontwikkelen van dit beschut wonenconcept en wat het kost. Het All-inclusive pension blijkt rendabel te kunnen draaien, als aan vier voorwaarden is voldaan: het vastgoed moet grotendeels afgeschreven zijn, het moet een centrumlocatie zijn, er moeten minstens zestig klanten zijn en de organisatie moet in staat zijn een 24-uurs oproepdienst aan te bieden en activiteiten kunnen organiseren.

 

Kwetsbare 80-plussers

Volgens Netty van Triest, die het project leidt bij Platform31, is er belangstelling voor het concept bij zorginstellingen en bij corporaties, die grofweg de helft van het zorgvastgoed in bezit hebben. Door de bezuinigingen op de Wet langdurige zorg (Wlz) komen mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking voor het verzorgingshuis. Steeds meer ouderen blijven hierdoor zelfstandig wonen. Van Triest: ‘Veel appartementen in verzorgingshuizen komen leeg. De vastgoedeigenaren hebben er belang bij om die leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe bestemming te geven. Ook gemeenten zijn op zoek naar voorzieningen voor de ouderen die door deze maatregel worden geraakt, vooral de kwetsbare 80-plussers.’

 

Veiligheid en gezelligheid

De doelgroep is enthousiast over deze vorm van beschut wonen, blijkt uit een marktonderzoek dat onderdeel was van het experiment. 20 Procent van de ouderen in Nederland is positief over het All-inclusive concept; vooral 80-plussers met een laag inkomen hebben interesse in een dergelijke woning. Veiligheid, gezelligheid, sociale contacten, aanwezige faciliteiten en comfort zijn redenen om voor het All-inclusive concept te kiezen. Ook zorgbehoefte of toenemende behoefte aan dagstructuur en het idee door professionele ondersteuning zelfredzaam te blijven maakt het concept aantrekkelijk, aldus Platform31.

 

Minimaal zestig klanten

Belangrijke onderzoeksvraag was of de voorziening betaalbaar is voor de lagere inkomens. Dat is het geval, zegt Van Triest. ‘We hebben laten uitrekenen wat de huur van het appartement, de servicekosten en een dienstenpakket van maaltijden, schoonmaak en eventueel wasserij in totaal mag kosten. Dat komt voor ouderen met alleen een aow-uitkering op duizend euro per maand. Dat is te realiseren bij een minimale afzet van zestig klanten, of een combinatie met een verpleeghuis waar de 24-uurszorg – een duur onderdeel van het concept – al is geregeld.’

 

Welzijnswerk in buurthuizen 

Volgens Van Triest is de voorziening vooral bedoeld als tijdelijke oplossing, voor de groep ouderen die door het kabinetsbeleid een alternatief moet zoeken voor het traditionele verzorgingshuis. Platform31 verwacht dat de komende jaren jaarlijkse 10.000 nieuwe ouderen behoefte krijgen aan een beschutte woonvorm. ‘Zelfs in grotendeels afgeschreven verzorgingshuizen is het beheer en onderhoud van de grote gemeenschappelijke ruimtes behoorlijk kostbaar. In de toekomst kunnen ook andere woonzorgconcepten worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld door bestaande woningen aan te passen en de dienstverlening te combineren met welzijnswerk vanuit buurthuizen.’

 

UPDATE

Ter aanvulling op de reacties onder dit artikel zegt Van Triest: 'We hebben in de experimentperiode onderzoek laten doen naar het huishoudboekje van een aow'er. Het uitgangspunt is dat in de All-Inclusive prijs ook gas, water en licht, verzekeringen en maaltijden is meegenomen. Een oudere die uitsluitend aow ontvangt komt ook in aanmerking voor huurtoeslag en zorgtoeslag. Als deze toeslagen meegeteld worden, bovendien rekening wordt gehouden met een bedrag van150,- voor zak- en kleedgeld per maand, resteert 1000,- per maand om maximaal te kunnen besteden aan wonen, woongerelateerde kosten, energie, maaltijden en diensten. Zie voor de berekening: http://www.platform31.nl/publicaties/huishoudboekje-van-de-senior'

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Saskia Buitelaar (redacteur Binnenlands Bestuur) op
In aanvulling op de reacties over de betaalbaarheid van dit concept voor een aow'er, is aan het artikel een update toegevoegd met een toelichting op het genoemde bedrag.
Door jeannette schoone (beleidsmedewerker zorg) op
laat die regel, dat het voor mensen met een laag inkomen is, er maar uit want 1000,- per maand is niet weggelegd voor mensen met een laag inkomen. De AOW voor 1 persoon is net iets boven de 1000,-, dat weet toch iedereen?!
Door Yvonne Mus op
En wie heeft er met een AOW-tje 1000 euro per maand liggen?
Door Dirk K. ((gepens.) ) op
@H.Wiersma Klein rekenfout 60 x 12K => 720.000,00 euro
Door H.Wiersma (gepens.) op
Het lijkt op een concept van jezelf rijk rekenen. Voor
E 1000 zijn deze faciliteiten (woonruimte, eten, drinken, oproepdienst e.d.) commercieel gezien helemaal niet te leveren bij een jaarlijkse inkomstenstroom van 60 x E 12.000 = E 72.000. Dat wordt verhongeren!
Door Janneke op
Goed initiatief. Maar zoals hieronder al staat, 1000 euro is teveel voor degenen die alleen AOW hebben, je hebt kleedgeld enzo nodig. Dit moet toch aan te vullen zijn door de overheid? En als er ook met vrijwilligers gewerkt wordt voor begeleiden activiteiten en eten, moet dit concept zeker uit te voeren zijn.
Zo snel mogelijk starten dus.
Door secretaris PEL (secretaris) op
een alleenstaande AOW-er heeft pakweg 960 euro/mnd AOW. Tekort dan 40 euro/mnd. Ja hoor, pak ze hun AOW ook maar af met dit verdienmodel: stop ze maar in afgedankte kippenhokken. En regel de zorg maar vanuit het buurthuis, vol met koffieleuterende tante betjes.
Door hendrika wolffers (vrijwilligster in 55 plus appartement ) op
Er zijn mensen met alleen AOW en dan is 1000 euro per maand teveel om te betalen,er zijn ook nog andere dingen nodig ook kleding,dus dit is voor 1000 euro geen goed plan.

Door Jaap van Velzen (adviseur o.a. openbare ruimte) op
Een prima initiatief, heldere voorwaarden. En 20% van de ouderen positief is een heel goed begin van enkele 100 duizenden belangstellenden (in 2104 hebben we ruim 2,9 miljoen ouderen in Nederland en dat aantal groeit). Logisch dat je het als oudere eerst wil ervaren voordat je enthousiast word..
Door Monique op
De doelgroep is enthousiast. 20% van de ouderen is positief over het concept...............?